Prawo

Dołącz do kilkutysięcznej grupy profesjonalistów rynku mieszkaniowego i korzystaj z najnowszych informacji branżowych.
 • 15.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Sejm przyjął nowelę dot. bonu energetycznego i cen maksymalnych energii elektrycznej

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, zakładającą ustalenie w II poł. 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh, utrzymanie dotychczasowej ceny energii na poziomie 693 zł MWh dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) oraz wdrożenie bonu energetycznego dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

 • 15.05.2024
  Zmiany w przepisach

  MKiŚ: Pompy ciepła kosztem kwalifikowanym w 'Czystym powietrzu' tylko po wpisie na ZUM

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) wprowadza zmiany w programie "Czyste Powietrze" w taki sposób, by od przyszłego miesiąca pompy ciepła mogły być kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy ich parametry techniczne będą potwierdzone wpisem na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), podał resort.

 • 15.05.2024
  Zmiany w przepisach

  MRiT: Opublikowano przepisy dot. szerszego zastosowania elementów drewnianych w budynkach

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Nowelizacja rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zakładająca szersze zastosowania elementów drewnianych oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynków, została opublikowana w Dzienniku Ustaw, poinformował resort.

 • 15.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Henning-Kloska: Wolny obrót ziemią w miastach, proste procedury receptą na więcej mieszkań

  Warszawa, 15.05.2024 (ISBnews) - Rząd powinien skupić się na zmianach, które miałyby doprowadzić do tego, że mieszkań w Polsce będzie się budować więcej, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Według niej, chodzi o zmianę przepisów i uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyjnych miast oraz uproszczenie procedur.

 • 14.05.2024
  Informacje z gospodarkiZmiany w przepisach

  Rząd planuje przedłużenie programu budowy mieszkań na wynajem o rok

  Warszawa, 14.05.2024 (ISBnews) - Rząd planuje wydłużenie terminu składania wniosków w rządowym programie budowy mieszkań na wynajem o rok, do 30 września 2025 r., wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Wprowadzenie zmian do rozporządzenia w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego planowane jest na II kw.

 • 10.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Prezydent skierował ustawę ws. wydłużenia wakacji kredytowych do Trybunału Konstytucyjnego

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją pięciu ustaw, w tym ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które zakładają m.in. wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. dla tych, u których rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

 • 10.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Sejm przesunął termin obowiązkowego wdrożenia e-faktur na luty 2026

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Sejm znowelizował ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw,  przesuwając termin obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 na 1 lutego 2026 r. Za nowelą głosowało 238 posłów, 183 było przeciwnych, a 20 wstrzymało się od głosu.

 • 10.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Sejm za miesięcznymi wakacjami składkowymi do ZUS dla przedsiębiorców raz w roku

  Warszawa, 10.05.2024 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zakładającą wprowadzenie dla mikro przedsiębiorców (opłacających składki na własne ubezpieczenie oraz za nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych) miesięczne wakacje składkowe od składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe raz w roku.

 • 07.05.2024
  Zmiany w przepisach

  Rząd przyjął projekt ustawy o bonie energetycznym i mrożeniu cen energii

  Warszawa, 07.05.2024 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, przedłożony przez Minister Klimatu i Środowiska, podała KPRM. Rząd zamierza ograniczyć wzrost cen energii w drugiej połowie 2024 roku. Osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Na realizację działań osłonowych rząd zamierza przeznaczyć ponad 6 mld zł, podano także.

 • 06.05.2024
  BankiZmiany w przepisach

  Prezydent podpisał nowelę dot. wydłużenia wakacji kredytowych na 2024 r.

  Warszawa, 06.05.2024 (ISBnews) - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, które zakładają m.in. wydłużenie tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. dla tych, u których rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa domowego, wynika z informacji Kancelarii Prezydenta.

BIG DATA News

Zapisz się do BIG DATA News aby otrzymywać co tydzień garść najważniejszych wiadomości z rynku mieszkaniowego.

envelope