19.09.2023
GospodarkaBiznesInformacje z gospodarki

Szacowane wydatki na strategiczne projekty niskoemisyjne to ok. 500 mln zł/rocznie - OSR

Warszawa, 19.09.2023 (ISBnews) - Szacowane wydatki z budżetu państwa na strategiczne projekty inwestycyjne dla przejścia na gospodarkę niskoemisyjną to ok. 500 mln zł rocznie, wynika z projektu rozporządzenia ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia na projekty inwestycyjne o znaczeniu strategicznym dla przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto.

Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

Przyjęto, że pomoc udzielana ma być w formie dotacji celowej, na podstawie umowy o udzielenie pomocy publicznej zawieranej z przedsiębiorcą przez ministra właściwego ds. gospodarki. Założono, że na ten cel z budżetu państwa trafiać będzie rocznie 500 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pomoc może być udzielana do końca grudnia 2025 r.

Przyjmując, że program byłby kontynuowany byłby w ciągu najbliższych lat stanowiłby koszt dla sektora finansów publicznych na poziomie 3 715 mln zł, natomiast dla budżetu państwa na poziomie 4 593 mln zł.

Przy obliczeniach założono, że oprócz regularnych wpływów z tytułu podatków od zatrudnienia, wpływałyby również inne podatki: z tytułu prowadzenia działalności, zysków, obrotu towarów lub jego eksportu - w zależności od profilu firmy.

Beneficjentem wsparcia, zgodnie z projektem rozporządzenia może być przedsiębiorca , który:

- deklaruje, realizację projektu niskoemisyjnego, stanowiący inwestycję początkową;

- nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu komunikatu Komisji "Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji";

- nie został zobowiązany do zwrotu pomocy wynikającej z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem.

Pomoc będzie mogła być udzielona przedsiębiorcy, który łącznie poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie stanowiącej co najmniej równowartość 110 mln euro, utworzy w związku z realizacją projektu niskoemisyjnego co najmniej 50 miejsc pracy oraz spełni kryteria określone w załączniku do rozporządzenia.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 07.12.2023
  Informacje z gospodarki

  Morawiecki: Rozporządzenie o 0% VAT na żywność na 2024 rok popiszemy jutro lub pojutrze

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Rozporządzenie o przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność w roku 2024 zostanie podpisane jutro lub pojutrze, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

 • 07.12.2023
  Informacje z gospodarki

  Sejm przyjął nowelę dot. wsparcia odbiorców energii elektrycznej i gazu w I poł. 2024 r.

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, która zakłada utrzymanie ceny maksymalnej energii elektrycznej, gazu i ciepła w I poł. 2024 r. oraz objęcie ceną maksymalną energii elektrycznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz obiektów sportowych.

 • 07.12.2023
  BankiInformacje z gospodarki

  Glapiński: Inflacja będzie nadal stopniowo, choć wolniej, spadać w kolejnych kwartałach

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji - co naturalne - jest już wolniejszy, ale inflacja będzie nadal stopniowo spadać w kolejnych kwartałach, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do celu inflacyjnego, podkreślił.

 • 07.12.2023
  BankiWyniki finansoweInformacje z gospodarki

  Glapiński: Ewentualne dalsze decyzje RPP ws. stóp proc. będą możliwe w marcu

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Obecne elementy niepewności związane m.in. z cenami administracyjnymi i VAT na żywność powinny zostać wyjaśnione do marca, kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawi kolejną projekcję inflacyjną; wtedy też możliwe będą "ewentualne dalsze decyzje" Rady Polityki Pieniężnej (RPP), zapowiedział prezes NBP i przewodniczący Rady Adam Glapiński.

 • 07.12.2023
  Informacje z gospodarki

  Glapiński: Złoty jest istotnie mocniejszy r/r, jego wzmocnienie dobre dla walki z inflacją

  Warszawa, 07.12.2023 (ISBnews) - Kurs złotego jest "istotnie mocniejszy" w porównaniu ze stanem z jesieni ub.r., a jego wzmocnienie jest korzystne dla walki z inflacją, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Powtórzył, że NBP nie ma preferowanego poziomu kursu oraz że interwencje walutowe są potrzebne tylko, kiedy zmiany kursu następują skokowo.