25.05.2023

MF: Wydatki budżetu wzrosły o 15,6% r/r w I-IV, głównie przez transfer do ZUS zw. z 500+

Warszawa, 25.05.2023 (ISBnews) - Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wyniosło 183,7 mld zł, tj. 27,3% rocznego planu i było o 24,8 mld zł, tj. 15,6% wyższe niż rok wcześniej, podało Ministerstwo Finansów.

"Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2023 r. wyniosło 183,7 mld zł, tj. 27,3 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (158,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 24,8 mld zł, tj. 15,6 %. Wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 13,8 mld zł) co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+" - czytamy w komunikacie.

Ponadto w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 5,5 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej, podano także
"W części 79 - Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 4,8 mld zł w związku głównie ze wzrostem kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 - Obrona narodowa o 8,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia" - wskazano także.

Ponadto, niższe wykonanie odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,2 mld zł) co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc. W I kwartale 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych. Ww. pomniejszenia skompensowały wyższą składkę Polski do budżetu UE w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wymienił też resort.

Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa po marcu br. odnotowano 10,03 mld zł deficytu.

Dochody budżetu państwa po kwietniu wyniosły 173,65 mld, tj. 28,7% planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 183,68 mld zł, tj. 27,3% planu na br.

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada deficyt w wysokości 68 mld zł.

(ISBnews)

Źródło: ISB news