11.07.2024
Finanse i kredytyInformacje ogólneGospodarkaBanki

GUS: Pośrednicy kredytowi udzielili 66,65 mld zł finansowania w 2023, wzrost o 19,2% r/r

Wartość kredytów i pożyczek (ogółem) udzielonych przez przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego wzrosła o 19,2% r/r do 66,65 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W 2023 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła w porównaniu do 2022 r. o 19,2% do kwoty 66 647 mln zł, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 56 495 mln zł (wzrost o 24%), a przedsiębiorstwom 10 152 mln zł (spadek o 1,7%) - czytamy w komunikacie.

Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych w 2023 r. uczestniczyły łącznie w zawarciu 5 018 tys. umów na kredyty i pożyczki (wzrost w skali roku o 11,9%), z czego 4 636 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi i 383 tys.
umów z przedsiębiorstwami.

Spośród całej zbiorowości 212 badanych podmiotów, 106 udzielało pożyczek ze środków własnych, 102 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami oraz 4 prowadziły działalność mieszaną, tj. współpracowały z bankami i jednocześnie udzielały pożyczek ze środków własnych, podał Urząd.

Kredytów i pożyczek o wartości 31 987 mln zł udzielono bezpośrednio w placówkach (48% ogólnej wartości kredytów i pożyczek), przez agentów udzielono kredytów i pożyczek o wartości 12 553 mln zł (18,8%), a bezpośrednio u klienta o wartości 5 862 mln zł (8,8%).

Drogą on-line udzielono kredytów i pożyczek o wartości 8 817 mln zł (13,2%), a telefonicznie o wartości 4 822 mln zł (7,2%), podał także GUS.

W 2023 r. badaniem zostało objętych 212 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 2 593 tys. klientów, udzielając im 5 018 tys. kredytów i pożyczek.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.07.2024
  Banki

  KNF przyjęła Rekomendację WFD ws. struktury finansowania kredytów hipotecznych

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych, podała Komisja. KNF oczekuje, że od 2027 roku banki będą zobowiązane utrzymywać ten wskaźnik na poziomie co najmniej 40%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 • 16.07.2024
  Banki

  Pekao obniżył szac. koszt tzw. wakacji kredytowych do 234 mln zł w I poł. 2024 r.

  Bank Pekao zaktualizował koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu (tzw. wakacjami kredytowymi), obniżając go o 279 mln zł do 234 mln zł wobec 513 mln zł szacowanych w maju, podał bank. Pozycja ta powiększy wynik banku i grupy kapitałowej banku za I półrocze 2024 roku.

 • 16.07.2024
  BankiAnalizy i raporty

  KNF: Wartość kredytów nie zmieniła się r/r, depozytów - wzrosła o 7,9% r/r na koniec maja

  Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju 2024 r. spadł o 1,5 mld zł (tj. o -0,1% m/m), zaś w ujęciu rocznym nie zmienił się, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w maju 2024 r. wzrosła o 17,2 mld zł do 1 848,9 mld zł (+0,9% m/m i +7,9% r/r).