11.12.2023
BankiInformacje z gospodarki

Credit Agricole: RPP powróci do obniżek stóp procentowych w listopadzie 2024 r.

Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych w listopadzie przyszłego roku, ocenia Credit Agricole Bank Polska. Według ekonomistów banku Rada zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych o 25pb w tym okresie, po zapoznaniu się z projekcją listopadową.

"Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą pierwsza obniżka stóp procentowych o 25pb nastąpi w listopadzie 2024 r. (wcześniej zakładaliśmy stabilizację stóp procentowych do końca 2024 r.). Wsparciem dla scenariusza stabilizacji stóp w najbliższych kwartałach są wyniki listopadowej projekcji inflacji NBP, zgodnie z którą w warunkach nasilającego się ożywienia gospodarczego inflacja nie wróci do celu inflacyjnego do końca 2025 r." - czytamy w raporcie banku "Prognozy makroekonomiczne dla krajów EŚW-3".

Ekonomiści oceniają, że zmieniła się funkcja reakcji Rady. Skłonność Rady do obniżania stóp procentowych w warunkach inflacji znacząco przewyższającej cel pozostanie w najbliższych kwartałach niska, podkreślono.

"Uważamy, że krótkookresowe czynniki ryzyka w górę dla tej projekcji, w tym przede wszystkim wysokie ewentualne przywrócenie 5-procentowej stawki podatku VAT na podstawowe produkty żywnościowe w 2024 r., przeważają nad czynnikami ryzyka w dół, w tym antyinflacyjnym wpływem odnotowanej w październiku i listopadzie aprecjacji kursu złotego. Ponadto, naszym zdaniem wynik wyborów parlamentarnych spowodował zmianę funkcji reakcji RPP w kierunku zwiększenia jej awersji do inflacji" - czytamy dalej.

"Nasz scenariusz dla stóp procentowych w Polsce jest spójny z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej EBC, której rozluźnienie rozpocznie się we wrześniu 2024 r." - podsumowano.

W listopadzie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii