20.05.2024
Analizy i raporty

VeloBank: 73% Polaków deklaruje odkładanie środków na przyszłość

Warszawa, 20.05.2024 (ISBnews) - Odkładanie środków na przyszłość deklaruje 73% Polaków, wynika z badania "Strategie finansowe Polaków" przeprowadzonego przez VeloBank. Najczęściej oszczędzamy niewielkie kwoty - między 200 a 500 zł (24% odpowiedzi) oraz między 100 a 200 zł (16% odpowiedzi). Powyżej 1 000 zł udaje się odkładać w skali miesiąca łącznie 20% oszczędzających.

"Z ankiety zrealizowanej w pierwszej połowie kwietnia br. wynika, że w społeczeństwie utrzymuje się trend związany z oszczędzaniem pieniędzy i gromadzeniem kapitału. Odkładanie środków deklaruje 73% z nas (vs. 74% w poprzedniej, jesiennej edycji badania). Co istotne, aż 67% pytanych wskazuje, że nadwyżki odkłada z dużą regularnością - każdego lub niemal każdego miesiąca. Najbardziej systematyczne są tu osoby w wieku 25-34 lata (81% vs. 71% w październiku 2023 roku), wśród nich przeważają osoby pracujące na umowach o pracę i z wyższym wykształceniem. Wśród tych, którzy pieniędzy nie odkładają w ogóle, przeważają najstarsi - z grup 45-54 i + 55 lat (32% i 31%). W przytłaczającej większości (89% i 83%) wskazują oni na brak środków, które mogliby zaoszczędzić" - czytamy w komunikacie.

Oszczędności Polaków przeważnie nie są odkładane na jakiś konkretny cel. Oszczędzamy, żeby czuć się bezpiecznie (46% vs. 52% odpowiedzi). Z myślą o zabezpieczeniu starości środki gromadzi 17% pytanych (wobec 15% odpowiedzi poprzednim razem), sprecyzowany cel oszczędnościowy, taki jak kupno mieszkania, samochodu czy podróże, ma 13% ankietowanych (vs. 15%). Z myślą o inwestowaniu i pomnażaniu majątku oszczędza 5% z nas (wobec 3%), podkreślono.

Najczęściej oszczędzamy niewielkie kwoty - między 200 a 500 zł (24% odpowiedzi) oraz między 100 a 200 zł (16% odpowiedzi). Powyżej 1000 zł udaje się odkładać w skali miesiąca łącznie 20% oszczędzających.

"Z badania VeloBanku wynika, że Polacy coraz rzadziej naruszają swoje oszczędności. W tym roku zrobiło to 51% pytanych. W zeszłym - 57%. W 2023 roku sięgaliśmy po odłożone pieniądze głównie z powodu wyższych kosztów życia (19%) i niespodziewanych wydatków (28%). W 2024 roku jest to kolejno 16% i 32%" - czytamy dalej.

Wśród Polaków widoczna jest też niewielka zmiana trendów w oszczędzaniu. Chociaż wciąż najpopularniejszą metodą odkładania środków są konta oszczędnościowe (33% vs. 34%) i rachunki osobiste (25% wobec 30%), coraz chętniej sięgamy po inwestycje w dobra trwałe, takie jak nieruchomości i złoto (10% vs. 8%) czy zakup obcych walut (9% wobec 5%). Chętniej korzystamy też z lokat (22% vs. 21%). Ze skarbonek czy schowków korzysta 18% pytanych, mimo że ten sposób oszczędzania nie chroni pieniędzy przed utratą wartości.

"Wyniki naszego badania znajdują potwierdzenie m.in. na światowych rynkach złota. Tylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy cena uncji tego kruszcu wzrosła o blisko 15%, co podyktowane jest poszukiwaniem bezpiecznej przystani dla kapitału z powodu geopolitycznych napięć na Bliskim Wschodzie. Z tych samych powodów krótkookresowo drożał dolar i euro. Najbliższe miesiące będą szczególnie interesujące, jeżeli Europejski Bank Centralny zdecyduje się na obniżki stóp procentowych, a amerykańska Rezerwa Federalna będzie trzymać je na niezmienionym poziomie. Euro może się dalej osłabić wobec dolara" - skomentował główny ekonomista VeloBanku Piotr Arak, cytowany w materiale.

Według Polaków, w kolejnych miesiącach stopy procentowe zaczną spadać. W ciągu najbliższego roku spodziewa się ich 36% ankietowanych. Spadki oprocentowania w drugiej połowie 2025 roku lub nawet w 2026 roku przewiduje 11% pytanych, 16% Polaków typuje natomiast podwyżki tego wskaźnika. Z kolei 37% z nas w ogóle nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii