13.05.2024
DeweloperzyBiznes

Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

Warszawa, 13.05.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 6-10 maja.

RYNEK BUDOWLANY

Nastroje w budownictwie

 • Wśród firm budowlanych 36% prognozuje wzrost zamówień, a 1% - spadek w II kwartale br., wynika z badania w ramach Barometru EFL. Eksperci zauważają, że za dobrymi nastrojami firm budowlanych, mogą iść podwyżki cen ich usług.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Wakacje kredytowe

 • Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją pięciu ustaw, w tym ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które zakładają m.in. wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. dla tych, u których rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

Centra handlowe

 • W większości kategorii produktowych ponad 60% budżetu na zakupy Polacy wydają w centrach handlowych, wynika z raportu "Skala zachowań omnichannel w obiektach handlowych" zrealizowanego przez międzynarodową agencję badawczą GfK, pod patronatem Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH). Z przeprowadzonego badania wynika również, że sklepy w centrach handlowych cechuje bardzo wysoki współczynnik konwersji, co oznacza, że wielu klientów wchodzących do lokalu w galerii dokonuje zakupu podczas wizyty. W większości kategorii produktowych ponad 50% takich wizyt kończy się zakupem.

REIT-y

 • Aby wzrost PKB Polski był w większym stopniu oparty na inwestycjach, potrzebne jest m.in. przyspieszenie akcji kredytowej, ale również wzmocnienie giełdy, rynków private equity i venture capital oraz wdrożenie nowych instrumentów, takich jak REIT-y (Real Estate Investment Trust), ocenia minister finansów Andrzej Domański.

Sprzedaż mieszkań

 • Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce wyniosła 3,7 tys. sztuk w kwietniu, co oznacza spadek o 4% m/m i o 15% r/r. W tym czasie deweloperzy wprowadzili do sprzedaży o 9% mniej mieszkań niż w marcu i pod koniec miesiąca stan oferty wyniósł 45,4 tys. lokali (o 6% więcej w porównaniu do poprzedzającego miesiąca i o 13% więcej r/r).

Kredyty mieszkaniowe

 • Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w kwietniu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 58,2% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 55% r/r do 32,36 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - wzrosła o 9%.

Sprzedaż mieszkań

 • I kwartał przyniósł poszukującym więcej spokoju i większy wybór mieszkań. Ponad połowa z nich deklarowała, że szuka mieszkania liczącego 30-40 m2. Co dziesiąta planowała wydać więcej niż 500 tys. zł, wynika z danych Nieruchomosci-online.pl.

Biura w stolicy

 • W I kwartale br. do użytku oddano niemal 50 tys. m2 powierzchni do pracy, a 30 tys. m2 wyłączono z użytkowania, wynika z danych CBRE. W efekcie całkowita przestrzeń biurowa nieznacznie urosła i wynosi obecnie 6,24 mln m2. Popyt utrzymuje równowagę, a odpowiadają za niego głównie sektor usług dla biznesu, produkcji, przemysłu i energii oraz usług konsumenckich. W stolicy w budowie pozostaje 12 projektów biurowych, które dostarczą na rynek 230 tys. m2 powierzchni.

SPÓŁKI BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCIOWE

Echo Investment

 • Dokonało przydziału 593 inwestorom 600 tys. obligacji serii T o łącznej wartości 60,1 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 51%.

Budimex

 • Hiszpańska grupa Ferrovial - strategiczny inwestor Budimeksu - zadebiutował na amerykańskiej giełdzie Nasdaq. Budimex ocenia, że to informacja wzmacniająca również jego renomę i pozycję na rynku kapitałowym.

ML System

 • Rada nadzorcza powołała trzyosobowy zarząd spółki na nową kadencję, podała spółka. Dawid Cycoń kontynuuje pracę na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego odpowiedzialnego za zarządzanie strategiczne grupą kapitałową, w tym pionami sprzedaży i rozwoju. Rafał Sadzyński nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa i dyrektora operacyjnego, skupiając się na aspektach produkcji i logistyki.

Develia

 • Podjęła uchwałę w sprawie emisji 100 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DVL0528OZ10, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, podała spółka.

Archicom

 • Zarząd zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 64,35 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 52,75 mln zł, oraz z kapitału rezerwowego spółki, co oznacza wypłatę łącznie 1,1 zł na akcję, przy czym po wypłaconej zaliczce dywidendowej kwota pozostała do wypłaty to 37,44 mln zł, tj. po 0,64 zł na akcję, podała spółka.

Erbud

 • Dzięki dobrej pozycji gotówkowej widzi szanse na kolejne akwizycje, choć środki pieniężne są mu także potrzebne na rozwój spółki zależnej MOD21. Jak poinformował zarząd, jej rentowność się poprawia, choć w tym roku może jeszcze mieć stratę netto lub wynik w okolicach zera.

Lokum Deweloper

 • Odnotował 21,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Erbud

 • Portfel zamówień Grupy Erbud miał wartość ponad 3 mld zł na koniec marca 2024 r., czyli o 17% więcej niż w tym samym momencie roku 2023 r., podała spółka. Kwota ta nie obejmuje prawie 1 mld zł w projektach własnych OZE Grupy Onde.

Onde

 • Odnotowało 17,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Erbud

 • Odnotował 2,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 13,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Torpol

 • Miał 10,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2024 r., wobec 14,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach netto ze sprzedaży 260,5 mln zł (rok wcześniej: 212,5 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Budimex

 • Portfel zamówień Grupy wynosił 14 644,72 mln zł na koniec marca br., przy czym wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń-marzec br. wyniosła 2 702,85 mln zł, podała spółka. Po 31 marca br. podpisane zostały umowy o wartości blisko 0,5 mld zł.

Budimex

 • Odnotował 119,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 106,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Marvipol

 • Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni objęli 150 tys. obligacji serii P2024A Marvipol Development o łącznej wartości 150 mln zł, podała spółka. W zakończonych zapisach na 4-letnie obligacje popyt wyniósł blisko 160 mln zł w związku z czym redukcja zapisów wyniosła 6%. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę, ustaloną na poziomie 4,5%.

ELI

 • Platforma logistyczna European Logistics Investment (ELI) podpisała umowę kredytową o wartości 155 mln euro z konsorcjum pbb i Helaby, podała spółka. Środki te zostaną przeznaczone na refinansowanie jedenastu nieruchomości z portfela logistycznego ELI, zlokalizowanych w Bydgoszczy, Czeladzi, Krakowie (Nowa Huta i Skawina), Łodzi, Opolu, Toruniu, Tychach i Warszawie (Błonie), obejmujących łącznie ponad 335 tys. m2 powierzchni GLA. pbb i Helaba jako kredytodawcy zapewniły równą kwotę finansowania, a dodatkowo pbb działało również jako agent kredytowy i agent zabezpieczeń.

ZUE

 • Zarząd zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za 2023 r. w wysokości 22,03 mln zł w następujący sposób: 4,78 mln zł na wypłatę dywidendy (co stanowi 0,21 zł na jedną akcję) oraz 17,25 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

B-Act

 • Firma inżynieryjna wypracowała w I kwartale br. przychody na poziomie 3,82 mln PLN, co oznacza 40-proc. wzrost r/r. Zysk netto sięgnął blisko 180 tys. zł, czyli 3,5 razy więcej niż w I kwartale 2023 roku. Większość zaplanowanej sprzedaży i zysków spółka zazwyczaj realizuje w drugiej połowie roku.

Golden Star Estate

 • Zespół firmy inwestycyjnej działającej na międzynarodowych rynkach nieruchomości został wzmocniony przez dwie doświadczone ekspertki. Małgorzata Głowicka objęła stanowisko group chief financial officer, natomiast Magdalena Ruta dołączyła do Golden Star Estate jako head of asset Management.

KONTRAKTY I REALIZACJE

Mirbud

 • Oferta Mirbudu, warta 94,71 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu Miasta Chełm pn. "Lubelskie Centrum Piłki Nożnej - przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi", podała spółka.

Panattoni

 • Sprzedało Panattoni Park Poznań XI za 92,5 mln euro, podała spółka. W obiekcie realizowane są procesy logistyczne dla jednej z wiodących europejskich platform modowych. Nabywcą jest "wyspecjalizowany w branży nieruchomości inwestor".

Murapol

 • Cztery spółki zależne Murapolu zawarły umowy przedwstępne nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Częstochowie, Kielcach, Poznaniu i Tychach, pod warunkami m.in. uzyskania ostatecznej i prawomocnej kompleksowej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, podała spółka. Łączna cena nabycia nieruchomości wynosi netto 106 mln zł. Na nieruchomościach Murapol zamierza wybudować ok. 2 415 lokali mieszkalnych.

Develia

 • Rozpoczęła sprzedaż i budowę inwestycji Unii Lubelskiej Vita w Poznaniu z 285 mieszkaniami o metrażach od 26 do 88 m2, podała spółka. Ich ukończenie przewidywane jest na I kwartał 2026 roku.

Onde

 • Jest w bardzo zaawansowanych negocjacjach w sprawie zabezpieczenia kolejnych projektów o łącznej mocy ok. 300 MW, poinformował wiceprezes Marek Marzec.

Onde

 • Zawarło z Park Lewałd, swoją spółką w 100% zależną, umowę na wykonanie robót elektroenergetycznych oraz robót budowlanych (w formule EPC) dla farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 32 MW za ok. 85 mln zł netto. Termin realizacji to najdalej 28.04.2025 r., podało Onde.

Budimex

 • Oferta Budimeksu, warta 781,75 mln zł netto, została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odcinek nr 3: Węzeł Krasnystaw Północ (Krasnystaw I) wraz z węzłem - Węzeł Izbica (Tarzymiechy) wraz z węzłem, podała spółka. Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone, zastrzeżono.

Mirbud

 • Podpisał umowę z Miastem Skierniewice na zrealizowanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" Skierniewickiego Centrum Sportu i Rekreacji za 114,85 mln zł brutto, podała spółka. Termin realizacji to 32 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Port w Świnoujściu

 • W siedzibie Urzędu Morskiego w Szczecinie została podpisana umowa na studium wykonalności, przygotowanie raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz na odkład urobku, a także opracowań pomocniczych dla budowy nowego, wschodniego toru podejściowego do portu w Świnoujściu, podało Ministerstwo Infrastruktury. Inwestycja ta będzie realizowana dzięki środkom europejskim z Programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027".

Empik

 • W warszawskim pawilonie Cepelii u zbiegu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej powstanie flagowy salon Empik, podała spółka. Otwarcie planowane jest na przełom roku. Ponadto spółka planuje w tym roku otwarcie łącznie 30 lokalizacji.

Carrefour Polska

 • Podpisał 52 nowe umowy najmu oraz przedłużył 170 umów z dotychczasowymi najemcami w zarządzanych przez siebie centrach handlowych w 2023 roku, podała sieć. Pozwoliło to zabezpieczyć na kolejne lata łącznie ok. 37 tys. m2 GLA.

Immofinanz

 • Sprzedał City Tower Vienna na rzecz Euro Real Estate za przeszło 150 mln euro, co sprawia, że sprzedaż ta jest największą transakcją w segmencie biurowym austriackiego rynku nieruchomości w 2024 roku, podała spółka. Budynek jest w całości wynajęty Republice Austrii i mieści instytucje sądownictwa.

Intermodalny węzeł komunikacyjny Białystok

 • Intermodalny Węzeł Komunikacyjny w Białymstoku jest dostępny dla mieszkańców. 8 maja uroczyście otwarto tunel pieszo-rowerowy, łączący dworzec PKP z PKS. Zakończył się tym samym ostatni etap prac w projekcie, zrealizowanym dzięki dofinansowaniu Funduszy Europejskich Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Budowa podziemnego przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP to jeden z elementów projektu pn. Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) realizowanego przez stolicę Podlasia. Jego celem jest integracja komunikacji miejskiej z autobusową komunikacją regionalną i transportem kolejowym. Całkowita wartość projektu to ponad 212 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi blisko 154 mln zł.

Panattoni

 • Oddał nową powierzchnię w ramach Panattoni Park Tricity East III. W gdańskiej inwestycji rozpoczyna operacje Alfa Warehouses, spółka specjalizująca się w logistyce magazynowej.

Bricomarché

 • W kwietniu br. sieć wystartowała z 6 placówkami w różnych regionach kraju. w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 zrealizowała niemal 70% całorocznego planu otwarć.

MLP Group

 • Zawarło ze swoim dotychczasowym klientem nową umowę. Na jej podstawie firma Maxprint przedłużyła na kolejny okres najem blisko 3,2 tys. m kw. powierzchni w podwarszawskim centrum logistycznym MLP Pruszków II. Z tego najemca na cele magazynowe wykorzystuje blisko 3,1 tys. m2, a pozostałe 100 m2 pełni funkcję biurową i socjalną.

Popeyes

 • Otworzył w czwartek swoją drugą w Szczecinie restaurację: w Outlet Park Szczecin. Tym samym marka posiada 6 restauracji w kraju.

White Star Real Estate: Poszerza portfolio projektów z sektora Property Management i Facility Management. Wiodący właściciel, zarządca i deweloper nieruchomości w regionie CEE objął zarządzanie Galerią Sandecja w Nowym Sączu. To kolejne centrum handlowe z portfela Focus Estate, w którym zarządzanie nieruchomością przejmuje WSRE, a pierwsze, w którym świadczy dwie usługi zarządcze w jednym obiekcie dla klienta zewnętrznego.

Milestone

 • Uruchamia sprzedaż mieszkań w swojej najnowszej inwestycji w Pruszkowie. Oferta obejmuje 17 ekskluzywnych mieszkań o metrażach od 53 do 131 m2 powstających w projekcie Kamienica Nova Chopina 22.

Lincoln Property Company/PORR

 • Biurowiec The Form, flagowy projekt Lincoln Property Company w Polsce, realizowany na warszawskiej Woli, osiągnął najwyższy punkt konstrukcyjny, a na budynku zawisła tradycyjna wiecha. The Form to biurowiec najnowszej generacji zlokalizowany u zbiegu ulic Miedzianej i Pańskiej, w dzielnicy biznesowej na warszawskiej Woli. Na 9 kondygnacjach budynek zaoferuje najemcom łącznie ponad 30,9 tys. m2 powierzchni, w tym ponad 28,3 tys. m2 przestrzeni biurowej oraz 2,6 tys. m2 powierzchni usługowo-handlowej na parterze budynku. Generalnym wykonawcą jest PORR SA.

Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.06.2024
  BiznesDeweloperzy

  Tygodniowy przegląd informacji z sektora budownictwa i nieruchomości

  Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora budownictwa i nieruchomości z okresu 10-14 czerwca.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarkaUsługi

  Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz ograniczeniu cen energii

  Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, która wprowadza bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach oraz utrzymuje ceny maksymalnej na energię do końca grudnia 2024 r. na poziomie 500 zł/ MWh dla gospodarstw domowych i 693 zł/MWh dla podmiotów wrażliwych i MŚP, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarkaInformacje z gospodarki

  Eksperci EKF: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2024 r. i przyspieszy do 3,8% w 2025 r.

  Wzrost PKB wyniesie 3,2% w br. i przyspieszy do 3,8% w przyszłym roku, zaś w kolejnym roku sięgnie 3,6%, prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Ich zdaniem, inflacja konsumencka osiągnie średnioroczną wartość 4% w br. i wzrośnie do 4,5% w 2025 r.; w 2026 r. sięgnie 3,2% i tym samym znajdzie się poniżej górnej granicy pasma odchyleń od celu banku centralnego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) będzie utrzymywać niezmienione stopy procentowe przez cały 2024 r. według ekspertów.

 • 10.06.2024
  BiznesGospodarka

  PwC: Polscy przedsiębiorcy spędzają średnio 334 godziny rocznie na obowiązkach podatkowych

  Przedsiębiorcy w Polsce spędzają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianiu obowiązków podatkowych, co plasuje Polskę na drugim miejscu pod względem liczby godzin w Europie, zaraz po Bułgarii z 441 godzinami, wynika z raportu opracowanego przez PwC Polska.

 • 10.06.2024
  BankiBiznesGospodarka

  Credit Agricole podtrzymał prognozy wzrostu PKB o 2,8% w br. i 4,6% w 2025 r.

  Credit Agricole podtrzymał prognozy wzrostu PKB na poziomie 2,8% w br. i 4,6% w 2025 r. Według banku, tegoroczne ożywienie gospodarcze będzie przebiegać umiarkowanie - napędzane głównie konsumpcją prywatną, a w przyszłym roku "głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy będzie boom w inwestycjach ogółem". Ekonomiści widza ryzyko, że w br. "konsumenci będą wykorzystywali okres spadku inflacji i wysokiego wzrostu wynagrodzeń do odbudowy oszczędności kosztem bieżącej konsumpcji".