31.01.2024
InfrastrukturaKomunikacyjna

MFiPR: Województwa Polski Wschodniej otrzymają 2,4 mld zł z Funduszy Europejskich na drogi

Warszawa, 31.01.2024 (ISBnews) - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podpisała z marszałkami województw umowy o dofinansowanie 9 projektów drogowych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W efekcie województwa Polski Wschodniej - podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie i regionalne mazowieckie otrzymają 2 379 mln zł na rozwój dróg wojewódzkich z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

"W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej podpisujemy 9 umów na 9 inwestycji drogowych z 5 województwami. Projekty otrzymają dofinansowanie w 85%, w sumie jest to prawie 2,4 mld zł. To 214 km zmodernizowanych dróg i 17 km nowych dróg. To oznacza lepsze skomunikowanie w ramach regionu i z resztą kraju. To lepszy dostęp do usług, pracy i szkół" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która wzięła udział w podpisaniu umów, cytowana w komunikacie.

Szefowa MFiPR Podkreśliła, że w obecnej perspektywie finansowej UE do 2027 r. na program rozwoju Polski Wschodniej przeznaczono rekordowe 12 mld zł.

"Inwestycje będą dotyczyć budowy i przebudowy 9 dróg wojewódzkich w Polsce Wschodniej. Wartość projektów to blisko 2,8 mld zł, z czego ponad 2,3 mld zł to dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Celem inwestycji będzie stworzenie lepszej jakości połączeń do europejskiej sieci transportowej (TEN-T), ważnych węzłów logistycznych (przejść granicznych, terminali intermodalnych, węzłów kolejowych), a także ułatwienie przewozów publicznego transportu zbiorowego" - czytamy w komunikacie.

Inwestycje dotyczyć będą również budowy lub przebudowy obwodnic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości to konkretne korzyści dla mieszkańców regionu - poprawi się jakość ich życia, bezpieczeństwo oraz zmniejszy się emisja hałasu i zanieczyszczenia powietrza, dodano w materiale.

W poszczególnych województwach finansowaniem zostaną objęte następujące odcinki dróg:

* Województwo mazowieckie – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w Iłży do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Lipsku – kwota projektu: 579 mln 178 tys. zł, wkład UE: 492 mln 301 tys. zł;

* Województwo podkarpackie – przebudowa/rozbudowa/budowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin-Cieszanów – kwota projektu: 258 mln 459 tys. zł, wartość UE: 219 mln 690 tys. zł;

* Województwo podlaskie – Łomża-Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 679 – kwota projektu 298 mln 473 tys. zł, wkład UE:  253 mln 702 tys. zł; Juszkowy Gród-Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol-Siemianówka – budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – kwota projektu: 298 mln 657 tys. zł, wkład UE:  253 mln 859 tys. zł;

* Województwo świętokrzyskie – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary- Starachowice – kwota projektu: 90 mln zł, wkład UE: 76,5 mln zł; Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 – kwota projektu: 71 mln 278 tys. zł, wkład UE:  60 mln 586 tys. zł; Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn – kwota projektu: 154 mln 106 tys. zł, wkład UE:  130 mln 990 tys. zł;

* Województwo warmińsko-mazurskie – rozbudowa międzyregionalnego ciągu komunikacyjnego Kętrzyn – wschodnia granica województwa, na odcinkach DW 592, DW 655, DW 653 – kwota projektu: 745 mln 81 tys. zł, wkład UE: 633 mln 319 tys. zł; Budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej obejście miejscowości Kętrzyn – kwota projektu: 303 mln 977 tys. zł, 258 mln 381 tys. zł, wymieniono w informacji.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.04.2024
  BiznesInfrastrukturaKomunikacyjna

  Konsorcjum Mirbudu ma kontrakt na prace na drodze S11 za 69,08 mln zł brutto

  Warszawa, 17.04.2024 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Mirbud (lider) oraz Kobylarnia - spółka zależna Mirbudu (partner) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kontrakt na dobudowę drugiej jezdni na odcinku obwodnicy m. Kepno w ramach budowy drogi ekspresowej S11 Ostrow Wlkp. - Kepno; odcinek III, podała spółka. Wartość umowy: 69 076 296,5 zł brutto.  Termin realizacji: 33 miesiące od zawarcia umowy.

 • 03.04.2024
  InfrastrukturaKomunikacyjna

  Oferta Mirbudu za 378,5 mln zł wybrana na odcinek S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo

  Warszawa, 03.04.2024 (ISBnews) - Oferta konsorcjum Kobylarni z Grupy Mirbud i Mirbudu, warta 378,47 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo o długości ok. 14 km, podała Dyrekcja.

 • 28.03.2024
  PrzetargiInfrastrukturaTransportowaKomunikacyjna

  Budimex ma umowę na budowę węzła drogowego w Częstochowie za 195,93 mln zł netto

  Budimex zawarł umowę z  Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie na realizację zadania. "Budowa węzła drogowego Al. Wojska Polskiego ‎DK-1 ‎wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie", podała spółka.‎ Wartość umowy to 195,93 mln zł netto.

 • 28.03.2024
  InfrastrukturaKomunikacyjna

  Konsorcjum Mirbudu ma umowę na prace budowlane w Jaworznie warte 227,16 mln zł

  Warszawa, 28.03.2024 (ISBnews) - Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni podpisało umowę z Gminą Miasta Jaworzno na zaprojektowanie oraz wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych związanych z budową i przebudową układu drogowego do obsługi terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego w ramach zadania pn. "Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa", podał Mirbud. Wartość umowy wynosi 227 155 996,53 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 15 października 2027 r.

 • 27.02.2024
  InfrastrukturaKomunikacyjna

  Mirbud ma kontrakt na budowę drogi DW 723 w woj. świętokrzyskim za 92,6 mln zł

  Warszawa, 27.02.2024 (ISBnews) - Mirbud podpisał kontrakt na budowę DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w Sandomierzu o dł. ok. 1,35 km, wartą 92,6 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji zadania ustalono na 46 miesięcy od dnia zawarcia umowy.