19.12.2023
PrzetargiGospodarka

BGK i woj. śląskie mają umowę dot. 433,5 mln zł wsparcia dla przedsiębiorców ze środków UE

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i województwa śląskiego podpisali umowę o finansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Oznacza to, że do śląskich przedsiębiorców trafi wsparcie w wysokości 433,5 mln zł, podał bank.

Z pożyczek przedsiębiorcy będą mogli sfinansować swoje potrzeby rozwojowe. Np. wprowadzić nowy produkt lub zmienić model biznesowy. A także przygotować się do wejścia na rynki zagraniczne i podnieść standard swojej oferty turystycznej i rekreacyjnej, podano.

"Sektor MŚP w województwie śląskim zawsze stanowił obszar dynamicznego rozwoju przy wsparciu ze środków europejskich. W perspektywie 2021-2027 na przedsiębiorców czeka 85 mln euro z funduszy unijnych, które w formie preferencyjnych pożyczek pomogą sfinansować nowe inwestycje rozwojowe. Innowacje produktowe i procesowe, rozbudowa infrastruktury i rozwój technologii, ekspansja zagraniczna – potencjał śląskich przedsiębiorstw otrzyma konkretne narzędzia do realizacji tych ambitnych planów, czego efekty będą widoczne w całym regionie. Dzięki zwrotnej formie finansowania, przekazane środki pomocowe będą wykorzystywane wielokrotnie" - powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, cytowany w komunikacie.

Działania realizowane w BGK z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łączna wartość środków, którymi będzie zarządzał bank to 433,5 mln zł, w tym 368 mln zł z EFRR.

"W województwie śląskim jesteśmy już obecni udzielając pożyczek unijnych na rewitalizację. Zawarta umowa to nie tylko nowe środki z funduszy europejskich powierzone Bankowi w zarządzanie, ale przede wszystkim nowe możliwości dla przedsiębiorców z regionu. Jesteśmy zmotywowani do tego, aby oferta preferencyjnych pożyczek jak najszybciej trafiła do śląskich firm" - powiedział dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK Paweł Chorąży.

Z powierzonych środków BGK utworzy Fundusz Powierniczy i wybierze w przetargu partnerów finansujących. Będą oni udzielać pożyczek dla śląskich przedsiębiorców.

Pierwszy nabór na partnerów finansujących uruchomiony zostanie w I kwartale 2024 roku, a w kolejnym kwartale powinny być dostępne pierwsze pożyczki dla MŚP, podano w informacji.

BGK to polski bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Bank współpracuje z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. BGK ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.07.2024
  Banki

  KNF przyjęła Rekomendację WFD ws. struktury finansowania kredytów hipotecznych

  Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła Rekomendację WFD dotyczącą Wskaźnika Finansowania Długoterminowego, której celem jest ograniczenie ryzyka związanego z aktualną strukturą finansowania kredytów hipotecznych, podała Komisja. KNF oczekuje, że od 2027 roku banki będą zobowiązane utrzymywać ten wskaźnik na poziomie co najmniej 40%.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,6% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,8% r/r inflacji miesiąc wcześniej i 11% rok wcześniej, szacuje unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1%.