15.04.2024
DeweloperzyBiznes

Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

Warszawa, 15.04.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 8-12 kwietnia.

RYNEK BUDOWLANY

Charakterystyka energetyczna budynków

 • Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie poprawy charakterystyki energetycznej budynków, która określa ramy dla państw członkowskich mające na celu ograniczenie emisji i zużycia energii w budynkach w całej UE, od domów i miejsc pracy po szkoły, szpitale i inne budynki publiczne, podała Komisja Europejska.

Budownictwo socjalne

 • Projekt nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw, który został przesłany do uzgodnień międzyresortowych, zakłada przeznaczenie dodatkowych środków budżetu państwa na programy rozwoju budownictwa socjalnego i komunalnego oraz czynszowego w kwocie 4 mld zł w tym roku i łącznie 48 mld zł do 2030 r., podano w ocenie skutków regulacji (PSR).

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Kredyty mieszkaniowe

 • Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ma na celu wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na rok 2024.

Parki handlowe

 • Ponad 4/5 badanych (83%) deklaruje, że odwiedza parki handlowe, średnio ok. 2,6 razy w miesiącu, wynika z raportu firmy badawczej Inquiry.

Kredyty mieszkaniowe

 • Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości, zapowiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Kredyty mieszkaniowe

 • Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada limit 15 tys. wniosków na kwartał, a także ograniczenia dla kredytobiorców dotyczące wysokości dochodu ich gospodarstwa domowego oraz ich wieku, wynika z projektu przekazanego do konsultacji. Koszt proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa wyniesie w br. - 350 mln zł., w 2025 r. - 1 723 mln zł, a łącznie w okresie 10 lat - 21 539 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR).

Obiekty handlowe

 • Powierzchnia polskich obiektów handlowych osiągnęła 13,3 mln m2 GLA na koniec 2023 r., wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych "Rynek obiektów handlowych w Polsce". Łącznie w 2023 r. przybyło 424 tys. m2 GLA, tj. o 30% więcej niż rok wcześniej. W efekcie nasycenie powierzchnią handlową wyniosło 353 m2 na 1000 mieszkańców.

Wynajem instytucjonalny

 • 24% inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej rozważa inwestycje w sektorze mieszkaniowym, wynika z badania CBRE "European Investors Intentions Survey 2024". Obecnie lokale na wynajem instytucjonalny stanowią 1% zasobu mieszkaniowego w sześciu największych miastach w kraju. Rozwojowi rynku sprzyjają rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków. Jak wskazują eksperci CBRE, liczba gospodarstw domowych w największych miejscowościach w kraju w ciągu najbliższych 5 lat wzrośnie średnio o 1,7%, a w Warszawie nawet o 3,2%. Silne podstawy wzrostu mają także sektory domów studenckich i mieszkań dla seniorów.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Ghelamco Invest

 • Zdecydował o emisji do 20 tys. obligacji serii PZ7 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, z możliwością zwiększenia wartości oferty maksymalnie o 3 tys. obligacji w przypadku, gdy popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczy pierwotną wartość oferty, która skierowana zostanie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani podała spółka.

CPK

 • Rada nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wybrała w postępowaniu kwalifikacyjnym Filipa Czernickiego na prezesa zarządu (od 12 kwietnia) oraz Marcina Michalskiego na członka zarządu (od 22 kwietnia), podała spółka.

ZUE

 • Rada nadzorcza powołała w skład zarządu obecnej kadencji Magdalenę Nowak, jako wiceprezes zarządu i powierzyła jej stanowisko zastępcy dyrektora generalnego z dniem 10 czerwca 2024 roku, podała spółka. Magdalena Nowak jest córką prezesa i dyrektora generalnego Wiesława Nowaka, posiadającego 62,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Kredyty mieszkaniowe

 • Stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 1 301,34 mln zł na dzień 31 marca 2024 roku, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wcześniej bank informował, że na koniec grudnia 2023 r. stan wolnych środków Funduszu wynosił 1 315,7 mln zł; na koniec marca 2023 r. było to odpowiednio: 1 370,27 mln zł.

Noxo Energy

 • Spółka z portfela spółek JR Holding podpisała porozumienie z firmą CBRE, w efekcie którego użytkownicy samochodów elektrycznych w Polsce otrzymają do dyspozycji setki nowych punktów ładowania. Stacje powstaną przy obiektach handlowych, restauracjach, czy biurowcach, podało Noxo Energy. Spółka zapowiada również, że do końca 2025 r. łącznie wybuduje 1 000 punktów ładowania.

Ronson Development

 • Sprzedał 170 lokali w I kw. br., a przekazał w tym czasie 194, podała spółka.

Dekpol

 • lSegment deweloperski Dekpolu sprzedał 115 lokali w I kw. 2024 r. wobec 93 rok wcześniej, a przekazał w tym czasie 104 (w I kwartale 2023 r.: 108), podała spółka.

Mirbud

 • Miał 135 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2023 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Pekabex

 • Grupa Pekabex weszła w br. z portfelem zamówień sięgającym 1,29 mld zł, to więcej o 165,8 mln zł r/r, poinformował prezes Robert Jędrzejowski.

Pekabex

 • Odnotował 69,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 66,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Atal

 • Uzna w przychodach I kwartału 2024 roku łącznie 667 lokali mieszkalnych i usługowych, które zostały przekazane nabywcom w tym okresie, podała spółka.

Polimex Mostostal

 • Zdecydował o obniżeniu marży brutto projektu budowy w formule "pod klucz" dwóch bloków gazowo-parowych w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) o 124,3 mln zł netto, podała spółka. Zmiana marży brutto wpłynie na zmniejszenie EBIDTA spółki i grupy kapitałowej za rok 2023 o kwotę 123,3 mln zł.

Grupa Mercor

 • Pozyskała zamówienia o wartości około 256,8 mln zł w okresie od października 2023 do marca 2024 roku, co oznacza spadek o 15% r/r, podała spółka.

Marvipol

 • Zdecydował o emisji do 150 tys. czteroletnich obligacji serii P2024A o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł w trybie oferty publicznej, podała spółka.

PFR FI

 • PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (PFR FI) oraz Baltic Hub Container Terminal złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wniosek o zgodę na koncentrację w postaci utworzenia wspólnej spółki Istrana, podał Urząd. Działalność Istrana będzie obejmowała inwestycję w zakresie nowej infrastruktury przeładunkowej w Porcie Północnym w Gdańsku, wskazał UOKiK.

Unibep

 • Grupa Unidevelopment z Grupy Unibepu sprzedała 89 lokali w I kwartale 2024 r., a rozpoznała w wyniku w tym czasie 42, podał Unibep. W tym roku Unidevelopment rozpocznie sprzedaż mieszkań w przynajmniej 5 nowych projektach deweloperskich, podano także, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi.

Budimex

 • Konsorcjum firm w składzie: Budimex (lider) i Victor Energy podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na budowę nowych podstacji trakcyjnych na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze za 233,1 mln zł netto, podał Budimex.

Atal

 • Wprowadził do sprzedaży 144 mieszkania w ramach os. Galaktyczna w Gdańsku, podała spółka. Lokale o powierzchni od 35 do 73 m2 powstaną w sześciu trzypiętrowych budynkach. Ceny nowych mieszkań mieszczą się w przedziale 10,2-12,5 tys. zł za m2 w stanie deweloperskim.

Budimex

 • Rada nadzorcza Budimeksu powołała Artura Popko do pełnienia funkcji prezesa zarządu, dyrektora generalnego na kolejną wspólną dla zarządu kadencję, obejmującą lata obrotowe 2025, 2026 i 2027, podała spółka. Popko jest prezesem zarządu od maja 2021 r.

Budimex

 • Ocenia, że realizacja kontraktu na budowę odcinka ‎autostrady D35 z Džbánova do Litomyšli w Czechach pozwoli mu pokazać się z dobrej strony dużym i małym potencjalnym zamawiającym w tym kraju, poinformował członek zarządu Cezary Łysenko. Spółka zapowiada dalszą aktywność w przetargach na rynku czeskim. Liczy także, że umowa na budowę autostrady D11 z czeskiego Trutnova do polskiej granicy (i połączenia z drogą ekspresową S3) ostatecznie przypadnie Budimeksowi.

Neinver

 • Wartość sprzedaży w outletach Factory w Polsce, zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gliwicach, wzrosła o 12% r/r w 2023 r., podał operator obiektów Neinver. O blisko 4% przybyło również klientów.

TAG Immobilien

 • Robyg z Grupy TAG Immobilien podpisał 665 umów przedwstępnych i deweloperskich w I kwartale br. oraz dodatkowo 275 umów rezerwacyjnych, które zostaną sfinalizowane jako deweloperskie wkrótce, podała spółka. Grupa TAG podpisała łącznie 786 umów przedwstępnych i deweloperskich oraz 327 umów rezerwacyjnych. Robyg zrealizował i rozpoznał w przychodach 687 lokali, a Grupa TAG zrealizowała i przekazała 962 lokali, z czego 820 lokali zostało przekazanych klientom, a 142 lokali wprowadzono na wynajem.

Budimex

 • Zdecydował zarekomendować przeznaczenie całego zysku za 2023 r. w wysokości 749,6 mln zł i część kapitału zapasowego (161,6 mln zł) na wypłatę dywidendy tj. 35,69 zł brutto na akcję, podała spółka.

Murapol

 • Sprzedał klientom detalicznym 912 lokali w I kw. 2024 r. (umowy deweloperskie, przedwstępne oraz opłacone umowy rezerwacyjne, po wyeliminowaniu rezygnacji) wobec 862 rok wcześniej, podała spółka. W wykonaniu umów zawartych przez spółki z Grupy w I kw. 2024 r. doszło do przekazania 752 lokali na rzecz klientów detalicznych (wobec 1081 lokali rok wcześniej).

Everest Development

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Everest Development 2 ponad 1,1 mln zł kary. Deweloper z Poznania stosował niedozwolone postanowienia umowne. Zakwestionowane klauzule zobowiązują konsumentów do udzielenia pełnomocnictw o nieprecyzyjnym zakresie oraz niekwestionowania działań dewelopera, podał Urząd.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Murapol

 • Murapol Real Estate, spółka zależna Murapolu, zawarł umowę nabycia nieruchomości w Krakowie, pod warunkiem, że miasto nie wykona prawa pierwokupu, podała spółka. Koszt nabycia stanowi cena nieruchomości w wysokości 61,09 mln zł netto oraz wynagrodzenie za ustanowienie zgód i służebności do realizacji inwestycji w wysokości 0,9 mln zł netto. Na nieruchomości Murapol wykona przedsięwzięcie deweloperskie, w ramach którego zamierza wybudować ok. 411 lokali mieszkalnych.

Mirbud

 • Oferta Mirbudu, warta 101,46 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu miasta Łodzi o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) pn. "Zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie", podała spółka. Termin realizacji projektowania i budowy obiektu to 30 miesięcy od dnia zamknięcia finansowego. Wartość oferty na utrzymanie obiektu to 29,52 mln zł brutto w okresie 20 lat.

Atal

 • Powiększył ofertę o 379 mieszkań i 9 lokali usługowych w ramach II etapu inwestycji Żerniki Na Novo we Wrocławiu, podała spółka. Osiedle powstaje przy Alei Architektów jako część konceptu urbanistycznego WuWA2.

Rafako

 • Rafako i Energotherm podpisały umowę mającą na celu oferowanie rozwiązania w zakresie zwiększenia elastyczności istniejących bloków konwencjonalnych na paliwa kopalne, podała spółka. Nowa technologia powinna być gotowa w II półroczu 2024 r.

PRCH

 • Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) powołała Marcina Klammera na stanowisko dyrektora zarządzającego, podała Rada. Będzie on współodpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii oraz dalszy rozwój PRCH.

Budimex

 • Oficjalnie rozpoczął budowę odcinka ‎autostrady D35 z Džbánova do Litomyšli w Czechach, poinformowali przedstawiciele spółki. Inwestycja jest ‎warta 3,423 mld CZK (580 mln zł). Budowa powinna zakończyć się do 2027 roku.‎

Bouygues Immobilier Polska

 • Wprowadził do sprzedaży 111 mieszkań i 3 lokale usługowe w budynkach Lumea 4 i Lumea 5 w ramach os. Lumea na warszawskim Bemowie, podała spółka.

Dom Development

 • Wprowadził do sprzedaży 337 lokali w ramach II etapu projektu Harmonia Mokotów oraz nowego Osiedla Przy Forcie w Warszawie, podała spółka.

Panattoni

 • Wybudował kolejną inwestycję w Małopolsce. City Logistics Kraków Airport II jest zlokalizowany w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice, gdzie powstaje nowy terminal cargo. Obiekt sprawdzi się do obsługi e-commerce czy logistyki ostatniej mili. Inwestycja powstała w formule spekulacyjnej i ma pierwszego najemcę - Allegro.

Sfinks Polska

 • Gastronomiczna sieć SPHINX otworzyła restaurację w Gliwicach działająca w kompleksie biurowo-handlowym przy ul. Piwnej 10. Najnowszy SPHINX jest prowadzony przez franczyzobiorcę. Grupa Sfinks Polska zarządza 106 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji SPHINX.

MLP Group

 • Marelvi podpisał z MLP Group umowę dotyczącą przedłużenia najmu ponad 8,1 tys. m2 powierzchni w parku logistycznym MLP Bucharest West. Dystrybutor jest jednym z pierwszych najemców tego kompleksu zlokalizowanego w bezpośrednim otoczeniu stolicy Rumunii, a jednocześnie kluczowego regionu magazynowego tego kraju. Z przestrzeni logistycznych i biurowych korzysta już od blisko pięciu lat.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii