Deweloperzy

Dołącz do kilkutysięcznej grupy profesjonalistów rynku mieszkaniowego i korzystaj z najnowszych informacji branżowych.
Wpisz nazwę dewelopera
Wpisz nazwę miasta
 • Warszawa
 • Kraków
 • Wrocław
 • Gdansk
 • Poznań
 • Łódź
 • Szczecin
 • Olsztyn
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Katowice
 • Kielce
 • Lublin
 • Rzeszów
 • Opole
 • Gorzów Wielkopolski
 • 26.01.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  BBI Development wyemituje obligacje serii BBI0225 o wartości do 11 mln zł

  BBI Development zdecydował o emisji nowych obligacji serii BBI0225 o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 10 mln zł i nie większej niż 11 mln zł, podała spółka. Emisja ma nastąpić 31 stycznia br., zaś wykup 24 lutego 2025 r.

 • 17.01.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Spółka celowa HM Inwest przedterminowo spłaci obligacje z ofert publicznych

  Kontrolowana przez giełdowego dewelopera spółka Osiedle Wiklinowa wykupi przed czasem uplasowane w ubiegłym roku dwie serie papierów dłużnych o łącznej wartości 7,6 mln zł. Termin wcześniejszego wykupu obligacji serii A i B, wartych kolejno 5,0 oraz 2,63 mln zł, ustalono na 27 stycznia. Do obligatariuszy trafi należność główna wraz z odsetkami, ale bez premii za wcześniejszy wykup. Warunki emisji jej bowiem nie przewidują.

 • 17.01.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Lokum Deweloper przyspieszy wykup obligacji o cztery miesiące

  Po przeprowadzeniu wartego 36,7 mln zł skupu, spółka spłaci przed czasem pozostałe 28,3 mln zł obligacji LKD0623. Termin wcześniejszej spłaty obligacji LKD0623 ustalono na 6 lutego. Obejmie on 28,3 mln zł kapitału z emisji o pierwotnej wartości 65 mln zł. W ostatnich tygodniach wrocławski deweloper nabył bowiem w celu umorzenia pozostałe 36,7 mln zł. W wyniku prowadzonego skupu spółka zmniejszyła też zadłużenie z tytułu papierów LKD1023 z 35 mln zł do 9,3 mln zł.

 • 12.01.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Lokum Deweloper skupił własne obligacje o wartości 21,1 mln zł

  Wrocławska spółka nie przestaje redukować obligacyjnego zadłużenia do wykupu w tym roku. W wyniku kolejnego skupu zmniejszy je do 37,6 mln zł. Deweloper nabył własne papiery LKD0623 o wartości nominalnej 8,4 mln zł, a także serię LKD1023 za 12,7 mln zł. Podobnie jak wcześniej, do transakcji doszło w obrocie pozagiełdowym, a cena nie została ujawniona. Od listopada Lokum Deweloper skupił własne obligacje o łącznej wartości 62,4 mln zł, zmniejszając w ten sposób wartość wygasającego w kolejnych miesiącach zadłużenia do 37,6 mln zł (28,3 mln zł w czerwcu i 9,3 mln zł w październiku).

 • 10.01.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Ghelamco Invest wyemituje obligacje do 30 mln zł

  Dla spółki będzie to pierwsza emisja w ramach ustanowionego w grudniu programu o wartości do 150 mln euro. Jak na razie, spółka nie ujawnia warunków emisji, za wyjątkiem tego, że papiery zostaną zabezpieczone poręczeniem cypryjskiego Granbero Holdings, które konsoliduje polskie projekty grupy Ghelamco. Warte do 30 mln zł papiery serii PZ1 zostaną wyemitowane w ramach ustanowionego w grudniu trzyletniego programu emisji do 150 mln euro (lub równowartości w innej walucie), dla którego Ghelamco nie sporządziło prospektu.

 • 23.12.2022
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Ghelamco Invest ustanowiło program emisji obligacji o wartości do 150 mln euro

  Ghelamco Invest ustanowiło program emisji, w ramach którego będzie mogło emitować obligacje do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 150 mln euro - podała spółka w komunikacie. Program jest zabezpieczony poręczeniem udzielonym przez spółkę Granbero Holdings. Ghelamco podpisało z Granbero Holdings, Bankiem Pekao, mBankiem, PKO BP, Trigon DM, Trigon Investment Banking umowę programową, zgodnie z którą obligacje mogą być emitowane w ramach programu przez okres trzech lat.

 • 23.12.2022
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Lokum Deweloper nadal skupuje własny dług

  Warunki zrealizowanej poza rynkiem giełdowym transakcji nie zostały ujawnione. W każdym razie, po zapowiadanym przez spółkę umorzeniu wartość zapadających w czerwcu obligacji LKD0623 zmaleje do 36,7 mln zł. Był to już trzeci zrealizowany przez Lokum skup własnego długu w ostatnich tygodniach. Spółka nabyła papiery LKD0623 i LKD1023 w sumie za 41,3 mln zł. Zredukowała w ten sposób wygasające w przyszłym roku obligacyjne zadłużenie do 58,7 mln zł.

 • 22.12.2022
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Robyg zamknął emisję na 110 mln zł

  Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, deweloper uplasowało trzyletnie papiery z 4,85 pkt proc. marży ponad WIBOR. Warte 110 mln zł obligacje trafiły do 18 inwestorów, z czego blisko połowę rozliczono potrąceniem wierzytelności z papierów wygasających w marcu. Spółka odkupiła bowiem od obligatariuszy serii ROB0323 dług za 62,9 mln zł (pierwotnie informowano o 64,2 mln zł), wskutek czego wartość wygasającej niedługo emisji zmalała do 237,1 mln zł.

 • 20.12.2022
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Green House Development pozyskał 0,3 mln zł z emisji obligacji

  Deweloper przydzielił inwestorom papiery dłużne za 335 tys. zł wobec 2 mln zł, o które się ubiegał w ramach kierowanej do szerokiego grona odbiorców oferty publicznej.

 • 15.12.2022
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Develia warunkowo przydzieliła obligacje o wartości 15,4 mln zł

  Zarząd Develia warunkowo przydzielił obligacje o wartości nominalnej 15,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. W komunikacie podano, że zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie warunkowego przydziału 15.442 niezabezpieczonych obligacji serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 15.442.000 zł. Na papiery dłużne złożono 345 zapisów. Oprocentowanie 3-letnich obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę 4,1 proc. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące. Przydział obligacji planowany jest 20 grudnia, debiut na rynku Catalyst 23 grudnia 2022 r., a wykup nastąpi 20 grudnia 2025 r. Funkcję organizatora konsorcjum pełnił Michael/Ström Dom Maklerski.

BIG DATA News

Zapisz się do BIG DATA News aby otrzymywać co tydzień garść najważniejszych wiadomości z rynku mieszkaniowego.

envelope