19.09.2023
GospodarkaBiznesInformacje z gospodarki

Szacowane wydatki na strategiczne projekty niskoemisyjne to ok. 500 mln zł/rocznie - OSR

Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) - Szacowane wydatki z budżetu państwa na strategiczne projekty inwestycyjne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to ok. 500 mln zł rocznie, wynika z projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Przyjęto, że pomoc udzielana ma być w formie dotacji celowej, na podstawie umowy o udzielenie pomocy publicznej zawieranej z przedsiębiorcą przez ministra właściwego ds. gospodarki. Założono, że na ten cel z budżetu państwa trafiać będzie rocznie 500 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pomoc może być udzielana do końca grudnia 2025 r.

Przyjmując, że program byłby kontynuowany byłby w ciągu najbliższych lat stanowiłby koszt dla sektora finansów publicznych na poziomie 3 715 mln zł, natomiast dla budżetu państwa na poziomie 4 593 mln zł.

Przy obliczeniach założono, że oprócz regularnych wpływów z tytułu podatków od zatrudnienia, wpływałyby również inne podatki: z tytułu prowadzenia działalności, zysków, obrotu towarów lub jego eksportu - w zależności od profilu firmy.

Beneficjentem wsparcia, zgodnie z projektem rozporządzenia może być przedsiębiorca , który:

- deklaruje, realizację projektu niskoemisyjnego, stanowiący inwestycję początkową;

- nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji "Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji";

- nie został zobowiązany do zwrotu pomocy wynikającej z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Pomoc będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, który łącznie poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie stanowiącej co najmniej równowartość 110 mln euro, utworzy w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego co najmniej 50 miejsc pracy oraz spełni kryteria określone w załączniku do rozporządzenia.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,5% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,6% r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,2%.

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Udział firm planujących podwyżki wzrósł do 36,4%, przec. skala spadła do 6% w III kw.

  Udział firm deklarujących podniesienie wynagrodzeń w III kw. br. wzrósł do 36,4% z 35,7% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Przeciętna skala planowanych w perspektywie kwartału podwyżek płac obniżyła się do 6% z 6,6%, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

 • 17.07.2024
  BankiInformacje z gospodarki

  NBP: Perspektywy aktywności inwestycyjnej firm na III kw. pogorszyły się

  Optymizm inwestycyjny firm nieznacznie się osłabił w II kw. br., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Wyniki monitoringu sygnalizują pogorszenie perspektyw aktywności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach publicznych w III kw., a dla sektora prywatnego dane spójnie wskazują na trwalsze osłabienie aktywności inwestycyjnej, zarówno w perspektywie kwartalnej, jak i rocznej.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  Eurostat: Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu

  Inflacja HICP w Polsce wyniosła 2,9% r/r w czerwcu 2024 r. wobec 2,8% r/r inflacji miesiąc wcześniej i 11% rok wcześniej, szacuje unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,1%.

 • 17.07.2024
  Informacje z gospodarki

  MFiPR: Dwa kolejne wnioski o płatność w ramach KPO będą opiewać na ponad 30 mld zł

  Warszawa, 17.07.2024 (ISBnews) - Dwa kolejne wnioski o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będą na wyższą kwotę niż 27 mld zł w pierwszym wniosku i opiewać na ponad 30 mld zł, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Doprecyzowała, że dokładna wartość będzie zależeć od "postępu w inwestycjach i reformach".