04.12.2023
GospodarkaBiznes

NBP: Polskie inwestycje zagraniczne wzrosły do 28,2 mld zł w 2022 r.

Polskie inwestycje zagraniczne wzrosły "blisko półtorakrotnie" do 28,2 mld zł w 2022 r. podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"Saldo transakcji z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2022 roku było blisko półtorakrotnie wyższe niż w 2021 r. i wyniosło 28,2 mld zł. Największy udział w strukturze transakcji miały przepływy związane z reinwestowaniem zysków. W 2022 roku zagraniczne podmioty bezpośredniego inwestowania zwiększyły swoje zobowiązania wobec polskich inwestorów. Stan należności netto na koniec 2022 roku osiągnął historycznie najwyższy wynik i wyniósł 130,5 mld zł - o 17,4% więcej niż w 2021 roku. Wpłynął na to wzrost należności zarówno z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (o 14,3 mld zł), jak i z tytułu instrumentów dłużnych (o 5,1 mld zł)" - czytamy w publikacji "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2022 roku".

Najwyższe dodatnie salda transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą odnotowano w przypadku Norwegii (13 mld zł), Republiki Czeskiej (4 mld zł), Niemiec, Węgier i Luksemburga (po 1,8 mld zł). Warto zwrócić uwagę na wyraźny spadek salda w przypadku Federacji Rosyjskiej (-1,3 mld zł). Był on następstwem wychodzenia polskich podmiotów z tego rynku z powodu ekonomicznych i politycznych sankcji nałożonych na Rosję, podał NBP.

"W 2022 roku wśród państw o najwyższych dodatnich należnościach wysokie miejsca zajęły: Luksemburg, Cypr oraz Holandia. W omawianym okresie krajowi inwestorzy w dalszym ciągu wykorzystywali te kraje do optymalizacji struktur inwestycyjnych. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą kontrolowane przez rezydentów na koniec 2022 roku wyniosły 106,8 mld zł i stanowiły 81,8% wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą" - czytamy dalej.

W 2022 roku dochody rezydentów z zagranicznych inwestycji osiągnęły historycznie najwyższy poziom: 29,2 mld zł. Przyczyną ich blisko dwukrotnego wzrostu są najwyższe odnotowane dotąd reinwestowane zyski w wysokości 25,1 mld zł, podał też bank centralny.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii