16.04.2024
Wyniki finansowe

KNF: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 19% r/r do 7,36 mld zł w I-II 2024 r.

Warszawa, 16.04.2024 (ISBnews) - Wynik finansowy netto banków wyniósł 7,36 mld zł w okresie styczeń-luty 2024 r., co oznacza wzrost o 19% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec stycznia wynik netto sektora wyniósł 3,74 mld zł.

"Wynik finansowy netto na koniec lutego 2024 r wyniósł 7,4 mld zł. Wynik ten był wyższy o 1,2 mld zł (+19% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec lutego 2023 r." - czytamy w prezentacji.

Na koniec lutego 2024 r łączna strata wykazana przez banki komercyjne wyniosła 1 mln zł. Aktywa tych banków stanowiły ok 0,4% aktywów sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 7,5 mld zł, podano.

W okresie styczeń-luty 2024 r. wynik z odsetek wyniósł 17,23 mld zł (+11,4% r/r), zaś wynik z prowizji sięgnął 3,29 mld zł (+9,5% r/r). Koszty działania wyniosły 9,32 mld zł (+9,2% r/r).

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) wyniosły 1,17 mld zł (-8,8% r/r).

Wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec grudnia wyniósł 12,5% (+4,7 pkt proc. r/r, +0,04 pkt proc. m/m), a ROA sięgnął 0,96% (+0,49 pkt proc. r/r, +0,01 pkt proc. m/m), podano też w prezentacji.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła na koniec lutego 3,71% wobec 3,7% miesiąc wcześniej i 3,25% rok wcześniej.

Na koniec grudnia 2023 r. wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora były na poziomie 21,42% (TCR) i 19,83% (T1).

Na koniec lutego 2024 r. działalność prowadziło: 29 banków komercyjnych, 491 banków spółdzielczych, 34 oddziały instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii