Prawo

Dołącz do kilkutysięcznej grupy profesjonalistów rynku mieszkaniowego i korzystaj z najnowszych informacji branżowych.
 • 12.06.2024
  Zmiany w przepisach

  Rząd chce przyjąć projekt noweli ustawy o podatkach od nieruchomości w III kw.

  Rząd chce przyjąć w III kwartale br. projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw o podatkach lokalnych, który likwiduje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury terminala towarowego, a także tych niewykorzystywanych przez instytuty badawcze, wprowadza natomiast obowiązkowe opodatkowanie garaży wielostanowiskowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 • 06.06.2024
  Zmiany w przepisach

  MF liczy, że rząd przyjmie projekty dot. Rady Fiskalnej i reguły wydatkowej w czerwcu

  Warszawa, 06.06.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów liczy, że Rada Ministrów przyjmie projekty ustaw dotyczących Rady Fiskalnej oraz stabilizującej reguły wydatkowej w czerwcu, poinformował wiceminister Jurand Drop.

 • 04.06.2024
  Zmiany w przepisach

  Rząd przyjął projekt wydłużający termin na dostosowanie budynków o dwa lata

  Warszawa, 04.06.2024 (ISBnews) -  Rząd przyjął projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, który zakłada przedłużenie obecnych przepisów dotyczących usytuowania budynków i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych z 60 miesięcy proponowanych wcześniej do 84 miesięcy, wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

 • 23.05.2024
  Zmiany w przepisach

  MRPiS: Płaca minimalna w 2025 r. na dotychczasowych zasadach, zmiany w kolejnych latach

  Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Płaca minimalna w roku 2025 zostanie ustalona na dotychczasowych zasadach, dopiero w latach będzie określana na podstawie nowej ustawy o płacy minimalnej, przygotowywanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), poinformowała szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

 • 22.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Senat przyjął nowelę przesuwającą wdrożenie e-faktur na luty 2026 bez poprawek

  Warszawa, 22.05.2024 (ISBnews) - Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw, przesuwając termin obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r.

 • 22.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Senat przyjął z poprawkami nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii

  Warszawa, 22.05.2024 (ISBnews) - Senat poparł nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

 • 21.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Rząd chce przyjąć projekt noweli o gospodarowaniu nieruchomościami SP w II kw.

  Warszawa, 21.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje przyjęcie w II kw. br. projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który zakłada m.in. umożliwienie Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) dalszego udzielania wsparcia finansowego na podstawie przepisów dotyczących pomocy de minimis, zmianę sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego za nieruchomości wchodzące w skład Własności Rolnej Skarbu Państwa, możliwość sprzedaży tych nieruchomości, które w studium uwarunkowań gminy zostały określone jako nierolne, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

 • 15.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Sejm przyjął nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii elektrycznej

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

 • 15.05.2024
  Zmiany w przepisach

  MKiŚ: Pompy ciepła kosztem kwalifikowanym w 'Czystym powietrzu' tylko po wpisie na ZUM

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wprowadza zmiany w programie "Czyste Powietrze" w taki sposób, by od przyszłego miesiąca pompy ciepła mogły być kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), podał resort.

 • 15.05.2024
  Zmiany w przepisach

  MRiT: Opublikowano przepisy dot. szerszego zastosowania elementów drewnianych w budynkach

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakładająca szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków, została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poinformował resort.

BIG DATA News

Zapisz się do BIG DATA News aby otrzymywać co tydzień garść najważniejszych wiadomości z rynku mieszkaniowego.

envelope