12.06.2024
Zmiany w przepisach

Rząd chce przyjąć projekt noweli ustawy o podatkach od nieruchomości w III kw.

Rząd chce przyjąć w III kwartale br. projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym i innych ustaw o podatkach lokalnych, który likwiduje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury terminala towarowego, a także tych niewykorzystywanych przez instytuty badawcze, wprowadza natomiast obowiązkowe opodatkowanie garaży wielostanowiskowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem zaproponowanych rozwiązań jest:
- dążenie do zachowania, w jak największym stopniu, fiskalnego status quo,
- zapewnienie określoności przepisów podatkowych definiujących budowlę i budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
- wyeliminowanie ryzyka wpływu zmian prawa budowlanego lub innych ustaw na przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
- możliwość pomocniczego uwzględnienia dotychczasowego dorobku orzeczniczego sądów administracyjnych" - czytamy w wykazie.

Projekt przewiduje zmiany w podatku rolnym, w podatku od nieruchomości, w podatku leśnym, w opłacie uzdrowiskowej oraz w opłacie skarbowej. Projektowana nowelizacja ma m. in. na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących aktualnych przepisów oraz doprecyzowanie obowiązujących regulacji w celu prawidłowego ich stosowania.

W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości.

Projekt zakłada wprowadzenie przepisu mającego na celu wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego.

Przywrócono też zapis, który zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle. Poprzednia regulacja - jak wskazano w wykazie - nie miało uzasadnienia merytorycznego, a jedynie fiskalne.

Celem projektowanej zmiany jest też ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości, tak aby instytuty były objęte zwolnieniem wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub ich części zajętych na działalność badawczą. Ma to wyeliminować możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku przez instytuty badawcze w przypadkach niewykorzystywania nieruchomości lub ich części na realizację ich zadań podstawowych, a także ich komercyjnego udostępniania innym podmiotom. Podobne rozwiązanie ma dotyczyć terenów leśnych.

W projekcie znalazły się też przepisy, umożliwiające nałożenie na inkasentów opłaty uzdrowiskowej obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 16.07.2024
  Zmiany w przepisachAnalizy i raporty

  Koszt kredytu mieszkaniowego #naStart dla budżetu państwa to 19 358 mln zł w ciągu 10 lat

  Koszt dopłat z budżetu państwa do kredytu mieszkaniowego #naStart wyniesie 19 358 mln zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji do projektu ustawy o kredycie. W tym roku na ten cel ma trafić z budżetu 249 mln zł.

 • 16.07.2024
  Analizy i raportyZmiany w przepisach

  Planowane jest 75 tys. umów kredytu #na Start w 2025 r., limit wniosków na I kw. - 25 tys.

  W przyszłym roku zostanie zawartych 75 tys. umów kredytu mieszkaniowego #naStart, w kolejnych dwóch latach funkcjonowania programu - po 50 tys., wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o kredycie. Jednocześnie zaplanowano limity przyjmowania wniosków w poszczególnych kwartałach na poziomie: 25 tys. w I kw., 20 tys. w II kw. oraz po 15 tys. w III i IV kw.

 • 15.07.2024
  Informacje z gospodarkiZmiany w przepisach

  MF: Wysokość środków na kredyt #naStart wymaga analizy dostępności przestrzeni w SRW

  Wskazane zapotrzebowanie na środki z budżetu na lata 2025-2027 na zasilenie Rządowego Funduszu Mieszkaniowego na dopłaty do rat kredytów 2% oraz na dopłaty do rat kredytów #naStart wymaga analizy pod kątem dostępności przestrzeni wyznaczanej przez Stabilizującą Regułę Wydatkową (SRW), ocenia Ministerstwo Finansów.

 • 12.07.2024
  Zmiany w przepisach

  MC: AI Act został opublikowany, pracujemy nad jego wdrożeniem w Polsce

  Rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act) zostało opublikowane w dzienniku urzędowym Komisji Europejskiej. Ten kluczowy dokument określa ramy regulacyjne dla rozwoju, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Podkreśliło, że pracuje nad projektem ustawy, która pozwoli na stosowanie AI Act w Polsce.

 • 11.07.2024
  Decyzje administracyjneInformacje z gospodarkiZmiany w przepisachPrawo

  Senat przyjął bez poprawek nowelę wydłużającą termin na dostosowanie dostępności budynków

  Senat przyjął nowelizację ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która zakłada przedłużenie obecnych przepisów dotyczących usytuowania budynków i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych do 84 miesięcy z proponowanych wcześniej 60 miesięcy.