Deweloperzy

Dołącz do kilkutysięcznej grupy profesjonalistów rynku mieszkaniowego i korzystaj z najnowszych informacji branżowych.
Wpisz nazwę dewelopera
Wpisz nazwę miasta
 • Warszawa
 • Kraków
 • Wrocław
 • Gdansk
 • Poznań
 • Łódź
 • Szczecin
 • Olsztyn
 • Białystok
 • Bydgoszcz
 • Katowice
 • Kielce
 • Lublin
 • Rzeszów
 • Opole
 • Gorzów Wielkopolski
 • 30.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Atal dokonał przydziału obligacji serii BB o łącznej wartości nominalnej 260 mln zł

  Warszawa, 30.10.2023 (ISBnews) - Atal dokonał ostatecznego przydziału 260 tys. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o łącznej wartości nominalnej 260 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł i równa jest cenie emisyjnej. Subskrypcja obligacji serii BB prowadzona była w terminie od 6 do 10 października br. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 53 podmioty (w tym subfundusze).

 • 27.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Indeks WIG20 spadł o 0,81% na zamknięciu w piątek

  Warszawa, 27.10.2023 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,81% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 103,73 pkt w piątek, 27 października.

 • 27.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Quart Development wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję

  Quart Development wypłaci dywidendę z kapitału zapasowego w łącznej wysokości 1,9 mln zł, co daje 0,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 3 listopada 2023 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 listopada 2023 r. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2012 r. i dotychczas nie wypłacała dywidendy.

 • 26.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Indeks WIG20 wzrósł o 1,18% na zamknięciu w czwartek

  Warszawa, 26.10.2023 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,18% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 120,96 pkt w czwartek, 26 października.

 • 25.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Indeks WIG20 wzrósł o 1,78% na zamknięciu w środę

  Warszawa, 25.10.2023 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,78% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 096,22 pkt w środę, 25 października.

 • 25.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Victoria Dom ma zgodę na emisję obligacji do 200 mln zł

  Deweloper Victoria Dom uzyskał zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach publicznej oferty będzie mógł wyemitować papiery wartościowe o łącznej wartości do 200 mln zł. Zarząd spółki jeszcze w tym roku zamierza wyjść na rynek z pierwszą transzą.

 • 24.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  KNF zatwierdziła prospekt ws. programu emisji obligacji Victoria Dom o wart. do 200 mln zł

  Warszawa, 24.10.2023 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt II Publicznego Programu Emisji Obligacji Victoria Dom, sporządzony w związku z publiczną ofertą obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł, podała spółka. Spółka zamierza wystąpić do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z wnioskiem o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez GPW w ramach rynku Catalyst.

 • 24.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Indeks WIG20 wzrósł o 1,90% na zamknięciu we wtorek

  Warszawa, 24.10.2023 (ISBnews) - Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 1,90% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 2 059,53 pkt we wtorek, 24 października.

 • 24.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Echo Investment podwyższyło maksymalną wartość programu obligacji do 1 mld zł

  Warszawa, 24.10.2023 (ISBnews) - Echo Investment zdecydowało w sprawie podwyższenia maksymalnej kwoty programu obligacji do 1 mld zł, podała spółka. Pozostałe istotne parametry programu oraz zasady dokonywania emisji obligacji w ramach tego programu pozostały bez zmian.  Dodatkowo spółka poinformowała, że w ramach programu zamierza przeprowadzić emisję niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela.

 • 24.10.2023
  Informacje giełdoweDeweloperzy giełdowi

  Robyg rozważa emisję obligacji niezabezpieczonych do 500 mln zł do 31 marca 2024 r.

  Warszawa, 24.10.2023 (ISBnews) - Robyg rozważa emisję obligacji niezabezpieczonych, w ramach programu do maksymalnej kwoty 500 mln zł do 31 marca 2024 roku, podała spółka. Maksymalna wartość nominalna obligacji, które mają zostać wyemitowane, termin zapadalności jak i inne warunki planowanej emisji zostaną ustalone na późniejszym etapie.

BIG DATA News

Zapisz się do BIG DATA News aby otrzymywać co tydzień garść najważniejszych wiadomości z rynku mieszkaniowego.

envelope