02.10.2023
Informacje ogólneBankiInformacje z gospodarki

PKO BP: Dyskusję o podwyższeniu celu inflacyjnego w Polsce można rozpocząć za 2-3 lata

Warszawa, 02.10.2023 (ISBnews) - Transformacja energetyczna, silny rynek pracy oraz wyraźnie rosnąca dynamika jednostkowych kosztów pracy (ULC) podwyższą trwale inflację w Polsce w obecnej dekadzie względem poprzedniej, co może rodzić potrzebę zmiany parametrów polityki pieniężnej. Rozpoczęcie dyskusji o podwyższeniu celu inflacyjnego w Polsce mogłoby nastąpić po trwałym sprowadzeniu inflacji do celu na dłuższy czas - czyli za ok. dwa-trzy lata od dziś, uważa główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

"Jednostkowe koszty pracy to kluczowa kategoria dla przebiegu procesów dezinflacyjnych w średnim terminie i to nie jest zależne od polityki pieniężnej, fiskalnej w ramach policy-mix. To jest wynik bardziej strukturalnych zmian zachodzących w światowej i polskiej gospodarce. Tak jak wcześniej wspomniano [kierownik zespołu analiz makroekonomicznych Marta Petka Zagajewska] dynamika jednostkowych kosztów pracy jest zauważalnie, średnio dwukrotnie, wyższa w tej dekadzie, niż w poprzedniej dekadzie. W związku z tym twierdzimy, że inflacja w Polsce będzie trwale wyższa niż w poprzedniej dekadzie. W poprzedniej dekadzie było to średnio 1,5-2%. Przeważnie byliśmy poniżej unijnej średniej lub dla naszego regionu, mieliśmy najdłuższy okres deflacji w Europie i to wynikało z tego, że jednostkowe koszty pracy w Polsce rosły bardzo słabo, najsłabiej w regionie, prawie najsłabiej w Europie, a obecnie będziemy mieli dosyć mocny wzrost jednostkowych kosztów pracy" - powiedział Bujak, podczas konferencji prasowej.

Podkreślił utrzymywanie się w Polsce silnego rynku pracy.

"Napięty rynek pracy - to jest trochę efekt naszego sukcesu, cena tego sukcesu - to będzie jeden z elementów, element strukturalny, podsycający inflację oraz utrudniający powrót inflacji do celu" - dodał Bujak.

Drugi strukturalny element, który będzie podbijał w Polsce ścieżkę inflacji to transformacja energetyczna.

"My uważamy, że w przypadku Polski, być może green-inflation będzie najwyższa w Europie. Koszty - przy naszym miksie energetycznym - transformacji energetycznej mogą być najwyższe w Europie. Są co najmniej dwa elementy strukturalne: siła naszego rynku pracy i transformacja energetyczna, które będą utrudniać powrót inflacji do celu w rozumieniu punktowym" - zapowiedział Bujak

Odpowiadając na pytanie, kiedy w Polsce można rozpocząć dyskusję o podwyższeniu celu inflacyjnego - zarysował horyzont czasowy dwóch-trzech lat od chwili obecnej.

"Podejście EBC jest rozsądne, dobrze byłoby zrobić przegląd ram polityki pieniężnej, a przede wszystkim weryfikację celu inflacyjnego, po sprowadzeniu inflacji po ostatnim szoku do celu; po sprowadzeniu CPI przynajmniej poniżej górnej granicy dopuszczalnej odchyleń od celu i nie na miesiąc, lecz na dłuższy czas. Najbliższe dwa, trzy lata wydają się, że najwcześniej w horyzoncie od teraz za dwa - trzy lata będzie można zrobić [rozpocząć dyskusję o podwyższeniu celu inflacyjnego w Polsce]" - ocenił Bujak.

Transformacja energetyczna, jak wskazał, to "strukturalny czynnik, który będzie podsycał procesy inflacyjne, nie tylko w Polsce, wszędzie, jednakże w Polsce najbardziej".

"Green-inflation, o której wspomina prezes EBC Lagarde, EBC dopuszcza taką możliwość, by z tego powodu podwyższyć cel inflacyjny, ale dopiero po sprowadzeniu inflacji do celu w tym epizodzie szokowym i dopiero później, bez utraty wiarygodności banku centralnego" - podkreślił główny ekonomista PKO BP.

Pod koniec września Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2024" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe, a polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

W dokumencie podano, że inflacja w II połowie 2023 r. oraz w kolejnych latach będzie się nadal obniżać, do czego przyczyniać się będą efekty wcześniejszego silnego zacieśnienia polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski, w tym wyraźne spowolnienie dynamiki kredytu, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP nastąpi stopniowo. Czynnikiem niepewności dla kształtowania się dynamiki cen i aktywności gospodarczej pozostaje skala i zakres podejmowanych przez rząd osłonowych działań fiskalnych.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 11.12.2023
  Informacje ogólneBankiInformacje z gospodarki

  Citi Handlowy: RPP powróci do dyskusji o obniżkach stóp proc. najwcześniej w II poł. 2024

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) prawdopodobnie powstrzyma się z decyzjami dotyczącymi zmian poziomu stóp procentowych do połowy 2024 roku, prognozują analitycy banku Citi Handlowego. Według nich, okres niepewności co do kształtu polityki fiskalnej i cen administracyjnie kontrolowanych rozciągnie się poza marzec 2024 r.

 • 11.12.2023
  Informacje ogólneInformacje z gospodarki

  Wiceprezes ZBP: W ramach programu 'Bezpieczny kredyt' zawarto ok. 48,2 tys. umów

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 48,2 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono prawie 74,4 tys. wniosków.

 • 11.12.2023
  BankiInformacje z gospodarki

  Credit Agricole: RPP powróci do obniżek stóp procentowych w listopadzie 2024 r.

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych w listopadzie przyszłego roku, ocenia Credit Agricole Bank Polska. Według ekonomistów banku Rada zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych o 25pb w tym okresie, po zapoznaniu się z projekcją listopadową.

 • 11.12.2023
  Informacje z gospodarki

  GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 1,8% kw/kw i o 17,9% r/r do 111,2 tys. w III kw.

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 111,2 tys. w końcu III kw. 2023 r. i była niższa o 1,8% kw/kw, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z III kw. 2022 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 17,9%.

 • 11.12.2023
  Informacje z gospodarki

  Utrzymanie 0% VAT na żywność do końca marca 2024 obniży wpływy z VAT o ok. 2,75 mld zł

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Utrzymanie obniżonej do 0% stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla żywności do 31 marca 2024 r. będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu VAT o ok. 2 745 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia ministra finansów przyjętego 9 grudnia.