24.05.2024
DeweloperzyWyniki finansowe

PHN miał 26,2 mln zł straty netto, 30,7 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I kw. 2024 r.

Warszawa, 24.05.2024 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 26,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 7 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

"W I kwartale 2024 roku Grupa PHN odnotowała stratę netto [ogółem] na poziomie 27,1 mln zł. Wynik był o 18,6 mln zł niższy niż w I kwartale 2023 roku głównie w efekcie netto:

- wyższego wyniku z najmu o 12,4 mln zł, wynikającego głównie ze wzrostu przychodów z najmu z nowej powierzchni,

- niższego wyniku z działalności deweloperskiej o 1,3 mln zł,

- wyższego wyniku z pozostałej działalności o 0,2 mln zł,

- wyższych kosztów administracyjnych i sprzedaży w efekcie wyższych kosztów usług zewnętrznych w I kwartale 2024 roku,

- ujemnej zmiany wartości godziwej nieruchomości (wpływ na wynik w I kw. 2024 roku niższy o 13,5 mln niż I kw. 2023 roku),

- wyższego o 0,7 mln zł wyniku z pozostałych przychodów i kosztów,

- niższego wyniku z działalności finansowej o 11,9 mln zł głównie w efekcie wyższych kosztów odsetkowych i różnic kursowych" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,6 mln zł wobec 8,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 7,7 mln zł wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 30,7 mln zł wobec 19,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 70,8 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 57 mln zł rok wcześniej; przychody z działalności deweloperskiej - odpowiednio: 1,3 mln zł wobec 8 mln zł; przychody z działalności budowlanej - odpowiednio: 51,3 mln zł wobec 63,2 mln zł.

"Grupa PHN, dzięki przychodom z najmu z nowych powierzchni, odnotowała wzrost przychodów z kluczowego segmentu działalności tj. przychodów z najmu o 13,8 mln zł w I kwartale 2024 r., co stanowi wzrost o 24,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynik z najmu wzrósł z 31,2 mln zł w I kwartale 2023 r. do 43,6 mln zł w I kwartale 2024 r. (wzrost o 39,7%)" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

W I kwartale 2024 r. EBITDA wyniosła 7,7 mln zł i była niższa o 2,4 mln zł (-23,8%) względem I kwartału 2023 r. Skorygowana EBITDA (EBITDA skorygowana o zmianę wartości godziwej nieruchomości i wynik na ich zbyciu,  odszkodowania i kary w segmencie najmu) wyniosła 30,7 mln zł i była wyższa o 10,8 mln zł względem I kwartału 2023 roku (54,3%).

Jednocześnie, z uwagi m.in. na ujemną zmianę wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych oraz wyższe koszty finansowania, Grupa PHN odnotowała stratę netto na poziomie 27,1 mln zł. Niższy wynik z działalności deweloperskiej oraz z działalności budowlanej w I kwartale 2024 r. wynikał głównie z cyklu inwestycyjnego realizowanych projektów mieszkaniowych oraz z przesuniętych harmonogramów niektórych realizowanych kontraktów budowlanych, wyjaśniono.

"Osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym kwartale bieżącego roku są poniżej naszych oczekiwań. Zdajemy sobie sprawę z konieczności podjęcia szeregu działań i usprawnień o charakterze strategicznym. Ufamy, że dzięki wdrażanym zmianom, w kolejnych kwartałach poprawimy rentowność i sytuację finansową Grupy PHN. Naszymi priorytetami są dalsza poprawa wyniku z najmu oraz rozwój działalności deweloperskiej, które będą stanowić fundament naszej działalności" - skomentował prezes Wiesław Malicki, cytowany w materiale.

W I kwartale 2024 r. Grupa PHN kontynuowała realizację programu inwestycyjnego w sektorze nieruchomości biurowych, mieszkaniowych oraz logistycznych. W styczniu 2024 r. Grupa PHN rozpoczęła realizację inwestycji biurowej VENA, która dostarczy na rynek ponad 15 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni najmu. W przygotowaniu znajduje się projekt MARINA by PHN w Gdyni. Obecnie w budowie jest także pięć inwestycji mieszkaniowych tj. KOLEJ NA 19, Osiedle ŁAN, Młoda Białołęka II, Osiedle Olimpijczyk II oraz Willa Pana Tadeusza. Realizowane obecnie projekty mieszkaniowe dostarczą na rynek ponad 750 mieszkań w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. W najbliższych miesiącach Grupa PHN planuje uruchomienie kolejnych inwestycji, także na nowych rynkach regionalnych - w przygotowaniu znajduje się kilkuetapowy projekt w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej, kameralna inwestycja w Śródmieściu Warszawy oraz pierwszy etap inwestycji w Łężycy, a także kontynuowany będzie prestiżowy projekt mieszkaniowy w Gdyni. W sektorze logistycznym Grupa PHN planuje realizację kolejnych projektów - w formule JV w Zgorzelcu oraz w Pruszkowie, które dostarczą na rynek ponad 300 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, wymieniono w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2024 r. wyniosła 13,2 mln zł wobec 9,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)

Źródło: ISB news

Najnowsze z tej kategorii