25.09.2023
Analizy i raportyBanki

PKO BP: Ceny transakcyjne mieszkań wzrosną o 10-15% w perspektywie roku

Warszawa, 25.09.2023 (ISBnews) - Ceny transakcyjne mieszkań wzrosną o 10-15% w perspektywie roku, spodziewają się analitycy PKO Banku Polskiego (PKO BP) w raporcie "Rynek Mieszkaniowy III kw. 2023 r.. Analizy Nieruchomości".

"W II kw. 2023 r. nastąpiło ożywienie sprzedaży kredytów mieszkaniowych, silniejsze w przypadku kredytów na mieszkania z rynku pierwotnego. Wzrost popytu przy ograniczonej podaży nowych mieszkań (konsekwencja 6 kwartałów ujemnej dynamiki rozpoczynanych projektów mieszkaniowych) skutkuje powrotem tendencji wzrostowych cen mieszkań" - czytamy w raporcie.

"W perspektywie roku (III kw. 2023 r. - II kw. 2024 r.) oczekujemy wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań (o 10-15%). Przesłankami tendencji wzrostowych po stronie popytu są: (1) silna obniżka stóp procentowych przez RPP i zapowiedź kontynuacji cyklu obniżek; (2) odbudowa popytu kredytowego odłożonego w okresie zaostrzonych regulacji ostrożnościowych; (3) program dopłat do rat kredytów 'Bezpieczny kredyt 2%'; (4) spadek realnych cen mieszkań i w konsekwencji zwiększenie ich dostępności poprzez poprawę relacji dochodów do cen mieszkań; (5) popyt inwestycyjny (doświadczenie wysokich stóp zwrotu z inwestycji w nieruchomości). Jednocześnie po stronie podaży tendencjom wzrostowym cen sprzyjają: (6) malejąca oferta mieszkań na rynku w sytuacji ograniczania od I kw. 2022 r. liczby rozpoczynanych mieszkań; (7) pogłębiający się deficyt dostępnych terenów budowlanych w dobrych lokalizacjach w największych miastach" - wymieniono.

Z drugiej strony, tendencje wzrostowe cen mieszkań będą hamowane przez: (1) możliwy spadek dostępności mieszkań - wzrost płac może być niższy niż cen mieszkań; (2) stabilizację stawek za wynajem osłabiającą motywację zakupu inwestycyjnego, napisali analitycy.

Zauważają, że w II kw. 2023 r. na rynku pierwotnym w Warszawie i mniejszych stolicach województw wzrostowy trend cen mieszkań wzmocnił się (7-11% r/r), w pozostałych 6 największych aglomeracjach wzrost cen ustabilizował się na poziomie ok. 8% r/r. W odniesieniu do I kw. 2023 r. ceny transakcyjne w II kw. 2023 r. wzrosły silniej w Warszawie, w pozostałych miastach wojewódzkich wzrost był umiarkowany. Silny wzrost liczby transakcji r/r ilustruje ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych w I poł. 2023 r. - po wyhamowaniu spadku liczby transakcji w I kw. 2023 r., w II kw. 2023 r. nastąpił ich wzrost r/r, jak i kw/kw. Po "zamrożeniu" rynku w 2022 (w miastach wojewódzkich głębokie spadki sprzedaży), w I poł. 2023 r. liczba transakcji silnie wzrosła, szczególnie na rynku pierwotnym w największych miastach, na rynku wtórnym ożywienie jest mniejsze.

Na rynku wynajmu wzrost stawek r/r w II kw. 2023 r. zwolnił do jednocyfrowego, w porównaniu do I kw. 2023 r. stawki nie zmieniły się lub lekko spadły. Popyt związany z potrzebami mieszkaniowymi uchodźców wojennych z Ukrainy ustabilizował się, część z nich powróciła do Ukrainy lub wyjechała do innych krajów. W II kw. 2023 r. z wynajmu prawdopodobnie zrezygnowały też niektóre osoby, które kwalifikują się do programu "Bezpieczny kredyt 2%", a także te, którym poprawiła się zdolność kredytowa na skutek dalszego wzrostu nominalnych dochodów. Dzięki zwalnianym mieszkaniom wzrosła podaż na rynku wynajmu, zasilana też nowymi, małymi lokalami z rynku pierwotnego (popularny zakup inwestycyjny w ostatnich latach), podano także.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.07.2024
  Banki

  KNF przyjęła Rekomendację WFD ws. struktury finansowania kredytów hipotecznych

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych, podała Komisja. KNF oczekuje, że od 2027 roku banki będą zobowiązane utrzymywać ten wskaźnik na poziomie co najmniej 40%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 • 16.07.2024
  Banki

  Pekao obniżył szac. koszt tzw. wakacji kredytowych do 234 mln zł w I poł. 2024 r.

  Bank Pekao zaktualizował koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu (tzw. wakacjami kredytowymi), obniżając go o 279 mln zł do 234 mln zł wobec 513 mln zł szacowanych w maju, podał bank. Pozycja ta powiększy wynik banku i grupy kapitałowej banku za I półrocze 2024 roku.

 • 16.07.2024
  BankiAnalizy i raporty

  KNF: Wartość kredytów nie zmieniła się r/r, depozytów - wzrosła o 7,9% r/r na koniec maja

  Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w maju 2024 r. spadł o 1,5 mld zł (tj. o -0,1% m/m), zaś w ujęciu rocznym nie zmienił się, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość depozytów sektora niefinansowego w maju 2024 r. wzrosła o 17,2 mld zł do 1 848,9 mld zł (+0,9% m/m i +7,9% r/r).