02.10.2023
DeweloperzyWyniki finansowe

Develia miała 79,56 mln zł zysku netto, 84,62 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2023 r.

Warszawa, 02.10.2023 (ISBnews) - Develia odnotowała 79,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 15,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skorygowany skonsolidowany zysk netto (liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto - zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych - przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR - podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji" wyniósł w I poł. br. 95,01 mln zł wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 83,46 mln zł wobec 23,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 84,62 mln zł wobec 24,53 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA bez przeszacowań nieruchomości - odpowiednio: 107,04 mln zł wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 419,2 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 119,82 mln zł rok wcześniej.

Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 747,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 r.

"W I półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, odnotowując znaczące wzrosty w porównaniu do ubiegłego roku. Warto wspomnieć, że podobnie jak w 2022 r. kumulację przekazań planujemy na koniec roku, co wynika z harmonogramu realizowanych inwestycji i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki za IV kwartał. Ostatnie miesiące wskazują na kontynuację pozytywnego trendu w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Aktualnie na rynku obserwujemy przewagę popytu nad podażą. Dzięki przejęciu Nexity jesteśmy w stanie lepiej na to większe zapotrzebowanie odpowiedzieć, dlatego istotnie zwiększyliśmy nasze cele na ten rok. Dążymy do tego, aby sprzedać 2500-2600 lokali, czyli 60-70% więcej niż zakładaliśmy w lutym. Zwiększamy też potencjał sprzedażowy grupy poprzez systematyczne poszerzanie banku ziemi - w najbliższych miesiącach planujemy zrealizować kolejne zakupy gruntów" - powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie.

Develia sprzedała 1184 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych, co oznacza wzrost o 23% r/r. Grupa przekazała 666 lokali, czyli 223% więcej r/r. W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży 1723 lokale w inwestycjach, których budowy zostały rozpoczęte.

"W II kwartale 2023 r. spółka sprzedała 651 lokali, wobec 361 mieszkań w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o 80% więcej. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach: Aleje Praskie w Warszawie, Centralna Park w Krakowie i Ślężna Vita we Wrocławiu. W okresie kwiecień-czerwiec br. Develia przekazała 225 lokali, głównie w inwestycjach Aleje Praskie w Warszawie, Kaskady Różanki we Wrocławiu i Marinus w Gdańsku" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu br. Develia podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej. Transakcja za 100 mln euro została sfinalizowana w lipcu br. Na dzień zakupu Nexity posiadała w Polsce ok. 1400 lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie ok. 2100 lokali. Inwestycje firmy są zlokalizowane w Warszawie (ok. 66% lokali), Krakowie (25%) i Poznaniu (9%). Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych ok. 2300 mieszkań. Po przejęciu spółek Nexity bank gruntów Develii wynosi ok. 10 tys. lokali, a w realizacji jest ok. 5700 lokali.

Develia podkreśliła także, że w I półroczu 2023 r. z sukcesem kontynuowała realizację strategii dezinwestycji nieruchomości komercyjnych. W kwietniu br. spółka sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Kupującym jest spółka WR Office należąca do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group. Cena sprzedaży wyniosła 69,3 mln euro.

"Develia kontynuuje negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocławskich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca grudnia br. W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arkady Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sytuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakończona w pierwszej połowie 2024 r." - napisano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 257,85 mln zł wobec 157,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe oraz komercyjne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2022 r. firma wypracowała 1 067,9 mln zł przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii