24.05.2024
Deweloperzy giełdowiInformacje giełdowe

Murapol zdecydował o emisji obligacji o maks. wartości nom. 150 mln zł

Warszawa, 24.05.2024 (ISBnews) - Murapol podjął uchwałę w sprawie emisji emisji 1 500 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2024, o wartości nominalnej 100 zł każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 150 mln zł emitowanych w ramach programu, podała spółka.

"W przypadku dojścia emisji do skutku, cena emisyjna obligacji będzie równa ich wartości nominalnej i obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4 % w skali roku" - czytamy w komunikacie.

Dzień wykupu obligacji będzie przypadał na 28 maja 2027 r., podano także.

W kwietniu br.  Murapol wyraził zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 500 mln zł.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Mapa inwestycji Grupy (rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu) obejmuje 19 miast. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii