27.12.2023
DeweloperzyBiznes

Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

Warszawa, 27.12.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 18-22 grudnia.

RYNEK BUDOWLANY

Budowa dróg

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje na przyszły rok ogłoszenie przetargów na ponad 200 km dróg oraz oddanie do ruchu ponad 175 km nowych dróg krajowych, poinformowała Dyrekcja. W 2023 r. GDDKiA ogłosiła przetargi na odcinków drógo łącznej długości blisko 500 km. Przez ostatnie 12 miesięcy do ruchu zostało oddanych blisko 267 km nowych dróg.

CPK

 • Pełnomocnikiem premiera ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) został Maciej Lasek - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), poinformowała szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Produkcja cementu

 • Spadła o 4,3% r/r do 1,37 mln ton w listopadzie 2023 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 18,3%.

Produkcja budowlana

 • Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 3,9% r/r w listopadzie br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,1%.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości handlowe

 • Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 w listopadzie była o 2,3% wyższa niż przed rokiem, a liczba transakcji spadła o 7%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i Centrum Monitorowania Rynku (CMR).

Nieruchomości mieszkaniowe

 • Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w listopadzie br. spadła o 27% r/r do 18 905, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 3,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Nieruchomości mieszkaniowe

 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie br., wzrosła o 32,9% r/r i wyniosła 16 107, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 18,3%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Nieruchomości mieszkaniowe

 • Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, wzrosła w listopadzie br. o 6,8% r/r do 20 745, a w ujęciu miesięcznym spadła o 13,9%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kredyty mieszkaniowe

 • Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 51% w grudniu br. z 50% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 57% z 50%.

Nieruchomości mieszkaniowe

 • Wzrost średnich cen transakcyjnych mieszkań spowolni do 5-10% W perspektywie roku (IV kw. 2023 -III kw. 2024), prognozują analitycy PKO Banku Polskiego.

Nieruchomości komercyjne

 • Ponad 80% respondentów badania KPMG potwierdziło posiadanie zatwierdzonej strategii ESG w zakresie finansowania nieruchomości komercyjnych, podała firma. Ponad 90% badanych banków sygnalizowało wzrost lub znaczący wzrost istotności kwestii ESG w ramach ich polityk kredytowych w porównaniu z poprzednim rokiem.

Nieruchomości komercyjne

 • Finansowanie nieruchomości komercyjnych pozostaje istotne dla banków w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast banki są podzielone odnośnie zmian w swoich portfelach kredytowych: 38% respondentów nie spodziewa się znaczących zmian, a kolejne 38% oczekuje wzrostu, wynika z badania KPMG.

Hotele

 • Dla 44% hoteli wskaźnik obłożenia poprawił się w ujęciu rocznym w listopadzie, zaś pogorszył się - do 37%, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP). Zdecydowana większość hoteli (3/4) odnotowała zwiększenie cen r/r, podała też Izba. 70% hoteli podniosło ceny w stosunku do listopada 2022 r.

Konta mieszkaniowe

 • Dotychczas w ramach programu rządowego założono 4 776 kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnickąna jej profilu na platformie X (dawniej Twitter). Oznacza to wzrost o 108 szt. t/t.

Kredyty mieszkaniowe

 • Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 52,2 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono 82,4 tys. wniosków.

Nieruchomości biurowe

 • Średnie wskaźniki obłożenia biur na ośmiu największych rynkach europejskich wzrosły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy do 57% z 55%, wynika z danych Savills. Jednak we wtorki i środy sięgają odpowiednio 64% i 62%, co oznacza, że są bliskie wartości sprzed pandemii wynoszącej ok. 70%.

Rynek najmu

 • Popyt ze strony potencjalnych najemców w listopadzie spadł o 4% m/m a to sprawiło, że czynsze pozostały na poziomie z października. Nie doczekaliśmy się korekty cen, bo aktywność wynajmujących również spadła, a do oferty trafiło 11% mniej nowych ogłoszeń niż miesiąc wcześniej. Wiele jednak wskazuje, że już po nowym roku możemy się spodziewać wzrostu zainteresowania najmem, oceniają eksperci Otodom.

Rynek inwestycyjny nieruchomości

 • Polski rynek inwestycyjny charakteryzuje się obecnie względną płynnością oraz niskim wolumenem całkowitym w porównaniu do lat ubiegłych, który wynika z sytuacji makroekonomicznej, geopolitycznej i rozwoju rynku. W opinii ekspertów Avison Young, w przyszłym roku sytuacja powinna się stabilizować i wpłynąć korzystnie na ożywienie aktywności inwestorów. Obecnie na rynku dominują inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej, krajów bałtyckich, a także kapitał lokalny, który poluje na okazje inwestycyjne. W krótkim terminie sytuacja raczej nie ulegnie zmianie, gdyż fundusze instytucjonalne skupiają obecnie uwagę na swoich lokalnych rynkach zachodnioeuropejskich, gdzie mogą znaleźć wiele okazji cenowych, jakich nie było od wielu lat.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Budimex

 • Rozpocznie w br. realizację pierwszego kontraktu w Czechach - suchego zbiornika retencyjnego Kutřín, podała spółka. Budimex złożył również najniższe oferty i zajmuje pierwsze miejsce w dwóch przetargach: na budowę odcinka autostrady D11 Trutnov do granicy z Polską oraz D35 z Džbánova do Litomyšla w Czechach.

Rafako

 • Akcjonariusze przyjęli podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii A1 i A2, B1 i B2, C1 i C2, pozbawienia w całości akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i pozbawienia w całości akcjonariuszy prawa poboru akcji, podano w uchwałach NWZ.

Erbud

 • Grupa skonsoliduje swój biznes w obszarze serwisu dla przemysłu w Polsce, łącząc spółki Erbud Industry Centrum i Erbud Industry Południe, podała spółka.

Cavatina Holding

 • Zdecydował o warunkowym przydziale 22 134 zabezpieczonych obligacji serii P2023D o łącznej wartości nominalnej 22 134 000 zł, podała spółka. Wcześniej Cavatina Holding informował, że zdecydował o emisji, w ramach ustanowionego w spółce programu prospektowych emisji obligacji, do 40 tys. zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2023D o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, z terminem ich wykupu przypadającym na 22 czerwca 2027 r.

Rafako

 • Gwaranci kontraktu na budowę nowego bloku 910 MW w Jaworznie, czyli PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), mBank i PZU nie akceptują bezwarunkowej konwersji wierzytelności na nowo emitowane akcje Rafako, podała spółka. Nie zgadzają się także na odroczenie płatności rat objętych układem wierzytelności, które zapadają 29 grudnia 2023 r., dodała.

Victoria Dom

 • Przeprowadziła publiczną emisję obligacji na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego - inwestorzy objęli wszystkie papiery oferowane w ramach pierwszej transzy o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł, podał deweloper. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego i finansowanie dalszego rozwoju.

Grupo Lar Polska

 • Podpisał umowę joint venture z litewskim deweloperem Hanner, podała spółka. W ramach współpracy Grupo Lar Polska i Hanner planują zrealizować projekty obejmujące około 1300 nowych mieszkań, a wartość inwestycji szacowana jest na miliard złotych. Projekt planowany jest na sześć lat i zakłada inwestycje w najbardziej atrakcyjnych dzielnicach Warszawy.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Erbud

 • Podpisał umowę o wartości 68,36 mln zł netto na wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wielorodzinny - z garażami podziemnymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, murami oporowymi, elementami małej architektury (fontanna), infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Krakowie, podała spółka.

Raen

 • Seed Capital - spółka zależna Raen - zawarła list intencyjny z Goldbeck Solar Polska dotyczący rozwoju projektów instalacji fotowoltaicznych PV Trzemoszna i PV Pudłowiec przez Seed Capital do etapu uzyskania pozwolenia na budowę, podała spółka. Łączna szacowana moc zainstalowana dla obu projektów może wynieść 206 MWp.

Budimex

 • Spółka celowa E.R.B. RAIL JV PS utworzona przez konsorcjum ‎w składzie: Eiffage Genie Civil, Rizzani de Eccher S.p.A. oraz Budimex podpisała umowę wartości 3,7 mln euro z SIA "Eiropas Dzelzcea Lnijas" na realizację zamówienia ‎publicznego pod nazwą "Budowa głównej linii Rail Baltica na Łotwie", podała spółka.‎

Lokum

 • Olczyk Sp. z.o.o. Lokum 8 sp.j. - spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper - zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka, o powierzchni ok. 1,07 ha, podał Lokum Deweloper. Łączna cena sprzedaży wyniosła 50 mln zł netto, tj. 61,5 mln zł brutto. Na poczet ceny kupujący uiścił zadatek w kwocie 18,45 mln zł brutto. Pozwolenie na budowę przewiduje, że na nieruchomości można wybudować 244 lokale mieszkalne i 3 lokale usługowe, o łącznej powierzchni użytkowej około 13 tys. m2.

Erbud

 • Zawarł z Novaform Polska umowę o wartości 114 mln zł netto na wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wraz z funkcjami usługowymi w Poznaniu, podała spółka. Termin realizacji ustalono na 28 miesięcy od zdjęcia przez inwestora warunku zawieszającego (warunek zawieszający może zostać wydany do 30 kwietnia 2024 r.).

P.A. Nova

 • Zawarła umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektami handlowo-usługowymi w Ząbkowicach Śląskich do podmiotu z grupy LCP, podała spółka. Wartość netto umowy sprzedaży stanowi około 4,5% przychodów grupy kapitałowej P.A. Nova według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Atal

 • Wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań w ramach inwestycji Na Opoczyńskiej we Wrocławiu, podała spółka. Powstaną one w pięciu budynkach, po 18 lokali w każdym, w układach dwu- i trzypokojowych. Rozpiętość cenowa oferty wynosi od 11 100 do 12 400 zł za m2 w stanie deweloperskim.

Polimex

 • Konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal i spółka zależna Polimex Infrastruktura podpisało z Brembo Poland Manufacturing umowę na budowę nowej odlewni żeliwa, podała spółka. Wartość umowy to 204,9 mln zł netto (252 mln zł brutto).

Rafako

 • Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II odstąpiło od umowy z Rafako na budowę siedziby w Toruniu, podało Rafako. Ponadto zamawiający wezwał spółkę do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych prac. Rafako kwestionuje w całości prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy.

PHN

 • Polski Holding Nieruchomości (PHN) rozpocznie wkrótce budowę biurowca Vena w Warszawie kosztem ok. 200 mln zł, podała spółka. Generalnym wykonawcą jest Skanska Polska.

Unibep

 • Zawarł z Okam Academicus umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa II etapu inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Redutowej w Warszawie, podała spółka. W dwóch budynkach o wysokości od 5 do 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się łącznie 416 lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy oraz 543 miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Wynagrodzenie Unibepu za wykonanie inwestycji wynosi ok. 174 mln zł netto.

Polimex

 • Zakłady Azotowe Puławy otrzymały od Polimeksu-Mostostalu - generalnego wykonawcy budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe, pisma o przedłużeniu zakończenia inwestycji, z powodu awaria kotła, polegającej na uszkodzeniu instalacji przegrzewacza pary drugiego stopnia, podała spółka.

Atrem

 • Oferta konsorcjum z udziałem Atrem (jako liderem) oraz Przedsiębiorstwa Hydro-Gaz Swarzędz Przemysław Wojtkiewicz została wybrana przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. "Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę CSWLąd Poznań", podał Atrem. Wynagrodzenie konsorcjum w ofercie wynosi 61 217 100 zł brutto, w tym wartość prac Atrem wynosi 44 678 072,32 zł brutto.

Unibep

 • Unihouse - spółka zależna Unibepu - podpisał umowę z SIM Zagłębie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ogrodzieńcu, podał Unibep. Wynagrodzenie kosztorysowe z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 20 mln zł brutto, tj. ok. 18,4 mln zł netto. Termin realizacji inwestycji wynosi 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

GoldenPeaks Capital

 • GPC sfinansował portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MWp, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Pakiet finansowania został zapewniony przez PKO Bank Polski oraz DNB Bank ASA, podała spółka.

Marvipol

 • PDC Industrial Center 149 - spółka celowa będąca wspólnym przedsięwzięciem Marvipol Logistics (spółki zależnej Marvipol Development) oraz PG Dutch Holding zawarło z EELVF IV Poland D1 umowę sprzedaży nieruchomości, na której spółka celowa zrealizowała projekt logistyczno-magazynowy, w miejscowości Bielany Wrocławskie, za cenę ok. 15,7 mln euro netto.

Onde

 • SPV Czerwona Woda oraz Invest PV - spółki zależne Onde - podpisały z mBankiem umowę kredytową dotyczącą finansowania budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, z możliwością rozszerzenia finansowania o budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW, podało Onde. Łączna kwota finansowania z mBanku wyniesie ok. 65 mln zł.

Dekpol

 • Dekpol Inwestycje - Sopot (spółka celowa pośrednio zależna od Dekpolu) zawarła z podmiotem spoza grupy kapitałowej Dekpol przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 2 ha położonej w Sopocie, podał Dekpol. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości do czerwca 2024 roku. Cena netto zakupu nieruchomości wyniesie równowartość ok. 10% kapitałów własnych Dekpolu na koniec III kwartału 2023 r. Nieruchomość została zakupiona celem zwiększenia posiadanego przez Grupę banku ziemi i realizacji w przyszłości inwestycji deweloperskiej.

Ghelamco

 • Sfinalizowało sprzedaż warszawskiego wysokościowca z kompleksu The Warsaw Hub, mieszczącego hotele sieci Crowne Plaza i Holiday Express Inn na rzecz francuskiego funduszu Corum XL, podała spółka.

Develia

 • Wraz ze spółką zależną Arkady Wrocławskie podpisały z Vastint Poland przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym Arkady Wrocławskie (nieruchomość 1) oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym przy ul. Komandorskiej (nieruchomość 2) za łączną cenę netto 42,9 mln euro (ok. 185,6 mln zł), podała spółka. Umowa przyrzeczona powinna zostać podpisana do końca sierpnia 2025 r. pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających.

Unibep

 • Zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Warszawie umowę na realizację zamówienia publicznego pn.: "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło od km ok. 85+600 do km ok. 105+230", podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 280 mln zł brutto. Termin realizacji Inwestycji wynosi 39 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych dla robót budowlanych (od 15 grudnia do 15 marca).

Murapol

 • Grupa wprowadziła do oferty 1 155 lokali, a mieszkania powstaną w ramach czterech nowych inwestycji na terenie Gdańska, Łodzi, Poznania i Wrocławia. Od początku br. Grupa Murapol łącznie wprowadziła do oferty blisko 3,8 tys. lokali w 13 miastach, podała spółka.

Archicom

 • Archicom Łódź podpisał z Ghelamco NCŁ, w wykonaniu umowy warunkowej sprzedaży z 1 grudnia 2023 r., umowę przenoszącą prawo własności nieruchomości położonej w Łodzi za cenę 90 mln zł plus VAT, podał Archicom. Zawarcie umowy przenoszącej ma na celu rozwój działalności Grupy Archicom na rynku nieruchomości mieszkaniowych w mieście Łódź.

Murapol

 • Murapol Real Estate ma umowę nabycia od spółki Alta przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości na terenie Miasteczko Siewierz Jeziorna za 11,6 mln zł z przeznaczeniem na budowę dziesięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych na ok. 300 mieszkań, podała Alta. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przenoszącej własność w terminie do 30 listopada 2024 r.

Elektrotim

 • Oferta o wartości 23,89 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym przez Tauron Dystrybucja Oddział we Wrocławiu na wykonanie zadania pn. "Budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy R-101 GPZ Walecznych - R-107 GPZ Kurkowa", podała spółka.

Panattoni

 • Po ukończeniu pierwszego budynku w ramach Panattoni Park Piła, deweloper ruszył z realizacją kolejnego - o powierzchni 38 500 m2, którego budowa wchodzi w ostatni etap. 85% nowej powierzchni zajmie firma CEVA Logistics, która obsłuży Signify (dawniej Philips Lighting).

PFR

 • Polski Fundusz Rozwoju wspiera finansowanie budowy Andersia Silver – 115-metrowego biurowca klasy A, powstającego w prestiżowej lokalizacji w centrum Poznania. Wznoszony w rejonie Starego Miasta, przy Placu Andersa, obiekt będzie najwyższym i największym budynkiem w Poznaniu, a jego powierzchnia najmu wyniesie 39 874 m2. Inwestorem budynku jest Miasto Poznań wraz z Von der Heyden Group. Projekt zaś bezpośrednio realizuje partnerska spółka deweloperska Andersia Property. Oddanie do użytku planowane jest w lipcu 2025 r. Instrument finansowy PFR będzie stanowić uzupełnienie wkładu własnego. Dzięki wsparciu Funduszu, wieżowiec, będący już na zaawansowanym etapie realizacji, może zostać ukończony w planowanym terminie.

Erbud

 • Podpisał umowę z firmą Vastint Poland na rewitalizację pierwszego z trzech zabytkowych budynków w kompleksie Stara Rzeźnia w centrum Poznania. Spółka odnowi ceglaną elewację oraz przeprowadzi kompleksowy remont wnętrz. Budynek dawnego przedszkola, zlokalizowany na rogu ulic Garbary i Grochowe Łąki, ostatecznie zostanie przekształcony w obiekt biurowo-usługowy.

Nickel Development

 • Zbuduje apartamenty wypoczynkowe u zbiegu ulic Demokratów i Wojska Polskiego w Szklarskiej Porębie, w odległości zaledwie 600 m od dworca kolejowego Szklarska Poręba Górna. Planowany termin ukończenia pierwszego etapu budowy Nickel Resort & Spa Szklarska Poręba to IV kwartał 2025 r.

Panattoni

 • Uzyskał finansowanie na realizację Panattoni Park Łódź West II – jednego z największych projektów przemysłowych w zachodniej części Łodzi. Kredytu w wysokości 25 mln euro udzielił mBank.

Trei

 • W Koninie powstał park handlowy zrealizowany przez firmę Trei Real Estate Poland. To trzydziesty ósmy Vendo Park w Polsce i szósty otwarty w tym roku. Obiekt znajduje się w strefie objętej opieką konserwatora zabytków, co przełożyło się na zastosowane rozwiązania architektoniczne, a także unikatowy design elewacji. Generalnym wykonawcą była firma STB Budownictwo.

Resi Capital

 • Realizuje w centrum Wrocławia deweloper projekt mieszkaniowy Quorum Apartments, stanowiący część największego na Dolnym Śląsku multifunkcyjnego projektu Quorum. Znajdzie się tam 341 apartamentów o wysokim standardzie, zlokalizowanych w 23-piętrowym budynku. Mieszkańcy Wrocławia mogą obserwować postępujące prace wykończeniowe, a inwestor kontynuuje sprzedaż lokali.

Castorama

 • Dostawca instalacji fotowoltaicznych w Europie Otovo rozpoczął partnerstwo z Castoramą - największą siecią sklepów typu Home Improvement (DIY) w Polsce i jest jej wyłącznym partnerem. Obie firmy będą wspólnie oferować klientom Castoramy instalacje fotowoltaiczne dostosowane do ich domów i indywidualnych potrzeb energetycznych.

Panattoni

 • Ukończył trzeci etap Panattoni Park Zielona Góra III, który jest wynajęty w 80%. Głównym najemcą pozostaje firma ECE Logistics, dla której jest to największa powierzchnia wynajmowana w ramach jednej lokalizacji. Ponadto w I połowie 2024 r. firma zajmie kolejne dwie przestrzenie, tym razem biurowe, o łącznej powierzchni 410 m2. Z Zielonej Góry firma ECE Logistics obsługuje klientów z branży e-commerce.

Auchan

 • W grudniu 2023 r. firma otworzyła dwa nowe sklepy Auchan Supermarket – w Pruszkowie przy ul. Staszica 1d oraz w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy 28. Każdy z nowo otwartych sklepów posiada powierzchnię 700 m2. Płynną obsługę klientów gwarantują cztery kasy samoobsługowe i dwie tradycyjne w sklepie w Pruszkowie oraz pięć kas samoobsługowych i dwie tradycyjne w obiekcie w Ursusie.

Totalbud

 • Realizuje kontrakt z firmą Atman - jednym z liderów polskiego rynku centrów danych. Umowa dotyczy budowy obiektu kolokacyjnego z pomieszczeniami biurowymi. Inwestycja realizowana jest w Duchnicach w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Na swojej działce inwestycyjnej Atman planuje docelowo wybudować trzy budynki o podobnych wymiarach z wewnętrznymi układami funkcjonalno-przestrzennymi. Obecnie realizowany jest wyłącznie pierwszy etap tej inwestycji. Obiekt zaprojektowała pracownia Kombinat Grupa Projektowa.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 19.04.2024
  Trendy rynkoweBiznes

  Prezes Unibepu: Budownictwo ma dobre perspektywy, ale ważna będzie poprawa rentowności

  Warszawa, 19.04.2024 (ISBnews) - Budownictwo w Polsce ma dobre, zwłaszcza długoterminowe perspektywy, choć ważna jest w tym kontekście poprawa rentowności, ocenia prezes Unibepu Dariusz Blocher. Spodziewa się spadku produkcji budowlano-montażowej r/r w 2024 r. i kumulacji inwestycji w latach 2026-2027.

 • 19.04.2024
  BiznesDeweloperzy

  Unibep analizuje pozyskanie inwestora zarówno dla Unihouse, jak i Grupy Unidevelopment

  Warszawa, 19.04.2024 (ISBnews) - Unibep rozważa pozyskanie inwestora zarówno dla spółki Unihouse, jak i Grupy Unidevelopment, poinformował prezes Dariusz Blocher. Działania te pozostają na razie na etapie analiz, a nie rozmów z konkretnymi podmiotami, dodał. Z jego słów wynika, że Unibep chce pozyskać ok. 100 mln zł, a zdecydowana większość tego potencjału znajduje się w Unidevelopmencie.

 • 17.04.2024
  BiznesInfrastrukturaKomunikacyjna

  Konsorcjum Mirbudu ma kontrakt na prace na drodze S11 za 69,08 mln zł brutto

  Warszawa, 17.04.2024 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Mirbud (lider) oraz Kobylarnia - spółka zależna Mirbudu (partner) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kontrakt na dobudowę drugiej jezdni na odcinku obwodnicy m. Kepno w ramach budowy drogi ekspresowej S11 Ostrow Wlkp. - Kepno; odcinek III, podała spółka. Wartość umowy: 69 076 296,5 zł brutto.  Termin realizacji: 33 miesiące od zawarcia umowy.

 • 15.04.2024
  BiznesDeweloperzy

  Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

  Warszawa, 15.04.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 8-12 kwietnia.

 • 11.04.2024
  Biznes

  Mirbud miał wstępnie 135 mln zł zysku netto w 2023 r.

  Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) - Mirbud miał 135 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.