04.12.2023
GospodarkaBiznes

NBP: Napływ BIZ do Polski wzrósł o 24,3% r/r do 140,3 mld zł w 2022 r.

Napływ netto z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski wyniósł 140,3 mld zł 2022 r., tj. wzrósł o 24,3% r/r, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich osiągnął w 2022 roku 4,6% PKB, przy czym charakterystyczny dla ub. roku był znaczny wzrost transakcji dotyczących instrumentów dłużnych.

"Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 27,4 mld zł i wyniósł 140,3 mld zł. W strukturze transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce dominowały, podobnie jak we wcześniejszych latach, reinwestycje zysków (75,8 mld zł). Były one nieznacznie większe niż w 2021 roku (o około 4%), co wskazuje na utrzymanie się dobrej i stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego" - czytamy w publikacji "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2022 roku".

Saldo transakcji powiększyło się również na skutek transakcji związanych z instrumentami dłużnymi (35,7 mld zł) oraz w wyniku nabywania udziałów kapitałowych i zasilenia kapitałem (28,8 mld zł), podano także.

"Podobnie jak w 2021 roku, zanotowano silny napływ kapitału z tytułu instrumentów dłużnych, w wysokości 35,7 mld zł (wzrost o 18 mld zł), oraz większy niż w poprzednim roku napływ kapitału związany z transakcjami nabycia akcji i innych form udziałów kapitałowych. Wyniósł on 28,8 mld zł wobec 22,3 mld zł w 2021 roku. Tak duży wzrost napływu kapitału z tytułu instrumentów dłużnych i ich dodatni wpływ na saldo napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski oznacza, że przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zaciągały nowe zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Wskazuje to na większe niż przed rokiem zapotrzebowanie na finansowanie obrotów handlowych" - czytamy dalej.

W strukturze geograficznej napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski dominowali inwestorzy z krajów, których ogólne zaangażowanie kapitałowe w naszym kraju było najwyższe. Najwięcej inwestycji bezpośrednich w 2022 roku napłynęło z: Holandii (28,4 mld zł), Luksemburga (28,3 mld zł), Niemiec (23,4 mld zł) i Korei Południowej (9,7 mld zł). Łącznie było to około 64% napływu netto zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2022 roku, podał bank centralny.

Uwagę zwraca wysoki poziom transakcji, których przedmiotem były akcje i inne formy udziałów kapitałowych przeprowadzanych przez podmioty ze Stanów Zjednoczonych, Luksemburga oraz Korei Południowej przy jednoczesnym spadku inwestycji firm ze Szwajcarii. Było to wynikiem kilku dużych, pojedynczych transakcji. W rezultacie nastąpiło przegrupowanie w czołówce zagranicznych inwestorów bezpośrednich dokonujących transakcji w Polsce, podano także.

Podobnie jak w poprzednich latach, największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski odnotowały sektory usług (podmioty należące do sekcji od G do U). Wyniósł on 70,7 mld zł i był o 12,1 mld zł wyższy niż w poprzednim roku.

Do przetwórstwa przemysłowego napłynęło 46,9 mld zł z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich - o 4,9 mld zł więcej niż w poprzednim roku. Podobnie jak w 2021 roku złożyły się na to głównie reinwestowane zyski (33,5 mld zł), podał bank centralny.

"W 2022 roku, podobnie jak w poprzednim roku, nie odnotowano dużej liczby transakcji związanych z fuzjami i przejęciami z udziałem inwestorów zagranicznych. Stanowiły one niewiele ponad 2% wartości wszystkich transakcji. Warto zwrócić uwagę, że w 2022 roku po raz trzeci z rzędu miały one dodatni wpływ na saldo transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce" - podsumowano.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii