31.05.2024
DeweloperzyWyniki finansowe

GK Immobile miała 18,21 mln zł straty netto, 3,43 mln zł straty EBITDA w I kw. 2024 r.

Warszawa, 31.05.2024 (ISBnews) - GK Immobile odnotowała 18,21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 11,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła odpowiednio: 20,54 mln zł wobec 13,13 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 14,99 mln zł wobec 5,96 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 3,43 mln zł wobec 5,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,97 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 175,17 mln zł rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym - od początku roku do końca marca - Grupa wygenerowała zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 20,7 mln zł (rentowność sprzedaży brutto na poziomie 10,3%) wobec zysku brutto ze sprzedaży na zbliżonym poziomie 23,7 mln zł i rentowności 13,5% w roku 2023. Strata netto ze sprzedaży była w pierwszym kwartale 2024 roku o 8,7 mln zł większa niż w roku 2023" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Na wynik Grupy wpłynęły głównie straty w segmentach modowym, hotelarstwie, budownictwie. Segmenty automatyki i elektroenergetyki oraz developingu odnotowały zysk, podkreślono.

"Pierwszy kwartał jest dla z reguły najsłabszym w roku. Jest to spowodowane sezonowością w hotelarstwie i modzie. W tym roku dodatkowo negatywny wpływ miał spadek przychodów w przemyśle, niskie zaawansowanie budów oraz restrukturyzacja segmentu modowego. W tym ostatnim segmencie jesteśmy w trakcie korekt kosztów, których wpływ będzie widoczny w drugiej połowie roku. Przychody rosną we wszystkich markach i kanałach, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Bardzo dobre wyniki odnotowały segment automatyki i elektroenergetyki oraz deweloperski" - skomentował członek zarządu Mikołaj Jerzy, cytowany w komunikacie.

W segmencie przemysłowym przychody osiągnęły wartość 58,5 mln zł i były niższe o 9,9% r/r. 64,4% wartości sprzedaży tego segmentu stanowiły przychody linii produktowej systemy przeładunkowe, które osiągnęły wartość 37,7 mln zł i były niższe o 30% r/r. Sprzedaż pozostałych linii produktowych segmentu przemysłowego wyniosła łącznie 20,8 mln zł, co oznacza wzrost o 88,% r/r.

"W segmencie budownictwa Grupa osiągnęła sprzedaż w wysokości 43,2 mln zł, co stanowiło wzrost sprzedaży o 85,4%. Zmiana poziomu przychodów segmentu jest konsekwencją harmonogramu realizacji i zawierania kontraktów. Na dzień publikacji sprawozdania wartość kontraktów pozostałych do realizacji wynosi 136,82 mln zł, w tym 121,02 mln zł do realizacji w roku 2024" - czytamy dalej.

Podmiotem zależnym odpowiedzialnym za funkcjonowanie segmentu automatyki i elektroenergetyki jest Atrem. Przychody wzrosły o 13 mln zł, tj. 68,8% r/r.

"Przychody segmentu developingu są realizowane w spółkach celowych. W pierwszym kwartale 2024 roku spółki wygenerowały przychód ze sprzedaży na poziomie 15,4 mln zł. Wybudowane mieszkania sprzedawane są w założonym tempie, uzyskiwane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami" - napisano dalej w komunikacie.

"Przychód netto ze sprzedaży w segmencie hotelarstwo w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku wyniósł łącznie 35,4 mln zł i w całości został zrealizowany w spółce Focus Hotels S.A. W analogicznym okresie 2023 roku przychody te wyniosły 33,4 mln zł, co oznacza wzrost o 2 mln zł, tj. 6,1%. Obłożenie hoteli nieznacznie spadło (-2,4%). Wzrosła natomiast średnia cena sprzedanego pokoju (5,1%) oraz wskaźnik RevPar tj. przychód na dostępny pokój (+1%)" - czytamy dalej.

Przychody segmentu modowego wyniosły w I kwartale 2024 roku 16,8 mln zł, z czego 12,6 mln zł została zrealizowana poprzez stacjonarne punkty sprzedaży, a 4,2 mln zł poprzez sprzedaż internetową, podano też w informacji.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2024 r. wyniosła 3,01 mln zł wobec 1,58 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Immobile to bydgoski konglomerat, notowany na GPW od 2007 r. Posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu, branży odzieżowej, automatyce i elektroenergetyce oraz budownictwie przemysłowym.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii
 • 09.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Archicom sprzedał 472 mieszkania, przekazał 65 w II kw. 2024 r.

  Archicom zawarł 472 przedwstępne umowy sprzedaży lokali i umów deweloperskich (z czego 88 umów to bezpośrednio sprzedaż Grupy Echo realizowana przez Grupę Archicom w ramach odpowiedniej umowy o zarządzanie) w II kw. br. w porównaniu do 448 umów zawartych w II kwartale 2023 r., podała spółka. W tym czasie przekazała 65 lokali (z czego 26 umów to bezpośrednio przekazania Grupy Echo realizowane przez Grupę Archicom) w porównaniu do 319 rok wcześniej.

 • 09.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Murapol sprzedał 1 521 mieszkań, przekazał 1 295 w I poł. 2024 r.

  Murapol sprzedał 1 521 mieszkań netto w I połowie 2024 r.  wobec 1 539 rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przekazała klucze do 1 295 lokali, wobec 1 592 rok wcześniej.

 • 05.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Develia sprzedała 1949 lokali, przekazała 1057 w I poł. 2024 r.

  Develia sprzedała 1 949 mieszkań w I półroczu 2024 r. (z czego 42 to lokale w inwestycjach realizowanych wspólnie z Grupo Lar Polska) wobec 1 184 rok wcześniej, a przekazała 1 057 mieszkań wobec 666 lokali rok wcześniej, podała spółka.

 • 04.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Inpro zrealizowało przedsprzedaż 138 umów i przekazało 54 lokale w II kw. 2024

  Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 138 umów i przekazała łącznie 54 lokale w II kw. 2024 roku, podała spółka, powołując się na wstępne wewnętrzne raporty.

 • 03.07.2024
  Wyniki finansoweDeweloperzy

  Marvipol sprzedał 110 lokali, przekazał 18 w I kw. 2024 r.

  Marvipol Development sprzedał 110 mieszkań i lokali usługowych, co oznacza 254 lokale od początku roku, oraz wydał 18 lokali w II kwartale br. i 32 od początku roku, podała spółka.