29.01.2024
DeweloperzyBiznes

Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

Warszawa, 29.01.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 22-26 stycznia.

RYNEK BUDOWLANY

Produkcja budowlana

 • Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 14% r/r w grudniu ub.r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 28,7%.

Produkcja cementu

 • Produkcja cementu spadła o 11,9% r/r do 16,61 mln ton w 2023 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Konta mieszkaniowe

 • W ramach programu rządowego założono 5 278 kont mieszkaniowych do 22 stycznia, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

Kredyty mieszkaniowe

 • Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 33% w styczniu br. z 51% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie spadł odpowiednio do 45% z 57%.

Rynek handlowy

 • W Polsce powstało 35 nowych obiektów handlowych, a kolejnych 14 zostało rozbudowanych lub zmodernizowanych w 2023 r., a ich łączna powierzchnia handlowa wyniosła ponad 424 tys. m2 GLA, w tym 149 tys. m2 GLA oddano w I półroczu, a kolejne 275 tys. m2 GLA w II półroczu 2023 r., wynika z danych zebranych przez Polską Radę Centrów Handlowych (PRCH). Całkowita powierzchnia polskich obiektów handlowych na koniec 2023 r. przekroczyła 13,38 mln m2 GLA.

Rynek handlowy

 • Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w grudniu 2023 r. o 4,6% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o niemal 5%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i Centrum Monitorowania Rynku (CMR).

Rynek mieszkaniowy

 • W 11 na 18 miastach wojewódzkich metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym przekroczył pułap 10 000 zł w IV kwartale 2023 r., wynika z analizy Rankomat.pl. Najtańszy w tym gronie był Lublin (10 263 zł), a najdroższa Warszawa (16 815 zł). Mieszkania z rynku pierwotnego podrożały gwałtownie nie tylko w miastach od lat uznawanych za najdroższe (Warszawa, Kraków, Gdańsk), ale także w dotąd trzymających umiarkowaną cenę (Katowice, Olsztyn, Toruń).

Rynek mieszkaniowy

 • W 17 największych miastach (miasta wojewódzkie i Gdynia) ceny mieszkań w ostatnim kwartale ub.r. wzrosły średnio o 14% w ujęciu r/r wobec 9-10% wzrostu r/r w III kw. ub.r., wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Najwyższe ceny są w Warszawie i w Krakowie.

Rynek mieszkaniowy

 • W tym roku deweloperów czeka wiele wyzwań związanych m.in. z wysokimi kosztami pozyskania kapitału, uzyskiwaniem pozwoleń na budowę oraz wdrażaniem reformy planistycznej przez samorządy, wynika z "Kwartalnika Mieszkaniowego" Otodom i Polityki Insight.

Rynek biurowy

 • W Warszawie oddano do użytku 61,2 tys. m2 powierzchni biurowej w 2023 r., wynika z danych CBRE. W związku z wyłączaniem starszych nieruchomości w ub.r. po raz pierwszy odnotowano spadek całkowitej podaży biurowej w mieście.

Rynek magazynowy

 • Popyt na rynku magazynowym w Polsce utrzyma się w 2024 r. na poziomie zbliżonym lub nieco wyższym od poprzedniego roku, oceniają eksperci JLL. Inne trendy spodziewane w tym roku to m.in. stopniowe wchłanianie powierzchni niewynajętej przez rynek i stabilizacja czynszów.

Rynek mieszkaniowy

 • Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2023 r. spadła o 7,6% r/r do 220 379, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy

 • Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2023 r. spadła o 5,6% r/r i wyniosła 189 093, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy

 • Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła o 19,1% r/r do 241 097 w 2023 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Rynek mieszkaniowy

 • Średnie ceny najmu dla mieszkań 1-pokojowych spadły o 6% w trzech miastach wojewódzkich, o 2-4% w sześciu miastach, zaś w pozostałych ośmiu nastąpiły umiarkowane wzrosty czynszów kw/kw, wynika z analizy Nieruchomosci-online.pl. W przypadku mieszkań 2-pokojowych ceny wzrosły w trzech miastach (o 1-4%), zaś w pozostałych analizowanych miastach czynsze albo zamroziły się kw/kw, albo spadły o 1-4% kw/kw.

Rynek handlowy

 • W 2023 roku rynek nieruchomości w segmencie handlowym urósł o kolejne 380 tys. mkw. Tym samym, jak wynika z danych Colliers, łączne zasoby powierzchni w centrach handlowych w Polsce wzrosły do około 12,9 mln m2 GLA. Nasycenie przestrzenią handlową osiągnęło 337 mkw. na 1000 mieszkańców, a współczynnik pustostanów w ośmiu największych aglomeracjach spadł do 3,6%. Istotny wpływ na dynamikę polskiego rynku handlowego miało wprowadzenie nowych dyrektyw oraz debiut 30 nowych marek stacjonarnych.

Rynek biurowy

 • Minione 12 miesięcy przyniosły najniższą od 25 lat wartość rocznej podaży w stolicy. Wynika to m.in. z tymczasowego wycofania niektórych nieruchomości z rynku w związku z planowanymi działaniami modernizacyjnymi. Z kolei popyt na biura mierzony liczbą zawartych transakcji był o prawie 18% wyższy niż w rekordowym 2019 roku, wynika z danych Cushman & Wakefield. Jednocześnie najemcy muszą liczyć się z kontynuacją presji na wzrost stawek czynszu i konsekwentnym spadkiem dostępnej w Warszawie powierzchni biurowej.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Trakcja

 • Miała 88,04 mln zł jednostkowego zysku EBITDA w 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Echo

 • Echo Investment zamierza rozpocząć ofertę publiczną obligacji serii S w kwocie do 70 mln zł w ramach V programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka. Zapisy będą prowadzone od 31 stycznia do 13 lutego.

Rafako

: Zawarło z wierzycielami: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, mBankiem oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń porozumienie, na podstawie którego zgodzili się oni na odroczenie daty spłaty wymagalnych wierzytelności, których data wymagalności przypadała 29 grudnia 2023 r., do 30 kwietnia 2024 roku, podało Rafako.

Rafako

 • Złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, domagając się od Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, ujawnienia analizy zewnętrznej firmy, która miała zweryfikować waloryzację cen prac budowlanych przy budowie obiektu, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych, podała spółka.

Trakcja

 • Zawarła dwie ugody z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) do umowy z lipca 2019 r. na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Stargard - Szczecin Dąbie, na podstawie której PKP PLK zobowiązała się dokonać na rzecz spółki zapłaty 35 005 635,93 zł brutto oraz do umowy z października 2019 r. na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Choszczno - Stargard, na podstawie której PKP PLK zobowiązała się dokonać na rzecz spółki zapłaty 9 700 170,68 zł brutto, podała spółka.

MLP Group

 • Przystąpi do analiz oraz prac związanych z rozważaną zmianą programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mln euro oraz emisją obligacji w ramach programu w trybie oferty publicznej, podała spółka. Rozważany przez zarząd termin emisji obligacji to I kwartał 2024 r.

GK Immobile

 • Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) miała 936,94 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych w 2023 r. wobec 886,50 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

PJP Makrum

 • Miało 425,45 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych w 2023 r. wobec 532,41 mln zł w 2022 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. W segmencie produkcji przemysłowej przychody wyniosły 279,4 mln zł, zaś w segmencie budownictwa przemysłowego 146,05 mln zł.

Atrem

 • Miał 141,21 mln zł przychodów w 2023 r. wobec 110,74 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Rodzinne Inwestycje

 • Średnia cena gruntów oferowanych przez spółkę Rodzinne Inwestycje była wyższa o ok. 9% r/r w 2023 r. Jednocześnie o ok. 23% wzrosła średnia wartość transakcji przeprowadzonych przez klientów spółki, poinformował ISBnews dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Dariusz Seges. Spółka spodziewa się dobrej koniunktury w branży nieruchomości ziemskich już w I kwartale tego roku.

CPK

 • Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) odwołała prezesa Mikołaja Wilda i członka zarządu ds. inwestycji kolejowych Radosława Kantaka, a przewodniczący rady nadzorczej Filip Czernicki został oddelegowany na trzy miesiące do pełnienia funkcji prezesa zarządu, podała spółka.

OT Logistics

 • OT Port Gdynia może już obsługiwać statki klasy panamax o zanurzeniu do 14,5 m, podało OT Logistics.  Dobowa rata załadunkowa statków wynosi około 18 tys. ton. Inwestycję przebudowy wejścia do portu, pogłębienia kanału portowego oraz basenu Nabrzeża Rumuńskiego realizował Zarząd Morskiego Portu Gdynia. "OT Port Gdynia jest najbardziej uniwersalnym terminalem portowym w Polsce. Staje się też coraz bardziej konkurencyjnym. Dzięki inwestycji Zarządu Morskiego Portu w Gdyni m.in. w Nabrzeże Rumuńskie dzierżawionego przez OTPG, terminal może przyjmować statki klasy panamax o zanurzeniu do 14,5 m i mogące przewozić do 80 tys. ton produktów agro, w tym zboża. To właśnie zboże jest dziś jednym z najbardziej perspektywicznych produktów. Cały czas obserwujemy dynamicznie rosnący popyt na usługi magazynowania, przeładunku i eksportu zbóż z Polski. Jesteśmy przekonani, że to m.in. wzrostowy trend w obszarze logistyki produktów agro w najbliższych latach będzie impulsem dalszego rozwoju polskich terminali" - powiedział prezes OT Logistics Kamil Jedynak, cytowany w komunikacie.

Panattoni

 • Deweloper nieruchomości przemysłowych w 2023 r. na realizacje w Polsce uzyskał 29 kredytów bankowych na łączną kwotę przekraczającą 800 mln euro. "W 2023 roku pozyskaliśmy od banków 801 mln euro na realizację 29 inwestycji. Świadczy to o zaufaniu instytucji finansowych do naszej działalności, a także jest potwierdzeniem solidnych fundamentów rynku nieruchomości przemysłowych w Polsce. Nasze realizacje przyciągają banki, zarówno krajowe jak i zagraniczne, a inwestycje magazynowe pozostają najatrakcyjniejszym aktywem w ramach inwestycji finansowych" - powiedziała Karina Trojańska, Chief Financing & Operating Officer w Panattoni.

Grupa Wienerberger

 • Opublikowała Program Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2026. Strategia stanowi kolejny etap w dążeniu Grupy do osiągnięcia neutralności klimatycznej, a także zakłada nowe, ambitne cele ESG do zrealizowania w ciągu kolejnych trzech lat. Wśród kluczowych inicjatyw znalazły się m.in. dalsza redukcja emisji CO2, zwiększenie udziału gospodarki o obiegu zamkniętym, rozwój bioróżnorodności oraz dodatkowe aktywności na rzecz pracowników i lokalnych społeczności. Poprzez optymalizację technologiczną procesów produkcyjnych i zwiększenie o 15% wykorzystania zielonej energii elektrycznej we wszystkich zakładach, firma zamierza do 2026 roku zredukować bezpośrednią i pośrednią emisję dwutlenku węgla o 25% w stosunku do 2020 roku. Dodatkowo, emisje pochodzące spoza firmy, w tym z zakupionych usług i transportu, mają zostać ograniczone o 10% dzięki optymalizacji tras transportowych, korzystaniu z niskoemisyjnych pojazdów oraz współpracy z odpowiedzialnymi dostawcami.

BauWatch

 • Europejski dostawca usług mobilnego monitoringu wizyjnego w I kwartale 2024 roku wejdzie na polski rynek. Holenderska firma powstała w 2008 roku świadczy swoje usługi w takich krajach jak: Niemcy, Anglia, Belgia, Francja, Włochy czy Hiszpania dostarczając rozwiązania w zakresie usług monitoringu na placach budowy. Aktualnie BauWatch dysponuje 8 tysiącami wieżyczek z kamerami, a w swoim dorobku ma ponad 40 tysięcy zrealizowanych projektów w dziesięciu państwach.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Orlen

 • Rozpoczęły się prace przy budowie bazy serwisowej w Łebie, która będzie obsługiwać morską farmę wiatrową Baltic Power, wspólny projekt Grupy Orlen i Northland Power, podał Orlen. Będzie to port macierzysty dla jednostek transportujących sprzęt i personel techniczny odpowiadający za utrzymanie inwestycji. Baza ma być gotowa w 2025 r., a koszt inwestycji to 62 mln zł.

Echo

 • Archicom z Grupy Echo Investment rozpoczął sprzedaż 159 mieszkań w ramach III etapu projektu Zenit w Łodzi, podała spółka. W III etapie powstanie budynek o charakterze kaskadowym posiadający od czterech do ośmiu pięter, z lokalami o powierzchniach od 27 do 83 m2.

Elektrotim

 • Zawarł umowę z Tauron Dystrybucja, Oddział we Wrocławiu na zadanie pn. "Budowa linii kablowej 110 kV pomiędzy R-101 GPZ Walecznych - R-107 GPZ Kurkowa" we Wrocławiu, podała spółka. Wartość Umowy to 23 890 000 zł netto (29 384 700 zł brutto). Realizacja umowy podzielona jest na etapy, z których najdłuższy został określony na 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Develia

 • Wprowadziła do sprzedaży 121 mieszkań w ramach II etapu osiedla Południe Vita w Gdańsku, podała spółka. W ramach tego etapu powstaną trzy 4-5-piętrowe budynki ze 121 mieszkaniami o metrażach od 26 do 101 m2. Budowa już się rozpoczęła, a jej zakończenie zaplanowano na III kwartał 2025 roku. Ceny zaczynają się od 7 250 zł za m2.

Unibep

 • Zawarł z Enea Ciepło umowę na przebudowę kotłów w Ciepłowni "Zachód" w Białymstoku za ok. 87 mln zł netto (ok. 107 mln zł brutto), podał Unibep. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w I kwartale 2024 r., a zakończenie w II kwartale 2025 r.

Develia

 • Develia Wrocław, spółka zależna Develii, nabyła udziały wynoszące łącznie 5/10 w nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej 2-4 o łącznej powierzchni 4,36 ha za łączną cenę netto 55 mln zł netto (67,65 mln zł brutto), podała spółka. Develia Wrocław zamierza na powyższej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 1 050 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to I kwartał 2025 r.

Develia

 • Rozpoczęła budowę IV etapu inwestycji City Vibe na krakowskim Płaszowie. W jego ramach powstaną dwa budynki obejmujące 274 mieszkania. Rolę generalnego wykonawcy powierzono firmie TK Bud. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na II kwartał 2025 r.

LemonTree

 • We współpracy z Commercecon wybuduje Booster Zabrze. Jest to unikalna na polskim rynku koncepcja kompleksu biznesowego z biurami i przestrzenią usługowo-logistyczną, która powstanie bezpośrednio przy Drogowej Trasie Średnicowej oraz przecięciu autostrad A1 i A4. Z jednej strony powstaną tu energooszczędne i zaawansowane technologicznie budynki, oferujące nowoczesną i zrównoważoną przestrzeń biznesową. Z drugiej - ogólnodostępna przestrzeń z wielofunkcyjnym boiskiem i strefą gastronomiczną, czy przestrzeń wystawiennicza.

Dom Development

 • Przekazuje klucze do Apartamentów Solipska – inwestycji zlokalizowanej w warszawskiej dzielnicy Włochy. W czterech budynkach powstało łącznie 187 mieszkań. Wyróżnikiem osiedla są liczne rozwiązania ekologiczne, w tym m.in. panele fotowoltaiczne o mocy 30 kWp, co pozwala obniżyć koszty energii zużywanej w częściach wspólnych o około 15%. Ponadto, na osiedlu zainstalowano kolektory słoneczne o mocy 73 kW. Są to nowoczesne urządzenia służące do przetwarzania energii słonecznej w ciepło, które można wykorzystać m.in. do podgrzewania wody lub wspomagania centralnego ogrzewania.

Echo

 • Z początkiem roku pozwolenie na użytkowanie otrzymał drugi etap najnowszej inwestycji Echo Investment w centrum Krakowa. Kompleks biurowy Brain Park wzbogacił regionalny rynek biurowy o łącznie 43 tys. m2 powierzchni oraz blisko 10 tys. m2 terenów zielonych. Dużo uwagi poświęcono otoczeniu inwestycji, której sercem jest pełne zieleni, otwarte patio. Pracownicy biur w Brain Park mają też do dyspozycji zielone tarasy, a z wyższych pięter mogą podziwiać panoramę miasta z Zamkiem Królewskim na Wawelu w roli głównej. Biurowiec jest częściowo zasilany zieloną energią wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych.

Ghelamco

 • W ubiegłym roku deweloper oddał do użytku dwa budynki biurowe w regionach: KREO w Krakowie i Craft w Katowicach, a także kontynuował budowę ultranowoczesnych i przyjaznych środowisku biurowców The Bridge i VIBE w Warszawie. Ghelamco zakończyło rok jedną z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości w 2023 roku – sprzedażą wieży hotelowej w kompleksie The Warsaw HUB, a także skomercjalizowaniem większości powierzchni biurowej w VIBE, wymieniła spółka.

IKEA

 • Poinformowała, że inwestuje pół miliarda złotych w obniżkę cen pięciu tysięcy produktów. To największa taka inwestycja w historii IKEA Retail w Polsce. Firma na stałe planuje obniżyć cenę co drugiego produktu. Średnio obniżki wyniosą 19%, co oznacza, że tysiące produktów wróci do poziomu cen sprzed pandemii.

Kaufland

 • W czwartek sieć uruchomiła nową placówkę w Krasnymstawie. Nowo powstały obiekt znajduje się przy ul. Polewanej i jest 245. placówką sieci Kaufland w Polsce oraz 15. w regionie lubelskim.

Panattoni

 • Zmierza po trzeci milion metrów kwadratowych na Śląsku. Deweloper rozwija się m.in. w Rudzie Śląskiej, gdzie wynajął 200 000 m2. Firma ruszyła z kolejną realizacją - trzeciego budynku w ramach Panattoni Park Ruda Śląska II, który w całości zostanie zajęty przez Konimpex - przedsiębiorstwo działające w obszarze handlu, logistyki i dystrybucji surowców chemicznych i przemysłowych.

HB Reavis

 • Podpisał 10-letnią umowę najmu z firmą Baker McKenzie. Międzynarodowa kancelaria prawna przeprowadzi swoją polską siedzibę do budynku Varso Tower, gdzie zajmie około 4 400 m2 powierzchni. Tym samym, wynajęto już blisko 85% powierzchni wieżowca w centrum Warszawy. Na przełomie 2024 i 2025 roku prawnicy i doradcy podatkowi Baker McKenzie zaczną pracę na jednych z najwyższych pięter biurowych w Polsce - od 35. do 37. W transakcji wynajmu kancelarię wspierali eksperci z firmy Colliers.

Unibep

 • Po niespełna 24 miesiącach budowy nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, inwestycja osiągnęła swoją docelową wysokość - prawie 30 metrów. Zawieszenie wiechy to symboliczny znak, że zakończono prace konstrukcyjne. Nowy gmach bydgoskiej Akademii Muzycznej to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Unibep.

MLP Group

 • Operator logistyczny OL&D Poland wprowadził się do centrum logistycznego MLP Wrocław. Będzie korzystał łącznie z około 4,3 tys. m2 powierzchni. W zawartej transakcji najemcę wspierała firma BNP Paribas Real Estate Poland. Wynajęta powierzchnia znajduje się w budynku posiadającym certyfikat BREEAM New Construction Version 6.0 na poziomie Excellent.

Oknoplast

 • Trwa przyjmowanie wizualizacji prac do drugiej edycji międzynarodowego konkursu dla artystów Oknoplast for Art. Na zgłoszenia kandydatów organizatorzy czekają do 4 marca 2024. Dla zwycięzców przygotowano nagrody o łącznej puli 12 000 euro, a wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 19.04.2024
  Trendy rynkoweBiznes

  Prezes Unibepu: Budownictwo ma dobre perspektywy, ale ważna będzie poprawa rentowności

  Warszawa, 19.04.2024 (ISBnews) - Budownictwo w Polsce ma dobre, zwłaszcza długoterminowe perspektywy, choć ważna jest w tym kontekście poprawa rentowności, ocenia prezes Unibepu Dariusz Blocher. Spodziewa się spadku produkcji budowlano-montażowej r/r w 2024 r. i kumulacji inwestycji w latach 2026-2027.

 • 19.04.2024
  BiznesDeweloperzy

  Unibep analizuje pozyskanie inwestora zarówno dla Unihouse, jak i Grupy Unidevelopment

  Warszawa, 19.04.2024 (ISBnews) - Unibep rozważa pozyskanie inwestora zarówno dla spółki Unihouse, jak i Grupy Unidevelopment, poinformował prezes Dariusz Blocher. Działania te pozostają na razie na etapie analiz, a nie rozmów z konkretnymi podmiotami, dodał. Z jego słów wynika, że Unibep chce pozyskać ok. 100 mln zł, a zdecydowana większość tego potencjału znajduje się w Unidevelopmencie.

 • 17.04.2024
  BiznesInfrastrukturaKomunikacyjna

  Konsorcjum Mirbudu ma kontrakt na prace na drodze S11 za 69,08 mln zł brutto

  Warszawa, 17.04.2024 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie: Mirbud (lider) oraz Kobylarnia - spółka zależna Mirbudu (partner) podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) kontrakt na dobudowę drugiej jezdni na odcinku obwodnicy m. Kepno w ramach budowy drogi ekspresowej S11 Ostrow Wlkp. - Kepno; odcinek III, podała spółka. Wartość umowy: 69 076 296,5 zł brutto.  Termin realizacji: 33 miesiące od zawarcia umowy.

 • 15.04.2024
  BiznesDeweloperzy

  Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

  Warszawa, 15.04.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 8-12 kwietnia.

 • 11.04.2024
  Biznes

  Mirbud miał wstępnie 135 mln zł zysku netto w 2023 r.

  Warszawa, 11.04.2024 (ISBnews) - Mirbud miał 135 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.