02.10.2023
Informacje ogólneBankiInformacje z gospodarki

PKO BP: RPP obniży stopy proc. do 4,5% do poł. 2024 r. i przejdzie w tryb 'wait and see'

Warszawa, 02.10.2023 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe do 4,5% do poł. 2024 r. i przejdzie w tryb "wait and see", prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego. Analitycy przewidują, że w tym tygodniu Rada obniży stopy procentowe o 25 pb z ryzykiem ruchu o 50 pb i o 25 pb w listopadzie.

"Mimo mocnego ożywienia konsumpcji realnie, wzrost PKB do końca przyszłego roku, przynajmniej do III kw. nie będzie przekraczać potencjalnego wzrostu, więc luka popytowa będzie pozostawać ujemna, tj. będzie się powiększać do III kw. 2024 r. i to będzie sprzyjać ograniczeniu fundamentalnej presji inflacyjnej.

Prognozujemy, że inflacja CPI i bazowa będą w najbliższych kwartałach wyraźnie się obniżać. Ten proces będzie następował w największej skali do wiosny - tj. do kwietnia/maja w przypadku inflacji bazowej, marca/kwietnia w przypadku inflacji CPI i w dalszej części roku spodziewamy się ustabilizowania wskaźnika CPI.

Przy takim zachowaniu gospodarki i procesów inflacyjnych naszym zdaniem istnieje przestrzeń do dalszego dostosowania nominalnych stóp procentowych NBP. Przy czym zakładamy, że realne stopy procentowe będą utrzymywać się względnie stabilnie w okolicy 0%, czy nieco powyżej.

Nominalne stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 5,5% na koniec tego roku i 4,5% do końca przyszłego roku, a tak naprawdę do połowy 2024 r. - czyli w tym okresie, w którym będziemy widzieć największe postępy w procesie dezinflacji. Później polityka pieniężna naszym zdaniem wejdzie w tryb 'wait and see'" - powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podczas konferencji prasowej.

Analitycy banku prognozują, że ze względu na silną reakcję rynkową we wrześniu po wysokiej obniżce stóp procentowych o 75 pb, gwałtownym osłabieniu złotego, wystromieniu krajowej krzywej dochodowości, przy większym spadku rentowności na krótkim końcu, dalsze kroki w polityce pieniężnej będą bardziej ostrożne.

"Postępująca na początku 2024 dezinflacja umożliwi RPP obniżenie stóp o kolejne 100 bp w pierwszej połowie przyszłego roku. W porównaniu z poprzednią edycją Kwartalnika nasza prognoza na 2023 jest niższa o 100 pb (głównie ze względu na bardziej dynamiczny początek cyklu obniżek), a na 2024 o 50pb.

Szybki spadek nominalnych stóp procentowych w połączeniu z hamowaniem dezinflacji w 2024 sprawi, że realna stopa procentowa ex ante w najbliższym czasie może się obniżyć. Dlatego naszym zdaniem RPP powinna w swoich decyzjach zachowywać ostrożność i dużą wrażliwość na sytuację na rynkach finansowych oraz w otoczeniu zewnętrznym gospodarki" - czytamy dalej.

Główne czynniki niepewności dla prognozy stóp procentowych to: (1) kształt funkcji reakcji RPP; (2) tempo dezinflacji i rozwiązania regulacyjne wpływające na zmiany cen; (3) uporczywość inflacji bazowej w Polsce; (4) restrykcyjność polityki Fed i EBC; (5) kształtowanie się kursu PLN; (5) szoki na rynku surowców energetycznych, wymieniono.

RPP we wrześniu obniżyła stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6% wobec oczekiwań rynkowych obniżki o 25 pb.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 11.12.2023
  Informacje ogólneBankiInformacje z gospodarki

  Citi Handlowy: RPP powróci do dyskusji o obniżkach stóp proc. najwcześniej w II poł. 2024

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) prawdopodobnie powstrzyma się z decyzjami dotyczącymi zmian poziomu stóp procentowych do połowy 2024 roku, prognozują analitycy banku Citi Handlowego. Według nich, okres niepewności co do kształtu polityki fiskalnej i cen administracyjnie kontrolowanych rozciągnie się poza marzec 2024 r.

 • 11.12.2023
  Informacje ogólneInformacje z gospodarki

  Wiceprezes ZBP: W ramach programu 'Bezpieczny kredyt' zawarto ok. 48,2 tys. umów

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2% wzrosła do ok. 48,2 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono prawie 74,4 tys. wniosków.

 • 11.12.2023
  BankiInformacje z gospodarki

  Credit Agricole: RPP powróci do obniżek stóp procentowych w listopadzie 2024 r.

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) powróci do obniżek stóp procentowych w listopadzie przyszłego roku, ocenia Credit Agricole Bank Polska. Według ekonomistów banku Rada zdecyduje się na pierwszą obniżkę stóp procentowych o 25pb w tym okresie, po zapoznaniu się z projekcją listopadową.

 • 11.12.2023
  Informacje z gospodarki

  GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 1,8% kw/kw i o 17,9% r/r do 111,2 tys. w III kw.

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 111,2 tys. w końcu III kw. 2023 r. i była niższa o 1,8% kw/kw, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu z III kw. 2022 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 17,9%.

 • 11.12.2023
  Informacje z gospodarki

  Utrzymanie 0% VAT na żywność do końca marca 2024 obniży wpływy z VAT o ok. 2,75 mld zł

  Warszawa, 11.12.2023 (ISBnews) - Utrzymanie obniżonej do 0% stawki podatku od towarów i usług (VAT) dla żywności do 31 marca 2024 r. będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu VAT o ok. 2 745 mln zł, podano w ocenie skutków regulacji (OSR) do rozporządzenia ministra finansów przyjętego 9 grudnia.