06.05.2024
DeweloperzyBiznes

Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

Warszawa, 06.05.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 29 kwietnia - 2 maja.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż mieszkań

 • Liczba sprzedanych nowych mieszkań w sześciu największych miastach (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi) wyniosła 11 tys. w I kwartale br., co oznacza spadek o 23% kw/kw, wynika z danych JLL. Łącznie na sześciu głównych rynkach do oferty weszło prawie 16,7 tys. nowych mieszkań, o 4,7% więcej niż w poprzednim kwartale. Na koniec marca nabywcy mogli wybierać mieszkania z puli około 42,4 tys. jednostek, czyli o 17,2% większej niż trzy miesiące wcześniej.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Tower Investments

 • Odnotował 15,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 10,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Compremum

 • Odnotowało 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rafako

 • Odnotowało 301,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 31,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

PPL

 • Polskie Porty Lotnicze (PPL) zakładają, że Lotnisko Chopina po raz pierwszy w swojej historii obsłuży 20 mln pasażerów w 2024 r., podała spółka. PPL pracuje nad szczegółowym programem wdrożenia modernizacji mazowieckich portów lotniczych, dzięki którym będzie mógł obsłużyć blisko 40 mln pasażerów rocznie.

Trakcja

 • Miała 159,84 mln zł jednostkowych przychodów, 3,16 mln zł zysku EBITDA i 6,79 mln zł straty brutto w I kw. br., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Compremum

 • Odnotowało 24,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r. wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Lokum Deweloper

 • Zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 43,2 mln zł z zysku netto za 2023 r. na dywidendę, tj. wypłatę 2,4 zł na akcję, podała spółka. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową i kapitałową spółki, jak i jej plany inwestycyjne.

Warimpex

 • Odnotował 23,81 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 42,86 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

BBI Development

 • Odnotowało 50,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 9,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol

 • Odnotował 89,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 78,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polimex Mostostal

 • Portfel zamówień Grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi 9,03 mld zł, podała spółka.

Polimex Mostostal

 • Odnotował 123,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 132,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

GK Immobile

 • Grupa Kapitałowa Immobile planuje przekroczyć 1 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2024 r. (wobec 0,94 mld zł w 2023 r.), zapowiedział prezes Rafał Jerzy.

GK Immobile

 • Grupa Kapitałowa Immobile odnotowała 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 9,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem odpowiednio: 5,03 mln zł wobec 18,59 mln zł zysku rok wcześniej.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Unibep

 • Oferta Unihouse, spółki zależnej Unibepu, warta ok. 105,9 mln NOK netto w wersji podstawowej (ok. 38,7 mln zł netto) oraz ok. 120,1 mln NOK netto w wersji uwzględniającej roboty dodatkowe, które mogą zostać zlecone (ok. 44,0 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu norweskiej Gminy Tromso na realizację w technologii modułowej dwukondygnacyjnego budynku, w którym znajdzie się 26 mieszkań komunalnych dla uchodźców, podał Unibep. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest w I kwartale 2025 r.

PPL

 • Polskie Porty Lotnicze (PPL) zakładają rozpoczęcie inwestycji w rozbudowę Lotniska Chopina w II połowie 2026 r., poinformował ISBnews prezes Andrzej Ilków. Kwota inwestycji szacowana jest na 2,4 mld zł.

Mirbud

 • Podpisał umowę z Miastem Łódź na zrealizowanie zamówienia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) pn. "Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie". Wartość umowy na zaprojektowanie i budowę to 101,47 mln zł brutto, a umowy na utrzymanie obiektu: 29,52 mln brutto, podała spółka. Termin realizacji wynosi 30 miesięcy od dnia zamknięcia finansowego, a okres utrzymania - 20 lat.

Develia

 • Zawarła z Grupo Lar Holding Polonia oraz CGLS (Lar Management Polonia) - tj. spółkami należącymi do hiszpańskiej Grupo Lar - aneks do umowy współpracy ramach joint venture z 2021 r., z zamiarem realizacji nowej inwestycji mieszkaniowej w Warszawie przy utworzeniu kolejnej spółki inwestycyjnej, podała Develia. W ramach inwestycji łączne zaangażowanie partnerów wyniesie 125,38 mln zł, przy czym zaangażowanie Develii zostało określone na 80%.

Mirbud

 • Oferty konsorcjum Kobylarni i Mirbudu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Kamienia Krajenskiego i Sepolna Krajenskiego z podziałem na 2 czesci, warte łącznie 158,63 mln zł, zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, podał Mirbud.

Develia

 • Rozpoczęła sprzedaż 84 mieszkań w ramach Osiedla Augustowska we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowane jest na IV kwartał 2025 roku. Ceny zaczynają się od 10 499 zł za m2.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.06.2024
  BiznesDeweloperzy

  Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

  Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 10-14 czerwca.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarkaUsługi

  Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz ograniczeniu cen energii

  Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadza bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach oraz utrzymuje ceny maksymalnej na energię do końca grudnia 2024 r. na poziomie 500 zł/ MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla podmiotów wrażliwych i MŚP, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarkaInformacje z gospodarki

  Eksperci EKF: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2024 r. i przyspieszy do 3,8% w 2025 r.

  Wzrost PKB wyniesie 3,2% w br. i przyspieszy do 3,8% w przyszłym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,6%, prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Ich zdaniem, inflacja konsumencka osiągnie średnioroczną wartość 4% w br. i wzrośnie do 4,5% w 2025 r.; w 2026 r. sięgnie 3,2% i tym samym znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie utrzymywać niezmienione stopy procentowe przez cały 2024 r. według ekspertów.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarka

  PwC: Polscy przedsiębiorcy spędzają średnio 334 godziny rocznie na obowiązkach podatkowych

  Przedsiębiorcy w Polsce spędzają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianiu obowiązków podatkowych, co plasuje Polskę na drugim miejscu pod względem liczby godzin w Europie, zaraz po Bułgarii z 441 godzinami, wynika z raportu opracowanego przez PwC Polska.

 • 10.06.2024
  BankiBiznesGospodarka

  Credit Agricole podtrzymał prognozy wzrostu PKB o 2,8% w br. i 4,6% w 2025 r.

  Credit Agricole podtrzymał prognozy wzrostu PKB na poziomie 2,8% w br. i 4,6% w 2025 r. Według banku, tegoroczne ożywienie gospodarcze będzie przebiegać umiarkowanie - napędzane głównie konsumpcją prywatną, a w przyszłym roku "głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy będzie boom w inwestycjach ogółem". Ekonomiści widza ryzyko, że w br. "konsumenci będą wykorzystywali okres spadku inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń do odbudowy oszczędności kosztem bieżącej konsumpcji".