20.06.2024
Informacje z gospodarki

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,1% m/m do 1445,55 mld zł w kwietniu

Warszawa, 20.06.2024 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 3,4% m/m i wyniosło 1 445 547,6 mln zł na koniec kwietnia 2024 r., podało Ministerstwo Finansów. Od początku br. wzrosło o 7,4%.

"Wzrost zadłużenia w kwietniu 2024 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+2,9 mld zł), w tym
deficytu budżetu państwa w wysokości 15,4 mld zł, zarządzania środkami europejskimi (-9,5 mld zł) oraz konsolidacji zarządzania płynnością (-3,2 mld zł),
• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+7,3 mld zł),
• zmiany pozostałego zadłużenia SP (+1,3 mld zł), w tym wzrostu depozytów jednostek sektora finansów publicznych (+1,3 mld zł), wzrostu depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (+0,5 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością,
• różnic kursowych (+2 mld zł) - osłabienia PLN wobec EUR o 0,5%, wobec USD o 1,1%, wobec CNY o 0,9% oraz umocnienia PLN wobec JPY o 2,4%" - czytamy w komunikacie.

"Wzrost zadłużenia od początku 2024 r. był głównie wypadkową:

• potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+23,7 mld zł), głównie jako wypadkowa deficytu budżetu państwa w wysokości 39,9 mld zł, konsolidacji zarządzania płynnością (-1,2 mld zł) oraz zarządzania środkami europejskimi (-14,9 mld zł),
• zwiększenia stanu środków na rachunkach budżetowych (+72,7 mld zł),
• zmiany pozostałego zadłużenia SP (-3,2 mld zł), w tym spadku depozytów jednostek sektora finansów publicznych (-6 mld zł) oraz wzrostu depozytów jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych (+3 mld zł) w ramach konsolidacji zarządzania płynnością,
• różnic kursowych (+0,3 mld zł) - umocnienia PLN wobec EUR o 0,6%, wobec JPY o 7,2% oraz osłabienia wobec USD o 2,5% i wobec CNY o 0,7%" - napisano także w materiale.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w kwietniu 2024 r. spadło o 1,5 mld zł, co było wynikiem salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; -5,1 mld zł), oszczędnościowych SPW (+1,8 mld zł) oraz pozostałego zadłużenia SP (+1,9 mld zł), podano także.

W kwietniu 2024 r. zadłużenie w walutach obcych wzrosło o 16,7 mld zł, co było wynikiem: • dodatniego salda emisji długu • różnic kursowych (+2 mld zł), podał resort.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,6% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,8% r/r inflacji miesiąc wcześniej i 11% rok wcześniej, szacuje unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1%.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  MFiPR: Dwa kolejne wnioski o płatność w ramach KPO będą opiewać na ponad 30 mld zł

  Warszawa, 17.07.2024 (ISBnews) - Dwa kolejne wnioski o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą na wyższą kwotę niż 27 mld zł w pierwszym wniosku i opiewać na ponad 30 mld zł, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Doprecyzowała, że dokładna wartość będzie zależeć od "postępu w inwestycjach i reformach".