Gospodarka

Dołącz do kilkutysięcznej grupy profesjonalistów rynku mieszkaniowego i korzystaj z najnowszych informacji branżowych.
 • 19.07.2024
  Banki

  PKO BP szacuje koszty ryzyka prawnego zw. z kredytami CHF na 982 mln zł w II kw.

  Wstępne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF w PKO Banku Polskim, ujęte w ciężar wyników II kwartału 2024 roku, wyniosły 982 mln zł, podał bank. Wysokość tych kosztów wynika z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego, które dotyczą zmian poziomu zawieranych ugód i rozstrzygnięć spraw sądowych oraz aktualizacji założeń dotyczących kosztów odsetek ustawowych za opóźnienie.

 • 18.07.2024
  Banki

  EBC utrzymał stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

  Europejski Bank Centralny (EBC) pozostawił trzy podstawowe stopy procentowe bez zmian, podał bank. Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 4,25%, 4,50% oraz 3,75%.

 • 17.07.2024
  Banki

  KNF przyjęła Rekomendację WFD ws. struktury finansowania kredytów hipotecznych

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych, podała Komisja. KNF oczekuje, że od 2027 roku banki będą zobowiązane utrzymywać ten wskaźnik na poziomie co najmniej 40%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 • 16.07.2024
  Banki

  Pekao obniżył szac. koszt tzw. wakacji kredytowych do 234 mln zł w I poł. 2024 r.

  Bank Pekao zaktualizował koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu (tzw. wakacjami kredytowymi), obniżając go o 279 mln zł do 234 mln zł wobec 513 mln zł szacowanych w maju, podał bank. Pozycja ta powiększy wynik banku i grupy kapitałowej banku za I półrocze 2024 roku.

 • 16.07.2024
  BankiAnalizy i raporty

  KNF: Wartość kredytów nie zmieniła się r/r, depozytów - wzrosła o 7,9% r/r na koniec maja

  Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju 2024 r. spadł o 1,5 mld zł (tj. o -0,1% m/m), zaś w ujęciu rocznym nie zmienił się, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w maju 2024 r. wzrosła o 17,2 mld zł do 1 848,9 mld zł (+0,9% m/m i +7,9% r/r).

 • 16.07.2024
  Banki

  BNP Paribas BP szacuje wpływ ryzyka prawnego kredytów CHF na ok. 190 mln zł w II kw.

  BNP Paribas Bank Polska zaakceptował szacunkową wartość wpływu ryzyka prawnego umów kredytów mieszkaniowych w CHF na wynik II kwartału 2024 r. w kwocie ok. 190 mln zł, podał bank.

 • 16.07.2024
  Banki

  KNF: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 2,4% r/r do 17,4 mld zł w I-V 2024 r.

  Wynik finansowy netto banków wyniósł 17,45 mld zł w okresie styczeń-maj 2024 r., co oznacza wzrost o 2,4% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec kwietnia wynik netto sektora wyniósł 14,5 mld zł.

 • 16.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Inflacja bazowa wyniosła 3,6% r/r w czerwcu; konsensus: 3,7% r/r

  Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6% w czerwcu 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 3,8% r/r w poprzednim miesiącu, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

BIG DATA News

Zapisz się do BIG DATA News aby otrzymywać co tydzień garść najważniejszych wiadomości z rynku mieszkaniowego.

envelope