08.12.2023
Informacje ogólneBanki

NBP: Główne ryzyko dla banków - kredyty CHF, rezerwy mogą wzrosnąć o 25-40 mld zł

Warszawa, 08.12.2023 (ISBnews) - Głównym ryzykiem dla stabilności krajowego sektora bankowego pozostaje ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP) w "Raporcie o stabilności systemu finansowego". Analitycy banku centralnego oceniają jednak, że koszty tego ryzyka nie powinny stwarzać zagrożenia systemowego.

"Głównym wyzwaniem dla krajowego sektora bankowego pozostaje ryzyko prawne związane z ekspozycjami banków na walutowe kredyty mieszkaniowe. Banki od trzech lat aktywnie zarządzają tym ryzykiem, oferując klientom ugody i jednocześnie tworząc rezerwy. Koszty dotychczasowych działań są wysokie i pozostaną takie w przyszłości, ale ponoszone stopniowo nie powinny zagrażać stabilnemu funkcjonowaniu banków" - czytamy w raporcie.

"Koszty z tytułu ryzyka prawnego walutowych kredytów mieszkaniowych pozostaną jednym z ważniejszych czynników kształtujących sytuację finansową banków i możliwości tworzenia kapitałów. Skala dodatkowych rezerw potrzebnych na pokrycie ryzyka w bilansie banków może wahać się od 25 mld zł do 40 mld zł przy założeniu, odpowiednio, objęcia wszystkich aktywnych umów kredytowych ugodami lub rozstrzygania sporów w drodze wyłącznie wyroków sądowych. Dodatkowo, pokrycia mogą wymagać koszty z tytułu potencjalnych pozwów składanych przez  kredytobiorców, którzy już spłacili kredyt, jak również ewentualnych innych roszczeń klientów.  Ze względu na te czynniki, jak i niepewność co do ukształtowania się faktycznych proporcji ugód i sporów sądowych trudno jest jednoznacznie określić ostateczną skalę potrzeb finansowych banków na przyszłość" - czytamy także.

W raporcie wskazano, że na koniec czerwca 2023 r. zakumulowane rezerwy stanowiły średnio 63% bieżącej wartości portfeli kredytów w CHF. W wyniku uprawomocnienia się pierwszych wyroków sądowych oraz w następstwie zawartych ugód z kredytobiorcami banki wykorzystały już część utworzonych wcześniej rezerw stanowiącą równowartość ok. 20% ich wykazywanego obecnie poziomu (szacunkowo 10 mld zł).  Rzeczywisty koszt banków poniesiony na ograniczanie ryzyka prawnego jest zatem wyższy niż sugeruje obecna kwota rezerw.

Dynamika napływu nowych powództw klientów przeciwko bankom nadal jest wysoka. Większość z wniesionych do końca I połowy 2023 r. powództw (ponad 137 tysięcy) dotyczy kredytów w trakcie spłaty. Tempo napływu nowych pozwów w ciągu ostatnich dwóch kwartałów zwiększyło się. W najbliższym czasie można spodziewać się kontynuacji tego trendu, czytamy dalej.

Proces zawierania ugód z kredytobiorcami jest kontynuowany. Banki zawarły ponad 73,5 tys. ugód dotyczących kredytów o wartości około 12,5 mld zł. Liczba zawartych ugód jest równoważna około 56% liczby kredytów objętych sporem sądowym, podano także.

Autorzy raportu wskazują, że jakość walutowych kredytów mieszkaniowych pogorszyła się znacznie w ostatnich kilku latach, zaznaczają jednak, że było to przede wszystkim efektem ryzyka  prawnego,  a nie czynników ekonomicznych.  Największy wzrost wskaźników kredytów zagrożonych i kredytów w 2 fazie nastąpił po 2019 r. na skutek nasilenia zjawiska masowego kwestionowania umów po wyroku TSUE (C-260/18). Znaczny spadek wartości kredytów walutowych i ich udziału w portfelu kredytowym banków spowodował jednak, że  pomimo znacznego pogorszenia wskaźników ryzyka kredytów walutowych,  ich wpływ na wskaźniki całego portfela kredytów mieszkaniowych jest obecnie niewielki.

Po zakończeniu obowiązywania wakacji kredytowych można spodziewać się pogorszenia wskaźników ryzyka kredytowego w segmencie kredytów mieszkaniowych,  jednak nadal  w  stosunku do pozostałych rodzajów kredytów powinny one pozostać na niskim poziomie. W trakcie obowiązywania wakacji kredytowych ujawnienie strat i opóźnień w związku ze wzrostem rat kredytów zostało w części niejako "zamrożone", co po ich zakończeniu może skutkować pogorszeniem, bardzo dobrych obecnie, wskaźników ryzyka tego portfela. Problemy ze spłatą tego zadłużenia nie powinny mieć jednak charakteru systemowego, podano także.

"Krajowy sektor bankowy pozostaje odporny a ryzyko racjonowania kredytu (credit crunch), sygnalizowane  w poprzedniej edycji Raportu, spada ze względu na poprawę  sytuacji  kapitałowej  banków. W pierwszym półroczu 2023 r. nastąpił istotny wzrost nadwyżek kapitałowych banków, do czego  przyczyniły się zarówno bieżące zyski, jak i emisje instrumentów kwalifikowalnych do MREL. W rezultacie nie należy się już spodziewać istotnego spadku nadwyżek kapitałowych w sektorze  bankowym wraz z wejściem w życie pełnego wymogu MREL z końcem 2023 r. Istotnie ogranicza to ryzyko racjonowania kredytu" - czytamy w raporcie.

"Niepewność regulacyjna wciąż pozostaje ważnym uwarunkowaniem działalności bankowej i negatywnie wpływa na możliwości podejmowania długoterminowych decyzji biznesowych. Nowe wymogi regulacyjne i ustawowe zmiany warunków wcześniej zawartych umów (np. wakacje kredytowe) mogą powodować nieoczekiwane koszty dla banków. Ogranicza to skłonność i zdolność banków do udzielania kredytów i rozwoju działalności. Wpływa to również negatywnie na postrzeganie atrakcyjności krajowego sektora bankowego przez potencjalnych inwestorów" - czytamy także.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 19.02.2024
  Banki

  Santander Bank Polska zwiększył program emisji obligacji do 10 mld zł

  Warszawa, 19.02.2024 (ISBnews) - Santander Bank Polska zmienił program emisji obligacji, w wyniku łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie przekroczy kwoty 10 mld zł, podczas gdy. poprzednia wartość programu emisji obligacji wynosiła 5 mld zł, podał bank. Bank informuje również o podjęciu wcześniejszego wykupu obligacji serii PLBZ00000325  i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje, tj. 3 800 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 1,9 mld zł.

 • 15.02.2024
  BankiZmiany w przepisach

  Rząd zajmie się projektem dot. wakacji kredytowych na posiedzeniu we wtorek

  Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) - Rząd zajmie się projektem ustawy dotyczącym wakacji kredytowych na posiedzeniu we wtorek, 20 lutego, podano w porządku obrad tego posiedzenia. Rząd ma się zająć także jutro projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

 • 15.02.2024
  Informacje ogólneBanki

  KNF: Wartość kredytów spadła o 2,1% r/r, depozytów - wzrosła o 9,9% r/r na koniec XII 2023

  Warszawa, 15.02.2024 (ISBnews) - Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w grudniu 2023 r. spadł o o 3,02 mld zł (tj. o -0,3% m/m) do 1 157,4 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował spadek o 2,1%, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w grudniu 2023 r. wzrosła o 25,4 mld zł do 1 818,4 mld zł (+1,4% m/m i +9,9% r/r).

 • 14.02.2024
  Banki

  NBP: Wartość kredytów mieszkaniowych gosp. dom. spadła o 3,3% r/r do 447,46 mld zł w XII

  Warszawa, 14.02.2024 (ISBnews) - Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 447,46 mld zł w grudniu 2023 r., co oznacza spadek o 0,1% m/m i o 3,3% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

 • 14.02.2024
  BankiInformacje z gospodarkiAnalizy i raporty

  Dąbrowski z RPP: Stabilne stopy proc. to najbardziej prawdopodobny scenariusz w tym roku

  Warszawa, 14.02.2024 (ISBnews) - Stabilizacja stóp procentowych jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w 2024 r., a obniżki stóp wycenianych przez rynek w br. mają obecnie prawdopodobieństwo poniżej 50%, ocenia członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski. Według niego, największym zagrożeniem proinflacyjnym w br. jest wzrost wynagrodzeń w sferze publicznej.