28.09.2023
Informacje ogólneAnalizy i raportyInformacje z gospodarki

NBP: Prognoza centralna analityków dot. PKB to wzrost o 0,4% w 2023 i o 2,5% w 2024 r.

Warszawa, 28.09.2023 (ISBnews) - Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 26 ekspertów we wrześniu, zakłada wzrost na poziomie 0,4% w 2023 r., a następnie przyspieszenie do 2,5% w 2024 r. i do 3% w 2025 r., wynika z raportu NBP. Eksperci oceniają, że ryzyko wystąpienia recesji, wyznaczone na podstawie rozkładu zagregowanego, jest umiarkowane i wynosi ok. 26%.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna przewidywała wzrost PKB na poziomie 0,9% w 2023 r., a następnie przyspieszenie do 2,7% w 2024 r. i wzrost o 3,3% w 2025 r.

"Typowe scenariusze rocznego tempa wzrostu PKB w 2023 r. wynikające z prognoz ekspertów AM NBP zawierają się między 0% a 0,9%, przy prognozie centralnej równej 0,4%. Prawdopodobieństwo wy-stąpienia recesji, wyznaczone na podstawie rozkładu zagregowanego, jest umiarkowane i wynosi ok. 26%. Prognozy zagregowane ekspertów wskazują, że w latach 2024-2025 nastąpi poprawa aktywności ekonomicznej. Zgodnie z typowymi scenariuszami w 2024 r. można się spodziewać wzrostu PKB mię-dzy 1,6% a 3,6%, a w 2025 r. - między 1,9% a 4,2%. Prognoza centralna na 2024 r. to 2,5%, a na 2025 r. to 3%. Prawdopodobieństwo recesji w tych latach kształtuje się poniżej 10%" - czytamy w raporcie.

Stopa bezrobocia w najbliższych latach będzie dość stabilna i wyniesie 5,2% w 2023 r. i 2024 r. oraz 5,1% w 2025 r.

Tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie się obniżało z 11,7% w br. do 9,3% w 2024 r. oraz 6,5% w 2025 r., podał bank centralny.

"Ankietowa prognoza kursu walutowego EUR/PLN to 4,60 w 2023 r., 4,63 w 2024 r. oraz 4,55 w 2025 r." - czytamy dalej.

Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 7-20 września 2023 r. Wzięło w niej udział 26 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii