08.05.2024
Biznes

Budimex miał 119,15 mln zł zysku netto, 114,98 mln zł zysku EBIT w I kw. 2024 r.

Warszawa, 08.05.2024 (ISBnews) - Budimex odnotował 119,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 106,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 114,98 mln zł wobec 102,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 644,88 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 1 939,43 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 3 miesięcy 2024 roku produkcja budowlano-montażowa w Polsce wyrażona w cenach stałych była niższa o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex na rynku krajowym obniżyła się w porównywalnych okresach o 19,6%" - czytamy w raporcie.

Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w I kwartale 2024 roku uległy obniżeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 15%, przy jednoczesnej poprawie rentowności operacyjnej, wskazała spółka.

"Spadek sprzedaży wynika z cyklu inwestycyjnego największych zamawiających, w szczególności w obszarze kolejowym. Dodatkowo zakończona została realizacja kilku istotnych kontraktów, które w ubiegłym roku miały duży udział w przychodach ze sprzedaży. Na obserwowany wzrost rentowności operacyjnej w pierwszym kwartale bieżącego roku złożyło się kilka czynników. Jednym z nich była stabilizacja cen oraz większa dostępność materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców. Poprawę rentowności operacyjnej odnotowano m.in. w segmencie budownictwa kubaturowego, który dzięki zakończeniu i rozliczeniu w ubiegłym roku kilku dużych i trudnych kontraktów oraz większej dostępności podwykonawców w bieżącym kwartale osiągnął wyższą rentowność niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy dalej.

Z powodu opóźnień w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach Krajowego Programu Odbudowy, ubiegły rok nie przyniósł oczekiwanych rozstrzygnięć przetargów i podpisanych umów w segmencie budownictwa kolejowego, które pozwoliłyby na płynne odbudowanie portfela zamówień w tym obszarze i utrzymanie poziomu sprzedaży osiągniętego w ubiegłym roku, podkreślono także.

"W pierwszym kwartale 2024 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, zwiększył przychody ze sprzedaży (o blisko 8%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie odnotowano utrzymanie poziomu wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży, porównywalnego z wynikiem osiągniętym w pierwszym kwartale 2023 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży został odnotowany głównie w segmencie usług utrzymania infrastruktury" - napisano też w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 96,65 mln zł wobec 92,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2023 r. miał 9,8 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.06.2024
  BiznesDeweloperzy

  Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

  Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 10-14 czerwca.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarkaUsługi

  Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz ograniczeniu cen energii

  Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadza bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach oraz utrzymuje ceny maksymalnej na energię do końca grudnia 2024 r. na poziomie 500 zł/ MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla podmiotów wrażliwych i MŚP, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarkaInformacje z gospodarki

  Eksperci EKF: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2024 r. i przyspieszy do 3,8% w 2025 r.

  Wzrost PKB wyniesie 3,2% w br. i przyspieszy do 3,8% w przyszłym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,6%, prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Ich zdaniem, inflacja konsumencka osiągnie średnioroczną wartość 4% w br. i wzrośnie do 4,5% w 2025 r.; w 2026 r. sięgnie 3,2% i tym samym znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie utrzymywać niezmienione stopy procentowe przez cały 2024 r. według ekspertów.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarka

  PwC: Polscy przedsiębiorcy spędzają średnio 334 godziny rocznie na obowiązkach podatkowych

  Przedsiębiorcy w Polsce spędzają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianiu obowiązków podatkowych, co plasuje Polskę na drugim miejscu pod względem liczby godzin w Europie, zaraz po Bułgarii z 441 godzinami, wynika z raportu opracowanego przez PwC Polska.

 • 10.06.2024
  BankiBiznesGospodarka

  Credit Agricole podtrzymał prognozy wzrostu PKB o 2,8% w br. i 4,6% w 2025 r.

  Credit Agricole podtrzymał prognozy wzrostu PKB na poziomie 2,8% w br. i 4,6% w 2025 r. Według banku, tegoroczne ożywienie gospodarcze będzie przebiegać umiarkowanie - napędzane głównie konsumpcją prywatną, a w przyszłym roku "głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy będzie boom w inwestycjach ogółem". Ekonomiści widza ryzyko, że w br. "konsumenci będą wykorzystywali okres spadku inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń do odbudowy oszczędności kosztem bieżącej konsumpcji".