26.05.2023

Inpro miało 4,76 mln zł zysku netto, 8,28 mln zł zysku EBIT w I kw. 2023 r.

Inpro odnotowało 4,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 8,28 mln zł wobec 12,4 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,8 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 58,14 mln zł rok wcześniej.

Źródło: PAP Biznes