02.10.2023
Informacje giełdowe

Wikana miała 0,22 mln zł zysku netto, 0,94 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

Warszawa, 02.10.2023 (ISBnews) - Wikana odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,94 mln zł wobec 6,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,75 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 21,14 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 1,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,93 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22,23 mln zł w porównaniu z 39,45 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z najmu (segment najem powierzchni) w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. wyniosły 2 268 tys. zł (w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r.: 2 251 tys. zł.). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. grupa kapitałowa osiągnęła z segmentu energii odnawialnej przychody w wysokości 7 106 tys. zł (w analogicznym okresie 2022 r.: 3 763 tys. zł.). W wyniku powyższego grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 22 230 tys. zł przychodów względem 39 450 tys. zł w okresie porównawczym. Przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu własnego sprzedaży z 27 067 tys. zł (w I półroczu 2022 r.) do 13 173 tys. zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 9 057 tys. zł (12 383 tys. zł w I półroczu 2022 r.). Grupa kapitałowa zakończyła I półrocze 2023 r. zyskiem netto na poziomie 1 708 tys. zł (względem zysku netto na poziomie 8 931 tys. zł w I półroczu 2022 r.). Zarząd spółki zamierza nadal podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej grupy, w tym między innymi poprzez skupienie działalności w kluczowym dla grupy segmencie deweloperskim" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Grupa kapitałowa, w zakresie mieszkaniowych projektów deweloperskich przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji kolejnych 16 projektów deweloperskich zlokalizowanych w województwach lubelskim, mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 13,85 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wikana to deweloper działający w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii