31.05.2024
DeweloperzyWyniki finansowe

BBI Development miało 4,83 mln zł straty netto, 2,71 mln zł straty EBIT w I kw. 2024 r.

Warszawa, 31.05.2024 (ISBnews) - BBI Development odnotowało 4,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 2,71 mln zł wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług sięgnęły 2,39 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 2 mln zł rok wcześniej.

"W ocenie zarządu emitenta, do najistotniejszych czynników, jakie będą miały (lub mogą mieć) wpływ na osiągane wyniki finansowe grupy kapitałowej w perspektywie najbliższych miesięcy należy zaliczyć przede wszystkim:

a) dalsza realizacja projektu Roma Tower, w szczególności uzyskiwanie przychodów grupy kapitałowej z usług świadczonych na rzecz przedmiotowego projektu oraz uwzględnienie bieżącej wartości aktywów netto spółek to przedsięwzięcie realizujących,

b) rozpoznanie bieżących wyników i wyceny projektu Centrum Praskie Koneser, będącego przedsięwzięciem generującym stabilne przychody i przygotowanym do sprzedaży,

c) uzyskiwanie przychodów z kontraktów usługowych w zakresie prac projektowych i zarządzania przedsięwzięciami deweloperskimi, zarówno tych realizowanych przez grupę kapitałową, jak i przez podmioty spoza Grupy, na rzecz których jednostki Grupy świadczyć będą usługi - w tym dalszy rozwój spółki Juvenes-Projekt sp. z o.o. i pozyskiwanie przez nią nowych kontraktów, jak i rozszerzanie działalności spółki PD7, świadczącej usługi dla innych podmiotów.

d) pozyskanie nowych projektów deweloperskich, w preferowanym modelu wspólnych przedsięwzięć i w formule w maksymalnym stopniu pozwalającej wykorzystać kompetencje architektoniczno-inżynierskie grupy kapitałowej i przy minimalizacji wykorzystania kapitału własnego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 10 tys. zł wobec 2,38 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 09.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Archicom sprzedał 472 mieszkania, przekazał 65 w II kw. 2024 r.

  Archicom zawarł 472 przedwstępne umowy sprzedaży lokali i umów deweloperskich (z czego 88 umów to bezpośrednio sprzedaż Grupy Echo realizowana przez Grupę Archicom w ramach odpowiedniej umowy o zarządzanie) w II kw. br. w porównaniu do 448 umów zawartych w II kwartale 2023 r., podała spółka. W tym czasie przekazała 65 lokali (z czego 26 umów to bezpośrednio przekazania Grupy Echo realizowane przez Grupę Archicom) w porównaniu do 319 rok wcześniej.

 • 09.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Murapol sprzedał 1 521 mieszkań, przekazał 1 295 w I poł. 2024 r.

  Murapol sprzedał 1 521 mieszkań netto w I połowie 2024 r.  wobec 1 539 rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przekazała klucze do 1 295 lokali, wobec 1 592 rok wcześniej.

 • 05.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Develia sprzedała 1949 lokali, przekazała 1057 w I poł. 2024 r.

  Develia sprzedała 1 949 mieszkań w I półroczu 2024 r. (z czego 42 to lokale w inwestycjach realizowanych wspólnie z Grupo Lar Polska) wobec 1 184 rok wcześniej, a przekazała 1 057 mieszkań wobec 666 lokali rok wcześniej, podała spółka.

 • 04.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Inpro zrealizowało przedsprzedaż 138 umów i przekazało 54 lokale w II kw. 2024

  Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 138 umów i przekazała łącznie 54 lokale w II kw. 2024 roku, podała spółka, powołując się na wstępne wewnętrzne raporty.

 • 03.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Marvipol sprzedał 110 lokali, przekazał 18 w I kw. 2024 r.

  Marvipol Development sprzedał 110 mieszkań i lokali usługowych, co oznacza 254 lokale od początku roku, oraz wydał 18 lokali w II kwartale br. i 32 od początku roku, podała spółka.