28.11.2023
Deweloperzy giełdowiInformacje giełdowe

Victoria Dom rusza z publiczną emisją obligacji do 100 mln zł

Deweloper Victoria Dom podjął uchwałę dotyczącą rozpoczęcia publicznej emisji obligacji na podstawie zatwierdzonego prospektu emisyjnego. W ramach pierwszej transzy deweloper zaoferuje papiery o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego w celu wykorzystania go na dalszy dynamiczny rozwój działalności operacyjnej.

Zarząd Victoria Dom podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii P2023A. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zostanie zaoferowanych do 100.000 niezabezpieczonych Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 100 mln zł.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie sześciomiesięcznego WIBOR (WIBOR 6M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 5,95%. Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu, termin zapadalności Obligacji został ustalony na 21 grudnia 2026 r. Deweloper podkreśla, że wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW w ramach rynku Catalyst.

„Zgodnie z zapowiedzią jeszcze w tym roku przeprowadzimy emisję pierwszej transzy obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego. Wartość publicznej oferty wyniesie obecnie do 100 mln zł. W ramach całego zatwierdzonego programu będziemy mogli w ciągu 12 miesięcy wyemitować papiery wartościowe o łącznej wartości 200 mln zł. Pozyskane środki przeznaczymy na wzmocnienie kapitału obrotowego w celu wykorzystania go na dalszy dynamiczny rozwój działalności operacyjnej. Chcemy w ten sposób odpowiadać na wysoki popyt na nowe mieszkania. Systematycznie dążymy do zwiększenia skali działania i umocnienia naszej pozycji na rynku warszawskim i dalszej ekspansji w innych kluczowych aglomeracjach w naszym kraju” - powiedział Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom.

Obligacje będą oferowane w ramach II Programu Emisji Obligacji objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem Victoria Dom będzie mogła wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł. Emisje papierów wartościowych będą mogły zostać przeprowadzone w kilku transzach w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Victoria Dom w Polsce aktualnie realizuje projekty na terenie aglomeracji warszawskiej i krakowskiej oraz przygotowuje się do wejść z ofertą mieszkaniową również do Trójmiasta. Dodatkowo w ramach holdingu Victoria Dom rozwija działalność w Niemczech prowadząc ekspansję w Berlinie oraz Lipsku.

Źródło: Tauber Promotion

Najnowsze z tej kategorii