Prawo

Dołącz do kilkutysięcznej grupy profesjonalistów rynku mieszkaniowego i korzystaj z najnowszych informacji branżowych.
 • 30.08.2023
  Zmiany w przepisach

  Prezydent popisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii

  Warszawa, 30.08.2023 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (oze), której celem jest zwiększenie udziału oze w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny z ambicjami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych, podała Kancelaria Prezydenta.

 • 08.08.2023
  Informacje z gospodarkiZmiany w przepisach

  MRiT: Rząd podjął uchwałę ws. pomocy dla branż energochłonnych w 2023 r.

  Warszawa, 08.08.2023 (ISBnews) - Rząd podjął uchwałę w sprawie programu "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.", na podstawie którego będą wypłacane środki dla branż energochłonnych, wynika z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT). Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na sierpień br.

 • 19.06.2023
  Zmiany w przepisach

  KNF przyjęła nowelizację Rekomendacji S

  Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie - podała Komisja w poniedziałkowym komunikacie.

 • 03.02.2023
  Zmiany w przepisach

  Projekt ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych wpisany do wykazu prac rządu

  Jak czytamy na stronach internetowych Kancelarii Premiera i resortu rozwoju, projekt ustawy wprowadzający dopłaty do kredytów mieszkaniowych został wpisany do wykazu prac rządu. Według projektu kredyt z dopłatą będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Kredyt będzie dotyczył mieszkań zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Marża i prowizja banku nie będzie mogła być wyższa od marży i prowizji innych jego kredytów hipotecznych. Z kredytu będzie można skorzystać do 2027 r. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

 • 25.01.2023
  Zmiany w przepisach

  Ghelamco Invest uplasowało obligacje warte 30 mln zł

  Spółka warunkowo przydzieliła trzyletnie papiery dłużne, za które zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Na warte 30 mln zł obligacje zgłoszono 55,09 mln zł popytu od 127 inwestorów, stąd konieczne było dokonanie 46-proc. redukcji złożonych zapisów. Dzień emisji nowych papierów Ghelamco wyznaczono zaś na 3 lutego.

 • 16.08.2022
  Zmiany w przepisach

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kredycie hipotecznym, która ma zapobiec pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w czasie oczekiwania na wpis do hipoteki - podała we wtorek kancelaria prezydenta. "Celem ustawy jest wprowadzenie regulacji zapobiegających pobieraniu przez banki dodatkowych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany przez konsumenta na zakup nieruchomości. Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę" - podano w komunikacie kancelarii prezydenta.

 • 04.08.2022
  Zmiany w przepisach

  Senat wprowadził poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami

  Senat wprowadził poprawki do noweli o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która zakłada, że w przypadku udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką umowa o kredyt hipoteczny może określać dodatkowy koszt kredytu ponoszony przez konsumenta do czasu dokonania wpisu hipoteki. Poprawki rozszerzają przepisy na umowy kredytowe, zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli kredytobiorca nadal oczekuje na wpis do hipoteki. Do przepisów wprowadzono też maksymalny 60-dniowy termin jaki będzie miał bank na zwrot dodatkowych kosztów kredytu hipotecznego.

 • 03.08.2022
  Zmiany w przepisach

  Rząd chce wprowadzić ułatwienia w przekształcaniu budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne

  Rząd chce wprowadzić ułatwienia w przekształcaniu budynków biurowo-handlowych na cele mieszkalne - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W ciągu 2 lat od wprowadzenia przepisów obowiązywać będą preferencyjne warunki przebudowy - brak pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru dla prac nienaruszających konstrukcji. Projekt stosownej ustawy w ciągu kilku tygodni ma trafić pod obrady rządu.

 • 22.07.2022
  Zmiany w przepisach

  Prezydent podpisał ustawę dotyczącą sposobu finansowania programów mieszkaniowych

  Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych, która zakłada, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ma ogłaszać limit wydatków, do wysokości którego będzie mógł zawierać umowy o wsparcie w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) w danym roku, poinformowała kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w innym terminie.

 • 22.07.2022
  Zmiany w przepisach

  Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego dot. elektronicznego dziennika budowy

  Prezydent podpisał nowelizację prawa budowlanego, która umożliwia prowadzenie dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej, reguluje też działanie portalu e-budownictwo, który ma służyć do obsługi administracyjnej usług procesu budowlanego, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które wchodzą w życie w innym terminie.

BIG DATA News

Zapisz się do BIG DATA News aby otrzymywać co tydzień garść najważniejszych wiadomości z rynku mieszkaniowego.

envelope