23.05.2024
Analizy i raportyBanki

BIG InfoMonitor: Zaległości i kredyty Polaków wzrosły do ok. 86 mld zł w I kw. br.

Warszawa, 23.05.2024 (ISBnews) - Zaległe rachunki i kredyty konsumentów wzrosły o ponad 2 mld zł do rekordowych blisko 86 mld zł w I kw. 2024 r., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. Przeterminowane długi ma ponad 2,6 mln Polaków, czyli co 12. pełnoletnia osoba.

"Jak pokazuje nasze doświadczenie, wartości przeterminowanych rachunków i rat kredytów konsumentów najbardziej przyrastają właśnie w pierwszym kwartale danego roku. Wtedy to coraz bardziej zaczyna ciążyć nadmiar podjętych w grudniu zobowiązań, ewentualnie nie udaje się regulować przełożonych na później, piętrzących się rachunków. Wierzyciele reagują i zgłaszają te informacje do rejestru BIG. Z kolei w BIK widać opóźnienia w spłacie rat kredytów. Statystyki idą więc w górę" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w komunikacie.

W ciągu 2023 roku zaległości Polaków wzrosły o 4,7 mld zł. Problemy finansowe rodaków narastały przede wszystkim przez trzy pierwsze kwartały minionego roku. Obecnie tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku przeterminowane zadłużenie konsumentów wzrosło o 2,1 mld zł, do rekordowych 85,7 mld zł. Z problemami w spłacie bieżących rachunków, alimentów oraz kredytów boryka się 2 640 968 osób. Średnio na jednego dłużnika przypada 32 435 zł niespłacanych zobowiązań, podkreślono.

"Można śmiało powiedzieć, że już średnia zaległość w wysokości ponad 32 tys. zł niejedną osobę może wpędzić w spiralę zadłużenia i tego właśnie, jak wynika z badania zleconego na potrzeby BIG InfoMonitor, najbardziej boją się Polacy. Co trzeci badany (32%), niezależnie od wieku, płci, wykształcenia czy miejsca zamieszkania, wskazuje to jako swoją największą obawę. Wyjątek stanowi w tym przypadku jedynie zasób portfela, bo zarówno osoby, którym nie starcza pieniędzy nawet na najpilniejsze potrzeby (12%), oraz te, które są zamożne i mogą sobie pozwolić na każde wydatki (15%), są tu w mniejszości. Boją się za to innych konsekwencji. Ci pierwsi tego, że długi odziedziczą bliscy (20%), a ci drudzy, że stracą wiarygodność finansową (34%)" - czytamy dalej.

Kolejnym istotnym zmartwieniem dla osób, które nie byłyby w stanie płacić bieżących zobowiązań, jest komornik. Tę obawę podziela 20% badanych. Zdecydowanie częściej kobiety niż mężczyźni - kolejno 24 i 16% oraz przedstawiciele grupy wiekowej 45-54 lata (27%).

Na trzecim miejscu w rankingu obaw pojawia się natomiast wątek dziedziczenia długów. Wspominają o tym częściej niż pozostałe grupy wiekowe seniorzy (12%) oraz wspomniane już osoby będące w trudnym położeniu finansowym (20%), a także częściej osoby posiadające dzieci od tych bezdzietnych.

Na uwagę zasługuję również fakt, że znacząca część ankietowanych, bo co dziewiąty, odpowiedział w badaniu zleconym przez BIG InfoMonitor, że nie miałby żadnych obaw, gdyby nie był w stanie opłacić bieżących rachunków. W tej grupie badanych najwięcej tego typu wskazań padło ze strony mężczyzn (16%), osób w trudnej sytuacji materialnej (21%), a także wśród tych najbardziej zamożnych - 42%, zakończono.

Badanie "Polacy a ich nastawienie do zadłużania się" zostało zrealizowane przez Quality Watch na próbie 1090 dorosłych Polaków, techniką wywiadów telefonicznych, marzec 2024.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii