11.07.2024
InfrastrukturaGospodarka

PIE zbada możliwość udziału polskich firm w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) rozpoczyna projekt badawczy na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ), w którym sprawdzi zainteresowanie polskich firm udziałem w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podały PEJ.

"Inwestycja, którą realizujemy to ogromna szansa nie tylko dla kraju, ale także dla wielu polskich przedsiębiorców. Dlatego też chcielibyśmy, by mieli możliwość udziału w łańcuchu dostaw dla całego projektu jądrowego. Postanowiliśmy w tym celu zbadać jakie jest ich podejście do współpracy biznesowej w tym obszarze. Badanie pomoże określić aktualny stan wiedzy polskich firm, ich poziom przygotowania do inwestycji, a także ewentualne bariery i ograniczenia" - powiedział prezes PEJ Leszek Juchniewicz, cytowany w komunikacie.

Badanie ma na celu określenie zarówno potencjału polskiego przemysłu na potrzeby projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu realizowanego przez Konsorcjum Westinghouse (dostawca technologii) i Bechtel (generalny wykonawca), jak i rozwiązań odpowiadających na potrzeby firm
związane z udziałem w inwestycji, takich jak finansowe systemy wsparcia czy pomoc w zdobywaniu odpowiednich certyfikatów, podkreślono.

Analiza wyników badania pozwoli rozpoznać zainteresowanie polskich firm udziałem w procesie budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz wskaże narzędzia niezbędne do uczestnictwa w planowanym łańcuchu dostaw. Przeprowadzona analiza będzie podstawą do przygotowania sprofilowanych działań zmierzających do wsparcia zainteresowanych firm i dostawców, aby w sposób konkurencyjny mogli oni uczestniczyć w łańcuchu dostaw tej strategicznej dla kraju inwestycji, zaznaczono.

"Szczegółowe badanie uwzględnia specyfikę sektora i zostało poprzedzone badaniami jakościowymi i konsultacjami branżowymi. Obecny etap, badanie ilościowe, pozwoli zebrać szczegółowe informacje i opinie od przedsiębiorców tej branży niezależnie od ich wielkości i obszaru, w którym działają. Mamy nadzieję, że badanie spotka się z dużym odzewem polskich firm i będziemy mogli na ich podstawie stworzyć możliwie szeroki obraz wyzwań, jakie stoją przed polskimi firmami w przededniu uruchomienia tej strategicznej inwestycji a także oszacować potencjalny udział podmiotów krajowych w całym procesie uwzględniając międzynarodowe regulacje prawne" - wyjaśnił Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.07.2024
  Banki

  KNF przyjęła Rekomendację WFD ws. struktury finansowania kredytów hipotecznych

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych, podała Komisja. KNF oczekuje, że od 2027 roku banki będą zobowiązane utrzymywać ten wskaźnik na poziomie co najmniej 40%.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,6% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,8% r/r inflacji miesiąc wcześniej i 11% rok wcześniej, szacuje unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1%.